1.Esus'un söğüt ağacını kesmesi... 2. Aynı bu sahne, Gılgamış'ın bir söğüt ağacını kesmesiyle karşılaştırılabilir..
3.Çünkü söğüt ağacı tanrıça İştar'ın ağacı idi.
4.Keza Julius Caesar, Marsilya'daki eski bir kutsal koruyu şahsen baltalamıştı,
+
Caesar'ile birlikte olanlar bu ağaç katliamına girmemişti..çünkü diğerleri, tanrıçanın intikamından korkuyordu..
Çünkü biliyorlardı ki ağaćlar tanrıçayı sembolize ediyordu.
+
Bu nedenle, bir ağaca tanrıça tasvirlerinin yerleştirilmesinin, Kara Bakire (Black widow) ile ilgili sayısız gelenekte günümüze kadar gelen Toros çağına kadar uzanan bir kült uygulaması olabileceği görünmektedir.
Keltlerin ve Cermenlerin tanrıları, daha yaşlı bir tanrıça için kutsal olan ağaçları, ağaçlar katledilmeden devralmış olabilirdi.
Keltler,üçlü tanrıça kültü gibi görünüyor. Üçlü Hekate gibi, doğum, yaşam ve ölüme başkanlık eden üç gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı dünyasına hükmeder.
İcilebilir su kuyuları ve su pınarları onun rahminin açıklıklarıdır ve ayı kontrol ederler...
Dünyadaki tüm hastalıkları kontrol ederler.
Akışı ve çürümeyi yönetirler. Üçlüler farklı şekillerde gösterilir ve kızlık, gelin ve kocakarı gibi çeşitli isimler altında saygı görür.
Genellikle boynuz taşırlar. Dağılımları erkek tanrılarınkinden daha geniştir,daha güçlüdürler ve eril güçten daha erken bir döneme ait görünmektedirler.
Ağaçları kesenler,yakanlar dogaya zarar verenleri şiddetle cezalandırırlar!
Mesela,Rosmerta doğurganlık ve bereket tanrıçası,Roma tanrısı Galyalı Merkür onun eşi olarak görülür, ama bazen bağımsız olarak tasvir edilir.
Caduceus'u kendisi taşırken temsil edilir.Sofia,sonya vs.isimleri.
O, verimli toprak ananın bir kişileştirilmiş hali olarak görülmüştür, ancak biçimi ve adı, on dokuzuncu yüzyılın ortalarında gelişen Bakire ve Kutsal Ruh'un cinsel kültü gibi, Venüs'ü de çağrıştırıyor olabilir...
Rosmerta, hem Kelt hem de Cermen dünyalarının bir ara figürü olarak yer alır. Galce ros ya 'odun' ya da 'önem', 'yarımada', 'burun' anlamına gelirken, Germen, hros at anlamına gelir. Latin köklerinde ise 'gül' ve 'çiy' anlamını verir.
Merta ise bir bilmecedir. Savaş tanrısı Wotan ya da 'hanımefendi' Martha gibi diğer pek çok "mart" kelimesi nihai kökenlerini Mars'ta bulur.
Sanskritçe kök mrt, ölü demektir.
Öte yandan Afrodit/Venüs için kutsal olan "mersin", mutluluk, zafer ve ilahi gizemlere inisiyasyonla ilişkilendirilen dişil ilkenin bir simgesidir. Yunanca murtos hem mersin hem de klitoris anlamına gelir..
Caduceus taşıyan Venüs'ün Hermafrodit olarak kabul edilebileceğine dair veya primitive androjenliği simgeliyor olabilirdi. Teuton ve Kelt'in bu sınır bölgesinde, erkek kardeşi tarafından androjen anne Nerthus'un aşk tanrıçası Freyja'nın etkisinden şüphelenilebilir.
Avioth'un Kara Bakiresi'nin kökeni olarak gören Sède'ye göre, Rosmerta'ya ölü çocuklardan oluşan bir kortej katıldı.
Epona/Rhiannon/Macha Epona, Roma süvari ahırlarının hamisi olarak kabul edildiğinden ve lejyonlar tarafından İmparatorluğun her yerine taşındığından, +
diğer tüm Kelt tanrıçalarından daha yaygın bir bağlılığa sahipti. Başının arkasında dalgalanan ilginç bir dönen, dairesel,hale sahip bir taç ve uzun bir elbise giymiş,atın eyerinde gösterilmiştir.
Hekate ile de ilişkilendirilen bir sembol de, bir anahtar taşımaktır.
ve sabit bir şekilde önüne bakmak!
Bu sembolizm, ünlü Kara Bakire'ye atıftır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ThinkTank

