Zeyd İbn-i Desinne de Şehit Ediliyor!
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Bir İhanetin Anatomisi
ve Hubeyb İbn-i Adiyy
➖➖➖➖➖
m.facebook.com/story.php?stor…
1]▪︎Zeyd İbn-i Desinneyi Safvan İbn-i Ümeyye elli deveye satın aldı ve Bedir’de öldürülen babasına karşılık öldürttü. Hz. Zeyd de esaret günlerini Kur’ân okuyarak ve oruç tutarak geçirirdi.
2-]Putlar adına kesildiği şüphesiyle et yemeklerini yemekten sakınır daha çok sütle beslenirdi. Hz. Zeyd de Hz. Hubeyb (radıyallahu anh) ile birlikte aynı gün Ten’im’e çıkarılmıştı. Hatta burada karşılaşmışlar ve birbirlerine sabır tavsiyesinde bulunmuşlardı.
3-]Zeyd de müsaade isteyip iki rekât nafile namaz kılmış ondan sonra da çarmıha gerilmişti.{Bkz. Vâkıdî, Meğâzî, I/303}. ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCE Hubeyb’e sordukları gibi ona da,
4-]“Şu an, sen evinde ailenle beraber olsaydın. Senin yerine de Muhammed bu idam sehpasında bulunsaydı ve biz de onun boynunu vursaydık. Bunu ister miydin?” diye sormuşlardı. Hz. Zeyd de Hz. Hubeyb gibi hiç tereddüt etmeden: “Hayır! Vallahi, böyle bir şeyi asla arzu etmem.
5-]Bırakın Resûlûllah’ın burada boynunun vurulmasını istemek, ben evimde otururken O’nun ayağına bir dikenin bile batıp O’nu rahatsız etmesine gönlüm razı olmaz!” diye karşılık vermişti. Hubeyb ile ittifak etmişler gibi aynı cevabı duyan Ebu Süfyan,
6-]biraz önce yaşadığı ŞOKU İKİNCİ DEFA YAŞAMIŞ ve “Bakın, ben size dememiş miydim! Vallahi, Muhammed’in arkadaşlarının, O’nu sevdiği kadar hiç kimsenin birbirlerini bu derece sevdiğini görmedim” diyerek hayretini bir kez daha dile getirmişti.
7-]{İbn-i Hişâm, III/102; İbn-i Sa’d, Tabakât, II/43; İbn-i Kesîr, Sîre, VI/1161}
▪︎Bu arada kendisine Müslümanlıktan vazgeçtiği takdirde canının bağışlanacağı teklifini yapan müşriklere,
8-] “Siz, bana ne teklif ettiğinizin farkında mısınız? Müslüman olarak şehit edilmek, dinimden dönerek yaşamamdan bin defa daha evladır!”{Vâkıdî, Meğâzî, I/361-362} cevabını vermiş
9-]ve ötelere doğru gözünü kırpmadan giderken bir müminin nazarında imanın ne kadar büyük bir hazine olduğu mesajını onların ruhuna duyurmaya çalışmıştı. Yine de onu dininden döndürmek için yalandan ok yağmuruna tutmuş ve metanetini sınamak istemişlerdi.
10-]Fakat o üzerine gelen okları seyrettikçe Allah yolunda şehit edilmekten vazgeçmemiş bilakis iman ve teslimiyetini katlamıştı.{İbn-i Kesîr, Sîre, VI/1163}

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hızır ÇELEBİ

Hızır ÇELEBİ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @_KayiBoyu_

12 Oct
Allah Resûlü, Şehitlerine Sahip Çıkıyor
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Bir İhanetin Anatomisi
ve Hubeyb İbn-i Adiyy
➖➖➖➖➖
m.facebook.com/story.php?stor…
1-]▪︎Hz. Hubeyb’in nâşı hem gelen-geçen tarafından görülsün hem insanlar ibret alsın ve bir daha iman etmeye kalkışmasın hem de kuşlar ve vahşi hayvanlar tarafından parçalansın diye çarmıha gerili bir vaziyette bırakılmıştı.
Read 26 tweets
12 Oct
Hubeyb’in Şehit Edilişi
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Bir İhanetin Anatomisi
ve Hubeyb İbn-i Adiyy
➖➖➖➖➖
m.facebook.com/story.php?stor…
1-]Hubeyb’in katletilmesine doğru giden süreci takip eden bir kadın, şehit edildiği günü de şöyle anlatır: “İdam günü geldiğinde vallahi onun bundan herhangi bir korkuya ve telaşa kapıldığını görmedim. Hâris’in oğulları onu öldürmek için harem sınırlarının dışında
Read 25 tweets
10 Oct
Fasl-ı Müştereklerde Anlaşma
[10/10/2021]
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
1-]İnsanlığın üzerinde ittifak ettiği evrensel fasl-ı müştereklerin ortaya çıkarılması ve bunlar etrafında bir araya gelinmesi, her zaman olduğu gibi günümüzde de takip edilmesi gereken önemli bir siyaset tarzıdır.
2-]▪︎Kur’ân’ın Ehl-i Kitab’a hitaben söylediği gibi, farklı duygu ve düşüncelere sahip olan insanlarla benzer noktalar çok iyi tespit edilerek “Gelin şunlarda anlaşalım!” diyebilmeliyiz.
Read 16 tweets
10 Oct
DÜNYANIN SELÂMETİNİ SAĞLAYAN İKİ SÖZ[10/10/2021]
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
1-]👉Bediüzzaman Hazretleri, Uhuvvet Risalesi’nde Hafız Şirazî’nin şu sözünü nakleder:
“İki cihanın rahat ve selâmetini iki şey tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 302)
2-]Dost tabirini geniş anlamıyla düşünmek gerekir.Kardeş, muhib,taraftar,sempatizan konumunda olan insanlarda bir yönüyle bu kategoriye girer.Hatta bazıları vardırki iyi günde sizin yanınızda durur fakat kötü günler gelip çattığında zaaflarına yenik düşerek size sırtını dönebilir
Read 25 tweets
10 Oct
MAZLUM İÇİN MÜCADELE ETMEK
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
MAZLUMA SAHİP ÇIKMA
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Detay için linki tıklayınız
m.facebook.com/story.php?stor…
01-]Yeryüzünde hakkı ikame ve adaleti tesis için gönderilen peygamberlerin hayatı, zalim fert ve topluluklara karşı verilen çetin mücadelelerin ve mazluma sahip çıkmanın örnekleriyle doludur.Onlar Hakkı tebliğ etmenin yanında haksızlığa uğrayan kimselerin de daima rehberleridir.
Read 26 tweets
9 Oct
İHANETE UĞRAYANLARIN HESABININ SORULMASI
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ Image
MAZLUMA SAHİP ÇIKMA
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
m.facebook.com/story.php?stor…
1-] Zalimlerin zulmüne maruz kalan ashâbına sahip çıkma,
onları koruma ve kurtarma adına devreye giren Allah Resûlü,
aynı zamanda tuzağa çekilip şehit edilen,baskın yapılıp malı mülkü yağmalanan ve yolu kesilip gadre uğratılan Müslümanların hesabını sorma adına da
Read 24 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(