کارکترهای آرمان گرا
دوستی می گفت انسان های آرمان گرا ضروری ترین و مفید ترین کارکترهای یک جامعه هستند.
دلیل این حرفش آن بود که آرمان‌گرها سازش ناپذیر هستند با یک سیستم که در قدرت است..
نقد ،کنش ،درگیری با سیستم ،با یک پیش زمینه آرمانی در ذهن،هر کارکتر آرمان گرا را برای سیستم ها خطرناک و برای جامعه مفید و به جلو برنده می‌کند..
اما من اضافه میکنم
همین شخصیت ها و کارکترهای ارمان گرا برای وجود شخصی‌و زندگی‌خودشان ،تقریبا مثل یک سرطان پیش رونده هستند...
آنان تقریبا همه خود و حلقه نزدیکانشان را فدای آرمان‌شان میکند...
برایم انسان های ارمان گرا به شدت قابل احترام هستند
ارمان‌گرا ها فردیت برایشان بی معنی است،آنان کلمه جمع را می فهمند،
خوشبختی را نه امری فردی ،بلکه جمعی می دانند.
در طول همین صد سال گذشته بسیاری از ارمان گراهای ما،قربانی جهل جامعه شده اند...
جامعه شناسی نخبه کشی را می‌خواندم،حقیقتا غمگین و عصبی شدم

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with سر گِروهبان کُلُمبو

سر گِروهبان کُلُمبو Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @columbo_110

