Draadje #afghanistandebat. Spanning stijgt. Waar het eerder nog geen #chefsache was zit Wilders nu in de Kamerbankjes.
@JaspervanDijkSP doet debat voor SP.
Kamer wil meer tijd. Kregen stukken slechts negen minuten geleden.
Omtzigt vraagt over samenvatting draaiboeken. Wil alle stukken. Wit of zwart gelakt.
Kuzu wil debat om drie uur maar het zal niet het laatste debat zijn volgens hem (geloof niet in aftreden van bewindspersonen vandaag).
Van Haga, Eppink en Van der Plas willen debat pas veel later. Niet al om drie uur.
Ook Partij voor de Dieren wil dertig uur uitstel.
Maar er is Kamermeerderheid voor uitstel tot drie uur. We gaan dan verder.
Omtzigt spreekt in de schorsing lang met Wilders, en eerder ook met Van Haga, Eppink, van der Plas en FVD-woordvoerder Freek Jansen.
D66 wil absoluut vandáág debatteren en níet dat alle stukken vandaag al openbaar worden.
Wat is de VVD toch ook goed. Een VVD minister van Buitenlandse Zaken en VVD staatssecretaris Immigratie onder leiding van een VVD premier voeren VVD beleid uit (vooral niet te veel immigranten uit Afghanistan opnemen /anders wordt de T. kwaad). En politiek betaalt D66 prijs.
Rutte benadrukt nog maar even hoe “intensief” hij met Kaag heeft samengewerkt over #Afghanistan.
Ik stof dit uitstekende advies nog maar even af:
Zoals steeds krijgt Kaag een keuze : op 1 april, en nu weer. Je kan natuurlijk stukken wegstoppen en je door je partij laten verdedigen (met steun van CDA en VVD) maar een veel beter keuze (volgens mij) zou zijn om D66 scherp het debat in te laten gaan en om zelf af te treden.
Je breekt scherp met diegenen die pleitten tégen het opnemen van Afghanen. Je laat progressief Nederland zien wat oppositie tegen “rechts” betekent. Je plaatst jezelf in het centrum. Je maakt jezelf de anti-Rutte.
En je gaat vanuit de Kamer de nieuwe bestuurscultuur belichamen. Zo kan Kaag premier worden. Niet door tenniste van alles vasthouden aan ministerschap en naar New York te vliegen. Noem het ‘t #Queensgambit.
Debat begint tam. Wilders die eerder prominent aanwezig was laat woordvoering tot nu toe aan Raymond de Roon. #afghanistandebat

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Haagse Insider🕵🏻‍♂️

Haagse Insider🕵🏻‍♂️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HaagseInsider

15 Sep
Dit is politiek uiteraard zéér onhandig. Het zal, in hoge mate, het (door anderen gecreëerde) frame versterken dat Kaag hooghartig is, Nederland te min vindt, internationale organisaties belangrijker, Haagse politiek minacht en ongeschikt is als politiek leider.
Dat frame is overigens politiek zeer effectief. Zie bijv peiling De Hond over vertrouwen in ministers waar @SigridKaag nu stijf onderaan staat :
In maart stond Kaag er veel beter voor qua vertrouwen.
Read 4 tweets
14 Sep
1. Tellen. Remkes gaat praten met JA21, Volt, Groep Van Haga, de SGP en Fractie Den Haan. Al deze fracties steunden de motie om hem als informateur te benoemen.
2. VVD, D66 en CDA hebben samen 72 zetels. Met “gedoogsteun” van vier zetels zijn ze er. Die zouden kunnen komen van (SGP of Volt) + Den Haan. Maar of D66 deze hele constructie ziet zitten?
3. Het was uiteraard geen toeval dat Rutte vorige week alleen PVV en FVD heeft uitgesloten. @JuisteAntwoord en @WybrenvanHaga worden door de VVD uitdrukkelijk níet uitgesloten als mogelijke coalitiepartners. Door D66 wel.
Read 6 tweets
10 Sep
1. Mark Rutte is ijzersterk in het optuigen van logisch klinkende constructies, die hij als geen ander kan neerzetten, en als bezweringsformules gebruikt in het debat. Van effectief weerwoord is zelden sprake. Ook dit is de #Ruttedoctrine.
2. Neem nu het recente debat over de kabinetsformatie. Rutte zei in antwoord op @DassenLaurens het volgende:
3. Dassen stelt een (hele goede, hele terechte, heel politiek-relevante) vraag - gezien wat Rutte beweert over de klimaatcrisis en de wooncrisis zou het zo erg zijn als hij met @PloumenLilianne en @jesseklaver in een kabinet zou gaan stappen? Waarom eigenlijk?
Read 32 tweets
7 Sep
Het is echt van geen niveau dit “Kamerdebat”. Plaatsvervangende schaamte.
Marijnissen heeft zelfs de interpunctie van de Kaag-lezing grondig tot zich genomen. Leiderschap was inderdaad met een hoofdletter L.
@MarijnissenL probeert de Kaaglezing nu politiek te vertalen.
Read 5 tweets
7 Sep
1. Veel opwinding in Den Haag over de #Schoolezing van @SigridKaag - zeker wie goed heeft opgelet, bv. op wat @APechtold zei bij #Buitenhof. #d66 lijkt zich te positioneren. Maar alhoewel het over een paar uur over de impasse in de formatie zal gaan, is de inhoud moeite waard.
2. Hier is de tekst van de lezing die echt de moeite waard is: d66.nl/hj-schoo-lezin…
3. En we gaan die lezing niet alleen inhoudelijk zorgvuldig tot ons nemen, maar ook in combinatie met de fatale beslissingen die Kaag nam op 1 april toen ze het politieke noodlot van Rutte in haar handen hield. En besloot hem te redden.
Read 24 tweets
7 Apr
1. Er is, naar blijkt, bij D66 een oplossing in de maak voor de politieke problemen. In het midden van de #coronacrisis kunnen we ons geen #constitutionelecrisis veroorloven, noch maandenlange coalitie-onderhandelingen. #Kaag kent deze oplossing als geen ander: ממשלת חילופים.
2. Uit de Israëlische politiek kennen we sinds de jaren tachtig dit fenomeen van de roterende premier. In 1984 waren Likud en Arbeiderspartij bijna even groot, ze besloten tot een “rotatie systeem” -eerst werd Shimon Peres voor 25 maanden premier, daarna automatisch Y. Shamir. Image
3. Om nu snel uit de impasse te geraken zijn namelijk juist de #poppetjes van groot belang, groter nog dan de inhoud (daar komen ze namelijk wel uit, VVD, CDA en D66).
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(