💥 "Szczepienia" na Covid MUSZA zostać zatrzymane NATYCHMIAST !
Dlatego 👇👇👇
biorxiv.org/content/10.110…
Teraz nie mam jak ale nieco później wyjaśnię dlaczego ten artykuł jest jednym z najważniejszych od początku tego szaleństwa. Jest to ekstremalnie ważne odkrycie. Nasze życie jako gatunku, jako zbiorowości - wisi na włosku. To nie są żarty ani ćwiczenia.
Tłumaczenie:

MikroRNA kodowane przez wirusa przyczynia się do uniknięcia wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas infekcji SARS-CoV-2

Sposób, w jaki SARS-CoV-2 wpływa na odpowiedź immunologiczną gospodarza, jest nie do końca poznany...
Tutaj zsekwencjonowaliśmy małe RNA z komórek ludzkich zakażonych SARS-CoV-2 i zidentyfikowaliśmy mikro-RNA (miRNA) zakodowane w niedawno wyewoluowanym (!!!) regionie genomu wirusa. Pokazujemy, że miRNA kodowane przez wirusa wytwarza dwie izoformy miRNA w zakażonych komórkach ...
przez enzym Dicer i są one ładowane do białek Argonaut. Co więcej, dominująca izoforma miRNA celuje w 3'UTR genów stymulowanych interferonem (!!!) i hamuje ich ekspresję (!!!) w zależną od miRNA. Wreszcie, w wymazach z nosogardzieli od pacjentów z COVID-19 wykryto dwie ...
wirusowe izoformy miRNA. Proponujemy, że SARS-CoV-2 wykorzystuje miRNA kodowane przez wirusa, aby przejąć kontrolę nad maszynerią miRNA gospodarza i uniknąć odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczy interferon (!!!)
--
Wnioski - na szybko
- Interferon jest KLUCZONY we ...
wczesnej naturalnej odpowiedzi immunologicznej. Jeżeli jego ekspresja jest zahamowana tej odpowiedzi nie będzie co pozwoli wirusowi który ma zdolność jej hamowania na ominięcie naturalnej odpowiedzi immuno. i skuteczną replikację w organizmie osoby zakażonej co z kolei dalej ...
przyczyni się do jego ewolucji (mutacji) i powstania dalszych wariantów o podobnych i nowych cechach
- aby interferon mógł być wytworzony to np. receptory TLR (Toll-like Receptors) muszą wykryć RNA wirusa. Od jakiegoś czasu było wiadomo tez, że u osób zaszczepionych funkcja ..
receptrów TLR jest modulowana ale nie było wiadomo jak i dlaczego.
- po aktywacji TLR dochodzi do zwiekszonej aktywności genów w DNA kodujących informację o interferonie. Ta informacja w postaci mRNA dociera z jądra komórki do cytoplazmy gdzie interferon jest syntetyzowany ...
ponieważ jest to białko.
- w komórce istnieje wiele procesów regulacji ekspresji genów które modulują ekspresję danego białka (lub RNA). Jednym z takich proicesów jest tzw. kompleks Argonaut czyli kompleks białek którego rola jest specyficzna degradacja określonych cząstek mRNA..
- Argonaut zawiera specyficzne sekwencje tzw. microRNA - krótkich fragmentów RNA które mają zdolność specyficznego wiązania okreslonych cząstek mRNA. Normalnie Argonaut nie atakuje mRNA interferony ALE jeżeli teraz wariant wirusa uzyska zdolność generowania takiego ...
specyficznego microRNA które będzie specyficznie wiązało mRNA interferonu i kiedy - jak opisuja to powyzsze badania - zostanie załadowany na kompleks Argonaut to zainfekowana takim wariantem wirusa komórka uzyska zdolność degradacji mRNA interferonu co oznacza, że nawet jeśli...
receptory TLR zostaną aktywowane prawidłowo i prawidłowo dojdzie do aktywacji genów interferony aby uruchomić wczesną naturalną odp. immunologiczną to zostanie ona zatrzymana zanim mRNA interferonu połączy się z rybosomami w celu syntezy interferonu. Nie dojdzie do odp. immuno.
taka komórka nie będzie zdolna do obron przeciwko takiemu wariantowi wirusa który nasyca jej własny kompleks Argonaut microRNA zdolnym do wiązania mRNA interferonu.
- Wiemy, że poperzez stosowanie preapratów wywieramy pozytywna presje ewolucyjna na wirusa SARS2 przez co ..
dochodzi do generowania nowych wariantów - jego ewolucja przyspiesza niejako. Ta cecha (zdolnośc generowania microRNA niszczącego mRNA interferonu) jest cecha nabyta w którymc z wariantów co oznacza że będzie to preferowana i dominująca cecha w populacji wirusa który teraz np....
może zakażać zaszczepione osoby. Ewolucja żadko traci cechy które nadają wirusom lub organizmom cechy umozliwiające bardziej skuteczna replikację czy przezycie. Stąd wiemy że do tej cechy dołączą kolejne gdyż niehamowana obecnie replikacja takiego wariantu który w ten sposób ...
obchodzi ukł. immunologiczny człowieka tylko dalej przyspieszy jego ewolucję selekcjonującą nowe warianty posiadające tę i kolejne cechy umożliwiające wirusowi jeszcze bardziej skuteczną replikację.
Dlatego też należy sie spodziewać wariantów które po prostu w pewnej chwili...
nie tylko wyłączą (obejdą) działanie niektorych elementów ukl. immuno człowieka ale i pozostaną niezauważone przez wszystkie jego elementy upodobniając np. epitopy na swoich białkach do systemu zgodności tkankowej człowieka HLA/MHC. Poki co jest to sytuacja jeszcze...
hipotetyczna (mam nadzieje) ale i te tendencje juz widac w badaniach interakcji wirusa i jego wariantów z ukl. immuno. Kiedy tak sie stanie przyszły wariant wirusa bedzie nie tylko wylączał ukl. immuno ale pozostanie także niewidoczny dla niego (taka wersja Stealth) - będzie ...
sie replikował w organizmie w tle do momentu kiedy uszkodzenie organów wewnetrznych bedzie tak duze iz przestana one po prostu działać.

