1. טוב אז כמה מילים על הפטנט שלנו.
מה שאתם רואים בתמונה זו מסה של סויה ותבלינים. בצד ישנה מבחנה אדומה. המבחנה הזאת אינה דם היא מיצוי של אצה אדומה.
עד כאן הרכיבים. למה כל זה טוב?
בתעשיית הבשר המתורבת יש רכיב שחסר. תחליף דם. גם לצבע וגם לטקסטורה.
נכון. יש ריכיבים שנותנים...>
2. צבע אדום אך אין רכיב שמשנה את צבעו כאשר הוא נחשף לחום ומדמה דם קרוש. בסטייקים או המבורגרים ומוצרי בשר טבעוניים משתמשים בצבעים כמו מיץ סלק, מיצוי תותים או אסטאקסנטין.
אף אחד מהם אינו מדמה את ההתנהגות של המוגלובין.
הפיגמנט אשר נמצא באצה שלנו נקרא בטא פיקואריתרין...>
3. צבעו אדום חזק. בגלל שהוא חלבון הוא עובדר דנטורציה וצבצו משתנה. התמונות מראות את התהליך של הצביעה.
בראשונה רואים את המסה לפני הצביעה. התמונה השניה מראה מסה לאחר צביעה והתמונות השלישית והרביעית מראות איך נראית קציצה לאחר צלייה.
תחליף דם עם ערכים תזונתיים של סופר פוד.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Porphyridium sp.

Porphyridium sp. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(