LibertaDyn Profile picture
12 Oct, 10 tweets, 10 min read
انگلیسی‌ها به پرنسس دایانا اسپنسر می‌نازند و ما ایرانیان به #شهبانو فرح پهلوی می‌نازیم. هر دو نماد زنان مقتدر زمانه‌ خویش و در عین حال هر دو سمبل فعالیت‌های عام‌المنفعه، اجتماعی، هنری و خیریه هستند. دایانا با چارلز نساخت اما شهبانوی ما مظهر #وفاداری به شاهنشاه جاوید ایران شد.
۱
دایانا در دهه ۹۰ میلادی در بریتانیا شهرتی نیک به هم زد اما در برابر خدماتی که شهبانو در دهه ۷۰ ترسایی در کشوری جهان سومی کرد قابل قیاس نیست. خدمات #شهبانو در ایران دهه ۵۰ خورشیدی که تازه در آغاز مسیر توسعه و مدرنیزاسیون افتاده بود و کارهایی کرد، #کارستان بود و شاهکار زمان خود.
۲
خدمات دودمان پهلوی در ایران از جنس آبادانی نبود بلکه بسیار فراتر و در حد #معجزه بود. پهلوی‌ها با یاری مردانی دانا و روشنفکر و زنانی کاردان و فداکار، ایران را از قعر باتلاق قاجاری به عرش آسمان خاورمیانه رساندند و ایران، قدرت نخست منطقه و جزیره آرامش و ثبات غرب آسیا شد.
۳
اگر دو راس مثلث طلایی عصر درخشان پهلوی، رضاشاه و محمدرضاشاه بودند، بی‌گمان راس سوم آن #شهبانو فرح است. رضاشاه در عرض ۱۷ سال کاری کرد که در ۱۷۰ سال گذشته در ایران نشده بود و #محمدرضاشاه همچون یک مدیر پروژه در دو بُعد نظامی و توسعه، ایران را غنی‌تر از همیشه کرد.
۴
او قدرت نیروهای سه‌گانه ارتش شاهنشاهی را پرتوان نمود و زیرساخت‌های مورد نیاز مملکت همچون صنعت نفت و پتروشیمی، ذوب‌آهن، فولاد، صنایع‌ عظیم مس‌، معادن، کارخانجات متوسط و صنایع کوچک را رونق و گسترشی شگفت‌انگیز و فراتر از یک کشور جهان سومی داد. ایران به ژاپن خاورمیانه مشهور شد و /
۵
غرب و شرق غبطه شاهنشاهی ایران را می‌خوردند. امنیت مرزهای ایران تامین بود و سیاست خارجی ایران با راهبرد موازنه، مورد احترام جهان. ایران کشوری نیرومند و مورد احترام شد. #شهبانو فرح تکیل کننده خدمات پهلوی بود، ۳۵ سازمان آموزشی، دانشگاهی، پزشکی، هنری و... را مدیریت و راهبری می‌کرد.
۶
تاجی که شاه بر سر #شهبانو گذاشت نمادی از اقتدار زن ایرانی بود. به راستی چه بر سر ایران آمد؟ چه بر سر ایرانیان آمد که اینهمه ایران‌پرستی و میهن‌دوستی پهلوی را ندیدند. همه کوشش‌های مدنی عصر پهلوی با تبلیغات #مسموم و دروغین چپ، به محاق رفت و پس از شورش ۵۷ با سیری قهقرایی راکد شد.
۷
"من به نسل جدید می‌اندیشم، به جوانانی که در ایران زندگی خود را به خاطر آزادی به خطر می‌اندازند. این جوانان روزی متحد خواهند شد و دروازهای کشور کهن‌سال ما را به روی روشنایی، زیبایی، صلح، صفا و زندگی خواهند گشود. فرزند من #رضا در این راه همگام جوانان ایرانی است.
۸
من به #رضا و درستی راهی که می‌رود باور دارم، چرا که تنها هدف او خدمت به ملت ایران است. ایران در درازای تاریخ خود بارها اشغال شده اما متجاوزین هرگز نتوانسته‌اند هویت ملی ایران را نابود کنند. این ملت هر بار از نیروی فرهنگ و تاریخ خود توانسته الهام بگیرد و/
۹
نیروی مقاومت خویش را باز یابد و متجاوز را شکست دهد. من به شایستگی ملت ایران اعتقاد کامل دارم و اطمینان دارم یک بار دیگر زنجیرها را خواهند گسست. یقین دارم فردا، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و #ققنوس ایران بار دیگر از خاکستر خود برخواهد خاست."
