1. İktidar Boğaziçi Üniversitesi arazisine çökmeye mi hazırlanıyor? Yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınladığı bir duyuruyla arazi statüsünün Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildiğini açıkladı. Anlamı:
2. Resmi Gazete'deki bakanlık ilke kararına göre bu statüye sahip alanlarda "koruma amaçlı imar planına uygun olması koşulu ile TURİZM TESİSLERİ" yapılabileceği belirtiliyor. Duyuruda sit tescili için dayanak olarak "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu" sunuluyor ama +3
3. Bu rapor duyuru ekinde yer almıyor. Dahası bugün bir grup Boğaziçi mezunu raporun örneğini görmek üzere Çev. Şeh. İl Müdürlüğüne başvurdu. Müdürlük yetkilileri, hukuki olarak isteyen herkesin görme hakkı bulunan bu raporu paylaşmayacağını beyan etti.
4. Normalde arazi statüsünün değiştirildiğini beyan eden kararın ekinde yer alması gereken bu raporu saklamanın nedeni nedir? Yetkililer ısrarlı talep üzerine, "dava açın" karşılığı veriyor. Acaba gerçekten böyle bir rapor var mıdır? Şu an bu bile şüpheli. Suç işleniyor.
5. Şimdi mezunlar ve Mimarlar Odası, ilgili kararın iptali için dilekçeyle başvurmaya hazırlanıyor. Bölge sakinlerinin de böyle bir başvuru hakkı var. Başvurmak isteyen herkesle dilekçe taslağını daha sonra paylaşacağım. 8 Ekim'e kadar itiraz yapılması gerekiyor.
6. Sonrasında, gerekli olması halinde dava da açılacak. Boğaziçi Üniversitesi arazisini koruyacağız.
7. Arazi statüsünün tesciline ilişkin bakanlık duyurusu:
istanbul.csb.gov.tr/bogazici-ilan-…
8. Bakan tarafından imzalı metin ve ekte olduğu söylenip paylaşılmayan rapor:
9. Zamanında Robert Kolej belgeleriyle ilgili bilgi vermiştim:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Özgün Emre Koç

Özgün Emre Koç Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ozgunemrek

28 Sep
Çok hatalı bir açıklama. Üç harfli zincir marketler kent ve kasabalardaki yoksul kesimlerin ihtiyaçlarını biraz olsun karşılayabildikleri yegane kaynaklar. Bakkal romantizmine gerek yok. Bir mahalledeki üç bakkalı savunayım derken binlerce yoksulu karşıya almak demek bu. Felaket.
Anlaşılmayan şey şu: Küçük üretici ve esnafı rekabet eder hâle getirebilmek için kooperatifler oluşturmak, halka üç harfliler dışında ucuz seçenek sunmak için de tanzim satış marketleri kurmak gerekir. Sorunu çözmeden küçük esnaf savunayım derken evdeki bulgurdan olursunuz.
Bir seçim vaadi olarak "biz daha ucuzunu, daha kalitelisini yaratacağız, kooperatifler oluşturup küçük esnaf ve girişimciyi koruyacağız" demek başka, "ben bu marketleri şehir dışına gönderiyorum" demek başka. İkincisinde sorun çözme yok.
Read 4 tweets
28 Sep
1. RTE'nin denklemden çıktığı siyasi tablo bugünküne hiç benzemeyecek. Bu rejimin omurgası RTE ve onun seçilemediği bir durumda toplumsal muhalefetin baraj kapakları açılacak. Bu nedenle yerine gelecek olanın değil, bu rejimin sona ermesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum.
2. O noktadan itibaren ortada AKP diye bir yapı kalmayacağı gibi RTE'nin şahsi iktidarı etrafında kümelenmiş olan rant paylaşımı örgütü de sağa sola kaçışacaktır. Sonrasında Türkiye'yi artık bir kişi, bir lider yönetiyor olmayacak. Yönünü bir koalisyon ve toplumsal mücadelelerin+
3. + tayin edeceği bir süreç başlayacağını düşünüyorum. Dahası bu süreçte demokratikleşme baskısı nedeniyle baraj düşürülürse, ki bence çok kuvvetli bir ihtimal, örneğin TİP, Yeşiller gibi yapıların da güçlenerek temsiliyetinin artacağını öngörüyorum.