ThinkTank Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @sarioglu_mete

26 Sep
Dünya çapındaki birçok kültür, sakrum'un, seminal sıvıyı spinal kolondan penise kanalize ederek, özellikle eski Mısırlılar ve Hindistan'ın bazı kültürlerinde doğrudan üremeye katıldığını varsaymaktadır. +
Vücuttaki konumu ve omurilik sıvısının meni ile biçimsel benzerliği, bu sonuçlar için gözlemsel bir temel sağlar. İnsan anatomisini bu kadar iyi kavrayan Leonardo da Vinci bile benzer bir varsayımda bulunmuş olmalı, +
çünkü bir erkek insan çizimine omuriliğin alt kısmındaki sakrumdan penise giden seminal bir kanal yerleştirmiştir (Huxley). 1974:64).
Read 36 tweets
26 Sep
Şaman yalnız aşağı dünya ruhları tarafından değil de Şaman mitolojisinde olduğu gibi her üç dünyada da eğitim görür ve Şamanlık, üç dünyayı da birleştiren pratik inanç sistemi olarak değer kazanır.
+
Alt dünya,orta dünya,üst dünya!
Bu durumda Şaman, her üç dünyayı kapsayan ruhlarla iletişim kuran, her üç dünyayı birleştiren mediyatör olarak görünür.
Şaman 3 dünyayı da bilir ve deneyimler!
Mesela şamanları göğe çıkartan ruhlara ak erenler denir.
Kısaca özetlemek gerekirse mistik ve geleneksel eğitimde amaç: - Şamanlığa özgü olan kozmik bilgilere sahiplenmek, - Kozmik hafizada saklı olan geçmişe dayalı birikimden yararlanarak..+
Read 9 tweets
24 Sep
Yaa şimdi bak ne dicem;
Birisi geleceği tahmin ettiğinde, normal olarak deriz ki, tarihsel verileri analiz ederek, belirli olayların aynı şekilde gelişmesini analiz etmiş.
Haa tarih tekerrür eder mantığını kullanmış.
Tutar mı? Bilmem:)
+
Ne kadar iyi ve daha tarihsel veriler kullanırsak,geleceğimizi ne kadar kesin olarak tahmin edebiliriz? Bunun Akaşik kayıtlarla hiçbir ilgisi yoktur.Hem de kesin yoktur
Tahmin etmek daha çok sebep ve sonuçla ilgili her şeye sahiptir.Belirli nedenlere göre,belirli sonuçlara aittir
Simdi bak başka birileri yani astrolojiyi çoook iyi bilen birileri,lutfen merdiven altı astrologları kastetmiyorum... Astroloji ile geleceğimizi tahmin ettiğinde, normalde yıldızların ve gezegenlerin konumlarını kullanırız. Çünkü tarihi verilerden biliyoruz ki, +
Read 9 tweets
17 Sep
Sars-CoV-2-Covid dünyevi bir mesele değildir.
Hani dünyevi bir mesele diyenler yanıliyor.
Bu konuda mesela NASA'nın Dünya'yı diğer gezegenlerden kaynaklanan biyolojik tehlikelerden korumak için uzun bir çalışma geçmişi vardır.
+
Uzay ajansının, resmi olarak Güvenlik ve Görev Güvencesi Ofisi (OSMA) olarak bilinen, ancak daha yaygın ve açıklayıcı bir şekilde Gezegen Koruma Ofisi olarak bilinen, bu amaca adanmış bir bölümü bile var ...
+
OSMA'nın belirttiği, misyonu "uzay araçları tarafından taşınan organizmalar ve organik malzemeler tarafından diğer dünyaların ileri kontaminasyonunu dikkatli bir şekilde kontrol etmek" ve "dünya dışı yaşam tarafından Dünya'nın geriye doğru kirlenmesini şiddetle önlemek"tir.
+
Read 16 tweets
16 Sep
Bu sistem telomerimiz kısalsın diye dizayn edilmiş:)) yani matrix-labirent sistemi dünyevi demistim ya hani:)

Biz ise yani okuyucu olarak ben,arastirmacı olarak bilim insanları, sistem içinde telomerimiz stabil kalsın diye uğraşıyoruz...😂

+
Mikro RNA nın orijini RNA ınterference  ( rnai) mekanizması, evrimsel süreçte bu mekanizma exogenous genetik materyallerden , virüs gibi, dna yı koruma amaçlı olarak kullanılıyormuş..

+
Mikro RNA lar, dna nın non coding section kısmından sentezleniyormuş, non coding ‘junk’ section diyorsun , o gidiyor telomerazı engelliyor felan..

Hayır virüs dnasının entegre olmasını engelleyen mekanizma...
Bizim dna mıza virüs girmesin diye çabalayan bir sistem mi?

+
Read 6 tweets
16 Sep
Rochester'daki Mayo Clinic'teki araştırmacılar, farelerin genetik olarak değiştirildiği ve böylece farelere belirli bir ilaç verildiğinde yaşlanan hücrelerinin kendi kendini yok ettiği bir çalışma yayınladı.
+
Yaşlanmış hücreler, bölünme yeteneklerini kaybettikten sonra hayatta kalmaya devam eden hücrelerdir. Bu eski hücreler vücudun yaşlanan dokularında birikir; Bağışıklık sistemi, bir hayvanın yaşamı boyunca dokulardan yaşlanan hücreleri düzenli olarak uzaklaştırır, +
ancak yaşlandıkça bunu daha az verimli yapar. Mayo Clinic'teki araştırmacılar, gen mühendisliği sayesinde fareleri yaşlanan hücrelerinden arındırmayı başardılar ve bu eski hücrelerin dokular üzerindeki yaşlanma etkisini etkili bir şekilde yavaşlattılar. +
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(