Πίσω από το "ζήτω τα ΕΠΑΛ" δεν είναι μια ράντομ μαλακία που σκέφτηκαν οι autonome. Είναι, για πολλούς λόγους, ολόκληρο το ρεύμα του θεωρητικά ανθρωπιστικού μαρξισμού (εμπειρισμός του υποκειμένου, αλλοτρίωση κτλ), από τις αυτόνομες αναγνώσεις των Grundrisse και την γνωσιολογική >
υπεροχή του πραγμοποιημένου προλεταριάτου στον Lukács μέχρι το The making of the english working class του Thompson και την εισήγηση περί ήδη υπάρχουσας ταξικής συνείδησης των πρώτων προλετάριων στην βάση του εμπειρικού βιώματος της διάρρηξης της παλιάς κοινοτικής ζωής. >
Οπότε ναι, δεν ανακάλυψαν ακριβώς τον τροχό.

Στα του ύφους, αυτό είναι το κλασικό και όχι κάτι περισσότερο από την προσπάθεια ανθρώπων που έχουν σταθερή εποπτεία της διεθνούς βιβλιογραφίας (την ίδια στιγμή που απαξιώνουν συστηματικά την ακαδημία) και εμφανή ικανότητα >
χειρισμού της τεχνικής ορολογίας των διαφόρων πειθαρχιών (η προσπάθεια απομάκρυνσης από την οποία μοιάζει κάπως κωμική γιατί καταλήγει σε edgy μαλακίες) να μοιάζουν με παρέα από κάγκουρες σε πλατεία. Μπορείς να κάνεις διδακτορικό και να πίνεις μπύρες στην Κυψέλη, >
προς τι το tryhardάρισμα.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Homo sacer

Homo sacer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Homosacer2

12 Mar
Ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε την λογική κατασκευή της φυσικής κατάστασης και μάλιστα εκείνη την σύλληψή της που υπάρχει στον "Λεβιάθαν" του Hobbes, προκειμένου να θεμελιώσει το επιχείρημά του για την βία. Εδώ πρέπει να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις.

Πρώτον, η έννοια της φυσικής >
κατάστασης είναι λογικο-υποθετική και όχι ιστορική. Αυτό σημαίνει ότι κανείς πολιτικός φιλόσοφος απ' όσους την χρησιμοποίησαν ιστορικά δεν είχε την αφελή πεποίθηση πως κάνει ιστορική ή ανθρωπολογική πραγματεία. Ακόμα και όπου δίνονται ιστορικά παραδείγματά της, αυτά είτε δεν >
ανταποκρίνονται ποτέ πλήρως στην εικόνα που φιλοτεχνείται (πχ οι ιθαγενείς της Αμερικής στον Hobbes), είτε υπεισέρχεται ρητά στοιχείο αβεβαιότητας (πιο έκδηλη στον Rousseau). Σε κάθε περίπτωση, η φυσική κατάσταση δεν συνιστά ιστορικό τεκμήριο. Αντίθετα, εγγράφεται ως κατασκευή >
Read 13 tweets
10 Mar
Η Κανέλλη φιμώθηκε διαβάζω από τον Οικονόμου. Ευτυχώς δεν την είχε φιμώσει κανείς όταν, μετά την εκτέλεση του Σόντερς, υποδείκνυε βιβλία που κυκλοφορούσαν δημόσια σε βιβλιοπωλεία της Αθήνας ως απηχούντα τις απόψεις των προκηρύξεων της 17Ν με τρομερή ακρίβεια.

Ευτυχώς δεν την >
είχε φιμώσει πάλι κανένας όταν τον Δεκέμβρη διαβεβαίωνε πως καμία εξέγερση δεν λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, αλλά αντίθετα συγκεκριμένος δήμος κάηκε από σωματεμπόρους και εμπόρους ναρκωτικών, υποσχόμενη παράλληλα πως το κόμμα έχει τα σχετικά στοιχεία τα οποία επρόκειτο >
να δημοσιοποιήσει.

Ευτυχώς δεν την φίμωσε ποτέ κανείς στο παρελθόν, όταν η ίδια αποκάλυπτε την δράση παρακρατικών και προβοκατόρων πίσω από δεκάδες εκφάνσεις του κοινωνικού πολέμου και έτσι μάθαμε κι εμείς πού μας παν τα τέσσερα.

Ευτυχώς δεν είχε φιμώσει κανείς την Κανέλλη >
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(