W zwiazku z tym pierwszym krokiem jest przerwanie ewolucji wariantów - tego nie da się zrobic szczepionkami które to wąłsnie sa przyczyną...
ich powstawania ponieważ nie działaja idealnie, 100% i nie neutralizuja każdego wariantu przez co ta ich niewielka czesć przeslizguje się przez ten nieszczelny mur i dalej sie replikuje mutują w nowsze warianty wytwarzające np. opisywaną wyżej cechę microRNA. ...
Przerwanie tej spirali można osiągnac TYLKO poprzez zastosowanie leku ktory nie interferuje z ukl. immunologicznym, ktory działa niezaleznie od mutacji wirusa i działa na wielu etapoach jego cyklu biologicznego. Obecnie znamy TYLKO JEDEN taki lek - IWERMEKTYNĘ. Tylko jej ...
powszechne zastosowanie może przerwać ewolucje wariantów i zneutralizować ich obecnośc w populacji a przynajmniej sprowadzić do bardzo niskiego poziomu - zwolnić ewolucję, opoźnić generowanie nowych wariantów, wyrównac tempo ewolucji wirusa.

Bez tego - będzie mega katastrofa.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

15 Sep
Obecnie coraz więcej literatury potwierdza wniosek, że naturalna odporność zapewnia nie tylko solidną, trwałą i wysoki poziom ochrony przed COVID-19, ale także lepszą niż odporność wywołana szczepionką...

bmj.com/content/374/bm…
Jednak większość czasopism naukowych, mediów, samozwańczych ekspertów w dziedzinie zdrowia i komunikaty dotyczące polityki publicznej nadal podają w wątpliwość. Ta wątpliwość ma konsekwencje w świecie rzeczywistym, szczególnie w krajach o ograniczonych zasobach...
Badanie „SIREN” w Lancet dotyczyło związku między seropozytywnością u osób z wcześniejszą infekcją COVID-19 a późniejszym ryzykiem ciężkiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej z powodu zakażenia SARS-CoV-2 w ciągu kolejnych 7- 12 miesięcy (2)...
Read 13 tweets
14 Sep
Odporność naturalna zadziała dobrze wtedy kiedy w obiegu będzie niskie stężenie (ładunek) ucieczkowych wariantów wirusa czyli wtedy kiedy zmniejszy się liczba osób zaszczepionych i warianty przestaną być generowane gł. w os. zaszczepionych na skutek niedostatecznej presji ...
immunologicznej przeciwciał i transmisji wirusa w czasie ich poszczepiennego zakażenia. Odp. naturalna może nie sprostać zbyt dużemu ładunkowi wariantów w otoczeniu a nie można jej wspomagać preparatami gdyż to dopełnia cyklu nakręcania spirali generującej nowe warianty...
Trzeba zastosować "przerywnik" tej reakcji łańcuchowej w postaci czynnika neutralizującego wirusy poprzez kilka niezależnych mechanizmów bez względu na ich wariant i takiego który nie interferuję z systemem odporności człowieka. Takie warunki dobrze spełnia TYLKO IWERMEKTYNA.
Read 5 tweets
14 Sep
Tłumaczenie - luźne na szybko i moje komentarze. Materiał jest z czerwca a więc dzisiaj widzimy juz to co wtedy nie było jeszcze widoczne.
Tłumaczenie od 1:49 min.
"To co jest denerwujące w działaniach władz to to, że teraz widzimy relatywnie duży wzrost zachorowań na covid wśród młodszych osób i jedyną reakcją władz która ma rozwiązać ten problem jest więcej szczepionek"