۱۰
▫️به مناسبت ۲۲ مهر زادروز شهبانو

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with LibertaDyn

LibertaDyn Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @UomoMees

11 Oct
ما ریشه‌داریم، ما دنیا را با شعر و موسیقی، خط و زرتشت فتح کردیم. #کورش قلب‌های بابل و اورشلیم را با استوانه محبت و منشور انسان‌دوستی فتح کرد. به شعاع ۲۰۰۰ کیلومتری از ایساتیس در قلب ایرانشهر را کندوکاو کنند آثار تمدن ایرانی هویدا است. ایران الماس دریای نور و کوه نور است.
۱
اگر امروز گوهر ایران در خلاب ِ جمهوری‌اسلامی افتاده باز هم از قیمت و ارزشش کاسته نخواهد شد. روزی که الماس ایران از لجن و فاضلاب ج‌ا شسته شود باز همچنان نفیس و درخشان جلوه‌گری خواهد کرد. ما خاکستریم اما نسبی عالی از آتش داریم. زبان پارسی زبان ادبی دربار عثمانی بوده.
۲
۴ سلطان عثمانی چون سلیمان قانونی، یاووز، سلیم و ایلدیریم تخلص فارسی چون سلیمی و محبی داشته‌اند و به فارسی در وصف خرم‌السلطان‌ها شعر می‌سروده‌اند. نام پایتخت امروز ترکیه؛ انگوره (آنکارا) لغتی فارسی است. دشت مغان که نزدیک بادکوبه آران است، محل انتخاب نادرشاه افشار به شاهی بوده.
۳
Read 4 tweets
10 Oct
مادر تمام گرفتاری‌های ایران معاصر و ام‌الفساد شورش ۵۷، حزب #توده است. از تخمه‌ی حزب منحوس #توده بود که طی ۴۰ سال از دهه ۲۰ تا انتهای دهه ۵۰ خورشیدی، نفوذ به ارتش شاهنشاهی توسط سازمان افسران حزب توده انجام شد و بعدها از بطن تفکرات سمی حزب #توده، تطوری در ماهیت تئوریک چپ رخ داد.
۱ Image
تمامی سازمانهای تروریستی چپ و اسلامی و التقاطی علیه نهاد پادشاهی ایران، از دل حزب کثیف #توده درآمدند. حزب توده، نوکر بی‌چون و چرای #استالین و شعبه تهران حزب کمونیست شوروی در کرملین مسکو بود. کمونیست‌ها از ایجاد حزب توده در ایران، ۳ قصد و غرض اصلی داشتند؛
۲ Image
سه هدف عمده توده‌ای ها این بود:
۱) سرنگونی نهاد پادشاهی در ایران.
۲) تجزیه آذربایجان، کردستان، گیلان و...
۳) استقرار نظام سیاسی کمونیستی به نیابت از شوروی.
برخی از خاندان‌های ناراضی #قاجار و ناراحت از انقراض سلسله قاجاریه توسط رضاشاه پهلوی هرگز مسئله انقراض قجر را برنتافتند و/
۳ Image
Read 24 tweets
9 Oct
نام بنی‌صدر که می‌آید یاد #فولکس بیتل قرمز رنگ می‌افتم. یکبار در تلویزیونی خاطره تعریف می‌کرد و می‌گفت من با خامنه‌ای دوست و رفیق فابریک بودم و او بعد انقلاب با یک فولکس قرمز مصادره‌ای و پیپ بر لب هر روز می‌آمد دنبالم و با هم می‌رفتیم سر کار در شورای انقلاب و ریاست جمهوری.
۱
می‌گفت جنگ که شد هر وقت قرار بود برویم جبهه سر بزنیم آن جاکش #ترسو یک لباس ارتشی می‌پوشید و با رفقایش چندتا عکس می‌انداخت و یکهو فلنگ را می‌بست و بی‌خبر برمی‌گشت تهران! بنی‌صدر توله‌ی یک آخوند اصالتا اهل گروس (بیجار) بود که در کبودرآهنگ، والده‌اش او را پس انداخته بود.
۲
از نظر نگارنده هر کسی که کوچکترین نقشی در شورش ۵۷ داشته #خائن و کثافت است. کون نشورهای گشنه گدایی که با پول شاه و رضاشاه رفتند فرنگ (فرانسه) درس بخوانند و بیایند مملکت را آباد کنند اما برگشتند و ایران را #نابود کردند. بنی‌صدر با دوستش حسن حبیبی، شاگرد احسان نراقی خائن بودند.
