Er is gewoon wettelijk vast gelegd wat gentherapie is. Waarom denk je dat er een verordening is aangenomen om dit te omzeilen? (2020/1043 eur) in dit plaatje hieronder is uitgeschreven wat de vereisten zijn voor gentherapie uit 2003/63 eur
De discussie over de vectoren is nonsens, dat is gentherapie in de puurste vorm. De vraag is of mRNA injecties dat ook zijn. Zie hier gecomplexeerd nucleinezuur zonder virale vectoren valt ook onder Gentherapie. Sterker nog alle GGO die wordt ingespoten valt onder gentherapie.
FFWD naar 2009/120 (mexicaanse griep) de definitie is gelijk gebleven, MAAR, er werd een rare zin toegevoegd. "vaccins tegen infectie ziektes worden niet als geneesmiddelen voor gentherapie beschouwd" Wat is de definitie van een vaccin? Duidelijk is dat ze mutueel exclusief zijn.
Terug naar 2003/63 Hier wordt duidelijk wat een vaccin moet zijn. Er zijn namelijk ander smaken serum, allergeen en toxinen kunnen ook immuniteit opwekken. Een vaccin moet vooral minimaal een antigeen (eiwit) bevatten en een langdurige immuniteit opwekken. Anders dan bv een serum
Er zal een nieuwe categorie moeten worden gemaakt juridisch gezien. Zover zijn wij nog lang niet, geen enkele injectie is volledig goedgekeurd. Het zijn experimentele middelen waarbij de langdurige immuniteit twijfelachtig is. Ook bevat geen van de huidige injecties een antigen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Willem Engel

Willem Engel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dancalegria

15 Sep
Nog even over die gentherapie. De prikjes zijn dus ten onrechte toegelaten en kunnen als illegale waar worden beschouwd. Ze hadden namelijk verschillende onderzoeken moeten doorlopen. Dit is niet gedaaan, aar wel verplicht. zie 2001/18/EG ze vallen namelijk onder ATMP
Ook had shedding wel degelijk moeten worden onderzocht. Shedding kan op meerdere manieren gebeuren. Los van de transmissie route gaat het erom of het replicatino competent is en wat de aard is van de biologische activiteit.
Het S-protein kan wellicht ook zonder zich te vermeerderen schade berokkenen. Meestal wordt er echter bedoeld of je besmettelijk kan worden met hetgeen is ingespoten. Dan gaat het voornamelijk over gemodificeerde vectoren (virussen of bacterien)
Read 9 tweets
15 Sep
Alweer uit mei, memorie van antwoord. Nu duidelijk is dat Pels Rijcken een dubieuze organisatie is, zijn dit soort passages beter te duiden. We zullen dan ook de pijlen richten op dit kantoor dat willens en wetens misdaden tegen de menselijkheid goed praat en zelfs propageert.
Pels Rijcken grossiert in dwalingen en cirkel redenaties. Omdat er een tijdelijke toelating is verkregen zijn de prikjes niet experimenteel. Ook volle leugens worden niet geschuwd. "alle onderzoeksfasen doorlopen" maar wanneer fase 3 is afgelopen kan niet worden beantwoord, wat??
Eentje om in te lijsten: Omdat de test zo ongevoelig is moet het wel een infectie zijn als je iets meet. Volledig voorbijgaand aan de vraag of een infectie kan worden gemeten door deze techniek (neen) of het een oude of nieuwe is. Of het SARSCOV1 of SARSCOV2 is.
Read 8 tweets
14 Sep
verordening 2021/953 Is niet rechtsgeldig, daarmee is een curieuze situatie ontstaan. De Engelse, Duitse en Frans tekst zijn identiek, maar de Nederlandse tekst wijkt af op het woordje besmet en infectie. Deze termen zijn duidelijk gedefinieerd in de WPG.
eur-lex.europa.eu/legal-content/… kijk maar na wetten.overheid.nl/BWBR0024705/20… de termen komen niet overeen, daarmee is de QR code niet uitvoerbaar, er is namelijk geen wet voor.
wetten.overheid.nl/BWBR0001840/20… art 16 van de grondwet stelt dat er alleen een straf kan volgen na een wet, aangezien de wet de facto niet geldig is, want tegenstrijdig met zowel de binnenlands wet als met de versies in andere talen.
Read 4 tweets
14 Sep
Afgezien van art 1,10,11 van de grondwet is discrimineren gewoon strafbaar wetboek-online.nl/wet/Sr/90quate… en wetboek-online.nl/wet/Sr/429quat… Het is dus aangifte waardig, schakel altijd de politie in als je getuige of slachtoffer bent hiervan.
stap 1, blijf rustig, je gaat niet dood, geen reden voor escalatie. stap 2, start met opnemen en filmen, liefst een metgezel die dit doet terwijl je vragen stelt. stap 3, stel de feiten vast door te vragen wie wat doet en waarom. stap 4, herhaal de feiten op camera.
stap 5, verwittig de dader/verdachte ervan dat hij of zij zich (mogelijk) schuldig maakt aan een strafbaar feit. stap 6 laat de artikelen zien of het kaartje (binnenkort op website) stap 7, vraag beleefd of deze persoon bij zijn of haar standpunt blijft, zo ja stap 8, bel politie
Read 8 tweets
13 Sep
uantwerpen.be/nl/onderzoeksg… Pierre van Damme, wie is deze meneer? Wat is de link met de even dubieuze A de Croo?
In 2018 opende Pfizer een fabriek in Puurs. Toenmalig minister van handel en vice premier regelde deze deal.
Toevallig trad hij ook toe tot het WEF en de Europese investeringsbank in 2018. Handig! De lijntjes zijn kort.
Read 8 tweets
26 Aug
Dit is de reden waarom de FDA opeens tegen de eigen regels in een 'goedkeuring' heeft afgegeven. Onder de EUA mag er geen verplichting gelden.
Dit brengt een paar problemen. Iets is experimenteel omdat de clinical trials nog lopen, niet omdat er een bepaalde licentie op zit. clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04… Duidelijk is dat geen enkele study fase 3 al heeft afgerond. De meeste zitten in fase 1 of 2.
Het probleem dat nu gecreerd wordt is vooral aansprakelijkheid. Daarom is de Neurenberg code zo belangrijk. nejm.org/doi/full/10.10… om het geheugen op te frissen. De code is de ethische basis voor alle medisch onderzoek.
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(