Read 5 tweets
12 Sep
1. Türkiye'nin Osmanlı'dan devraldığı yönetim geleneğinde şeri hukuk, örfi hukuk karşısında, yani sultanın (yöneticinin) hukuku karşısında baskın olamamıştır. Osmanlı'da şeyhülislâmlık bir meşruiyet kaynağı, bir onama makamı işlevi gördü. Karar son aşamada sultanındı.
2. Halifelik bile büyük ölçüde 19.yüzyılda önem kazandı. İslam birliği, İslamcılık siyaseti Osmanlı'nın Batı karşısındaki ekonomik ve askeri gerilemesi sonrası ortaya çıkan çözüm arayışlarından biriydi. Bir dağılma ideolojisiydi ve çözüm olamadı. Din devlet için bir enstrümandı.
3. Devlet bir yandan Batı kurumları ve hukukunu bünyesine katarken bir yandan da İslamcılık siyasetini bir ideolojik harç olarak araçsallaştırdı. Bu çelişik eğilim Batılı bir kültürel formasyona sahip, Batılı tarzda yaşayan bir yönetici sınıf doğururken bir yandan da hilafeti+++
Read 11 tweets
11 Sep
Olaydan @cyberrights ve @cem_baykal 'ın paylaşımları sayesinde haberdar oldum. Erdal Can Alkoçlar adında lise mezunu ama kendini Harvard mezunu olarak tanıtan bir kişi, bir sürü insanı patent aldım, covid tedavi ediyorum diyerek dolandırmış. Bir baktım ki kimden ödül almış: Image
Yüzlerce patentim var diye ortalıkta dolaşıyor. TRT'de, Anadolu Ajansı'nda ve birçok yandaş medya organında reklamı yapılmış. Zengin izlenimi yaratmak için binlerce dolar kirası olan yalıları kiralayıp aylarca 5 kuruş ödemeden oturmuş ve hepsiyle davalık olmuş.
Dahası söz konusu dolandırıcılıkları haber yapan sitelere sahte mahkeme emirleri düzenleyip göndererek haberleri kaldırtmaya çalışmış. Kuvvetle muhtemel ki birçok yerel gazete ve yandaş medyaya para vererek kendisi hakkında sahte övgü dolu haberler yaptırmış.
Read 10 tweets
11 Sep
1. Twitter'ın kendi içinde getto ağları var. Özellikle siyasi gettolar oldukça yaygın. Sürekli bu mikro ağlar içinde etkileşime giren insanlar toplumsal gerçekliği bu ağlarda karşılaştıkları enformasyon sanıyorlar. Başkalarının da öyle sanması için çaba sarf ediyorlar.
2. Bu gettoların söylem iktidarını, kurgulanmış gerçeklik algısını tehdit eden şeylerle karşılaşınca o tehdit unsurunu yok etmek için taarruza kalkışıyorlar. Taarruz başarılı olursa o fanustaki iktidarı tahkim ediyorlar ancak gerçeğin ne olduğuna da hükmettiklerini sanıyorlar.
3. Bu haliyle Twitter bir yanılsama mecrasına dönüşebiliyor. Gerçek hayatın bir boyutu, bir uzantısı olan bu araç gerçekliğin bütünü, kendisi sanılmaya başlıyor. Hem bu iktidarı uygulayanlar hem de bu iktidara maruz kalanlar açısından.
Read 6 tweets
23 Aug
1. Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili patronu Abu Dhabi Emiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Zayed. RTE'nin görüştüğü ulusal güvenlik danışmanı sıfatlı Tahnoun bin Zayed, Muhammed'in kardeşi. BAE'de en büyük sermayeyi bunlar yönetiyor. Ordunun fiili komutanı da Muhammed.
2. Ülkenin iç istihbarat teşkilatı Muhammed'in oğluna bağlı. Muhammed İngiliz Kraliyet Askeri Akademisi mezunu. Kardeşi Tahnoun savunma sanayisini yönetenlerden biri. Bu yüzden sıfatı ulusal güvenlik danışmanı. Hepsi bir hanedana üye, babaları kurucu kral.
3. Dolayısıyla bu görüşme alt düzeyde bir görüşme olmadığı gibi salt Peker meselesinden ibaret olduğunu düşünmüyorum. Elbette Peker önemli bir başlık olmuştur. Ama bir diğer önemli hedef, ülkeye sıcak para getirmek. Mesele şu: Bu talepler neyin karşılığında?
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(