۳
Read 5 tweets
9 Oct
قواره علینژاد در حد حمله نیست، چرایی انتقادها #روشنگری است. ضرورتش هم کمک به مردم در راستای "پس" از رهایی از ج.ا. است! شورش ۵۷ تجربه تلخی بود. ما یاد گرفتیم پشت سر هر کسی که "ساز مخالف" زد راه نیفتیم. او جاه‌طلب و تشنه قدرت، ثروت و شهرت است. علینژاد کپی زنانه صادق قطب زاده است.
۱
او همچون خروس بادنما، در جهت باد می‌چرخد و آپورچونیست و #فرصت‌طلب است. کارنامه او در داخل ایران کدر است. پیروی از امثال کروبی و فراهانی تا خروج از ایران پس از ۸۸ و ادای چپ‌ها را در آوردن و سپس بر موج حرکت "ویدا موحد" سوار شدن او نشان از موج سواری اوست. او بی‌شناسنامه است.
۲
شناسنامه سیاسی او شفاف نیست. سیاست دنیای رقابت است نه مدح و ثنا. روزی خود را کنشگر زنان میخواند و روزی در منوتو همچون خلیل مکی به آن زارع زاده میگوید "دلم برای رئیس جمهور شدن لک زده!" از پمپئو تا نقاشی سخیف از شاهنامه بر پیکان شاه شاخص افکار اوست. گفتنی‌ها بسیار است، کوتاه کنم؛
۳
Read 5 tweets
8 Oct
#رئالیسم کلاسیک و خاورمیانه؛
توماس هابز می‌گوید:"انسان، گرگ انسان است."
چرا هابز از بین اینهمه موجود، #گرگ و انسان را شبیه به هم دیده؟ چون گرگ‌ها هم مثل بشر دو پا، هم از زور استفاده می‌کنند و هم از مکر و حیله. گرگ‌ها جزء معدود حیواناتی هستند که به هم‌نوع خود، رحم نمی‌کنند.
۱
گرگها اگر کوچکترین ضعفی از موجودی احساس کنند، او را می‌درند و از پا در می آورند. به زعم #هابز آدم‌ها ذاتا متمدن نیستند و از سر اجبار و ترس از دریده شدن توسط یکدیگر مدنی شده‌اند و تن به قانون و حکومت داده‌اند! گرگها هیچ درکی از مفهوم همنوع، متحد یا هم‌پیمان ندارند.
۲
آنها فقط یک قانون دارند و آن #آلفا بودن است. نگاه رئالیست‌ها بر مناسبات حاکم بر جهان، بر اساس نگاه هابز است. اساسا نظریه واقع‌گرایی، به ذات و سرشت انسان‌ها بدبین است. نظریه رئالیسم کلاسیک (واقع‌گرایی کهن) برگرفته از آراء #ماکیاولی است. نیکولو ماکیاولی پدر سیاست بدون اخلاق است.
۳
Read 13 tweets
7 Oct
تهران شهر #مشروطه است. مهمترین واقعه تهران به ثمر رسیدن جنبش مشروطیت است. از ۱۱۴سال پیش و طبق اصل۴ متمم قانون اساسی مشروطه، تهران قانونا پایتخت ایران شد. دامنه‌های جنوبی البرز آب و هوایی به غایت بهشتی داشت و خواجه تاجدار قجر، شیفته‌ آن مکان فردوس شد و آنجا را به پایتختی برگزید.
۱ Image
وجه تسمیه و ریشه واژه تهران به ته‌ران (پائین‌دست) در برابر شمیران (بالادست) و نیز تهرام و تهِ راهان برمی‌گردد. در دهه ۴۰ در تپه‌های عباس آباد و سلطنت‌آباد سفال‌هایی ۳۲۰۰ ساله کشف شد که متعلق به تمدن و اقوام قیطریه است. تا پیش از پایتخت شدن، تهران، ییلاق #ری بود.
۲ ImageImageImageImage
با آوار کردن ری توسط مغولان، تهران آباد شد. نادرشاه افشار در آبادانی آنجا کوشش بسیار کرد و آغامحمدخان قاجار آنجا را تبدیل به ۳۲مین #پایتخت ایران کرد. پیش از تهران ۱۳ شهر دیگر نیز پای‌تخت ایران بوده‌اند. در دوره ناصرالدین شاه دروازه‌ها و محله‌هایی چون عودلاجان و سنگلج رونق گرفت.
۳ ImageImageImageImage
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(