"Dlaczego osoba taka jak ja miałaby się ...
sprzeciwiać masowym szczepieniom? Nie wskazuję nawet na efekty uboczne czy na długoterminowe konsekwencje które te preparaty mogą wywołać bo tym zajmują się inni eksperci - ja wskazuję tylko na epidemiologiczne konsekwencje tych masowych szczepień ...
Read 37 tweets
14 Sep
Dane źródłowe do analizy własnej:

Badanie CDC:
cdc.gov/mmwr/volumes/7…
Badanie Uni Oxford:
papers.ssrn.com/sol3/papers.cf…
Badanie UK Departament Zdrowia i Opieki Społecznej:
medrxiv.org/content/10.110…
Analizę proszę prowadzić krytycznie w odniesieniu do nastepujących punktów:
1) prace naukowe z sierpnia 2021 r. potwierdzają że obecne szczepionki nie zapobiegają przenoszeniu SARS2
2) Szczepionki mają na celu osiągnięcie dwóch celów:
a. Chronić zaszczepioną osobę przed chorobą.
b. Sprawiać by ludzie nie przenosili infekcji na innych
i. Jeśli wystarczająco dużo osób zostanie zaszczepionych lub w inny sposób uodporni się, mamy nadzieję, że choroba przestanie krążyć. Nazywamy to odpornością populacyjną.
Read 11 tweets
13 Sep
Powiem wam Polacy jedno. Musicie przesłać chorować - oni was nie wyleczą.
Jeden z lekarzy postanowił odpowiedzieć wezwanie o podanie informacji dotyczącej stabilności mRNA w komórce. Pytaliśmy o to skąd @bfialek wie że po 3 dniach ulega ono rozpadowi i prosiliśmy o wskazanie tych badań farmakokinetyki mRNA w komórce. Lekarz odpisał tak:
Zajrzyjmy zatem do tych badań:
1.
nature.com/articles/nrd.2…
Jest to artykuł z 2018 r. opisujący technologię szczepionek mRNA. Nie możemy go zatem uznać za odpowiedź gdyż nie przedstawia on wyników badań farmakokinetyki mRNA firmy Pfizer lub modeRNA i nie odpowiada na pytanie jak...
Read 12 tweets
13 Sep
LEKARZU @bfialek GDZIE SĄ ARTYKUŁY O KTÓRYCH MÓWIŁEŚ ŻE JE MASZ W DEBACIE W
@wrealu24_pl KTÓRE WYKAZUJĄ ŻE mRNA ROZPADA SIĘ PO TRZECH DNIACH OD WPROWADZENIA DO KOMÓRKI !!

CZEKAMY NA TĘ WIEDZĘ BO JEST TO KLUCZOWE ZAGADNIENIE DLA SKUTECZNOŚCI PREAPRATÓW DO KTÓRYCH ZACHĘCASZ !!
Wyjaśniam dlaczego wiedza której nie odpuszczę i państwo także nie powinni @bfialek jest tak ważna. Otóż jednym z głównych zarzutów wobec preparatów mRNA jest to iż na określeniu stężenia podawanego mRNA kończy się nasza wiedza o jego farmakokinetyce a tym samym NIC ...
nie wiemy o poziomie produkcji białka S w organizmach osób którym podano mRNA. Proszę sobie wyobrazić lekarza który mówi do państwa żebyście wzięli "trochę" lub "szczyptę" lub nawet "łyżeczkę" jakiegoś leku a tutaj mamy do czynienia z "lekiem" którego nigdy wcześniej nie ...
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(