12 Oct
عکس ها سخن می گویند
سوژه این عکس را خوب به خاطر دارم،با سنی که می شد تخمین زد از صورتش ،بیشتر و بیشتر ،و شاید شکسته تر می نمود اندامش...
عصا به دست و چون کمانی خم شده بود،آنقدر خم که سرش نزدیک شکمش بود...
خدا خدا می کردم جای ثابت شود تا بتوانم تصویری از او ثبت کنم...
پشت یک چراغ قرمز،یا مثلا تکیه بدهد به دیواری تا خستگی در کند...
در کمال تعجب آمد و کنار یک باجه تلفن به انتظار نشست..
منتظر یک تلفن شاید...
لعنت به این شغل،سریع دایره ای در ذهنم تشکیل دادم و متهمین را در ان گنجاندم...
فرزندانش و یک معشوقه که او را ترک کرده بود...
حالا من در مقام مامور رسیدگی به شکایت این پیرمرد بودم...
فرزندان از دایره متهمین برایم حذف شدند...
عصر زندگی مدرن و شهری است اغا جان.فرزند که نمیتواند متهم باشد،در ضمن اتهام به فرزندی است که خانه سالمندان را انتخاب می کند برای پدر و مادرش...
Read 5 tweets
11 Oct
ما همه منتظر گودو هستیم
در جاده ای دور افتاده،دو رفیق آس و پاس و به انتهای خط رسیده (ولادیمیر و استرگون) چشم به راه گودو هستند.گودو به آنها وعده ی رستگاری داده ولی هیچگاه نمی آید. کمدی/تراژدی"در انتظار گودو" از سوی صاحبنظران
به عنوان برترین نمایشنامه ی سده ی بیستم برگزیده شد.بسیاری این اثر را فلسفی ترین درام تاریخ خوانده اند. باور به ظهور منجی در اسطوره ها، مذاهب و اعتقادات اقوام و ملل مختلف از دیرباز تا کنون به اشکال گوناگون بازنمایی شده.برخی باتوجه به شکل نوشتاری واژه ی گودو
(God+ot=Godot ) نام او را اشاره ای مستقیم به خدا دانستند.گودو به عنوان شخصیت اصلی نمایش هرگز حضوری فیزیکی در صحنه ندارد و ما فقط درباره اش می شنویم.اما برای خالق در انتظار گودو یعنی "ساموئل بکت" گودو و مفهوم انتظار فراتر از خدا و یا مسئله ی ظهور منجی بود.
Read 7 tweets
2 Oct
مُحَلّل
پیرمردی بومی از منطقه ای برایم نقل کرد که اینجا حتی اگر مردی لفظ طلاقت میدهم را برای زنی به کار ببرد و شاهدی هم وجود داشته باشد ،مرد باید آن زن را طلاق بدهد
همان پیرمرد تعریف میکرد که مرد جوانی جلوی خواهر زنش،به زنش می‌گوید طلاقت می دهم
خواهر زن این لفظ مرد را به گوش پدر و برادر خودش می رساند و مرد را که عاشق زنش بوده مجبور میکنند زن را طلاق دهد،
حال بعد از طلاق مرد نمی‌تواند زن را دوباره به عقد در بیاورد مگر آنکه به عقد مرد دیگری در بیاید ،یک شب با او بخوابد بعد طلاق بگیرد و دوباره به عقد شوهر اولش در بیاید
این کارها را در شرع محلل‌ می گویند،
پیرمرد نقل می کرد که مرد بعد از طلاق زنش سعی کرده بود دوباره او را عقد کند که تنها راه برای او انجام عقد محلل‌ بوده،
مرد نمی پذیرد و با زن طلاق داده خودش فرار میکند.
برادرهای دختر ،برادر کوچک تر مرد را به اسارت می‌گیرند
Read 4 tweets
17 Sep
فاشیسم در ایتالیا به رهبری موسولینی اولین قوا از راست های افراطی بودند که توانستند یک دولت تشکیل دهند،
فاشیست ایتالیا با جذب طبقه متوسط ناامید ،ترسیم یک گذشته موهوم از شکوه روم باستان به عنوان آرمان تشکیل حکومت فاشیستی ،قدرت را در دست گرفت..
در آن زمان هم گویا تنها نیروی کنش گر تفکرات چپ بوده اند،
روشنفکران و طبقه متوسط شهری همه در دام فاشیست می افتند،
گرامشی و یارانش تنها نیروهای هستند که تا عمق فاشیست را بو میکشند.
جووانی آمندرولا و پی‌یرو گوبتی به طرز وحشاینه ای توسط نیروهای فاشیسم ترور میشوند
بعدها بردارن روسلی هم ترور میشوند،
اما گرامشی انقدر خوش اقبال نیست که ترور شود،
به زندان می افتد و در رنج و عذابی بی پایان ،در تنهایی عجیب و غریب ،به دور از هر گونه هیاهو حتی از طرف یارانش ...
می میرد...
بیست دفتر چهارصد صفحه ای یادگار تلاش و تفکر گرامشی است
Read 4 tweets
5 Jun
روایت سریالی تنهایی و هوس
قسمت سوم
عاطفه چند هفته بود که ناپدید شده بود!؟!
خانه عاطفه در یک مجتمع بود.
طبقه سوم این مجتمع ،منزل عاطفه بود.
خانه ای با نمای سنگی،سنگ های سفید رنگ،بالکن های آپارتمان آفتاب گیر بود،بالکن های طبقات همگی خوش سلیقگی کرده بودند و نمایشگاهی از گل های آپارتمانی به راه انداخته بودند،به جز طبقه سوم.
راه پله های آپارتمان را پی گرفتم،با نرده های آهنی و قهوی رنگ،حصار شده بودند،هر‌ پاگرد یک پنجره به بیرون داشت که راه پله ها را در طول روز از روشن کردن لامپ فارغ می کرد.تیغی از نور تاریکی راه پله ها را در پاگرد ها،پاره کرده بود.
وارد خانه طبقه سوم شدیم.
Read 25 tweets
31 May
قسمت پنجمو پایانی گلینا بر وزن رومینا
چند روز از بیمارستان مژگان که گذشت پای حرف های او نشستیم.
`نه` سال بود،زن علی بودم.
علی نمی توانست بچه دار شود و مادر علی همه چیز را از چشم من می‌دید.
نه سال تمام سخن مهر آمیزی از زبان علی نشنیدم تا یک روز به اداره محمد برای انجام کاری رفتم
«تصویر من از مردها تصویری بود که علی برایم ساخته بود،بدون کوچکترین نگاه احترام آمیزی به زن»
محمد این کلیشه را با رفتارش در من شکست،رفتار محمد چنان با من،از سر احترام بود که من به تمامی عاشق رفتار او شدم،آن روز برایم مهمترین روز زندگیم بود،مردی به تمامی به من احترام می‌گذاشت
_من چقدر دوست داشتم این حس را دوباره تجربه کنم_
سعی کردم راهی پیدا کنم به محمد نزدیک شوم،به بهانه هماهنگی برای انجام کارم در اداره آنها ،تلفن او را گرفتم،آغاز ارتباط من و محمد این گونه شکل گرفت.
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(