Els Profile picture
12 Oct, 32 tweets, 6 min read
Van de ruim 330000 ongevaccineerden en geteste personen bleek 0,2% besmet vorige week, aldus
@rivm en de cijfers in het ziekenhuis lopen op.. dat zijn dus gevaccineerden....?!
@rivm rintrah.nl/too-many-peopl…

Weinig mensen beseffen dat we in 2021 net zoveel oversterfte hebben gehad als in 2020. Het verschil is dat het leeftijdsprofiel is verschoven: waar in 2020 de meeste oversterfte bij ouderen was, komt het in 2021 steeds vaker voor onder jongere mensen.
De oversterfte heeft het bijzondere kenmerk dat deze later opduikt in jongere leeftijdsgroepen, met uitzondering van kinderen, bij wie geen oversterfte wordt waargenomen.
Voor de 29 deelnemende landen als geheel hebben we 4000 extra sterfgevallen onder mensen van 15-44 jaar. Deze sterfgevallen zijn moeilijk te verklaren, omdat jongeren normaal gesproken niet overlijden aan COVID-19. Slechts 0,9% van de COVID-19-sterfgevallen in Nederland zijn
mensen onder de vijftig. Ook de curve van oversterfte in deze leeftijdscategorie past niet bij COVID-19. Dit is een seizoensvirus dat in de zomer verdwijnt, maar de bovenmatige sterfte onder jongeren duikt vooral op in de zomer.Het probleem met al deze extra sterfte is dat het
niet beter lijkt te worden, het lijkt wel erger te worden. Het wordt nu zo erg dat zelfs mijn eigen, relatief kleine land van 17 miljoen, Nederland, het signaal begint te zien in de statistieken. Het Nederlandse demografische bureau, het CBS, meldt dat september een maand was met
een aanzienlijke oversterfte. Wat ons de afgelopen week opvalt, is dat de sterfte het sterkst is verhoogd bij de jongere leeftijdsgroepen. Vorige week waren er 300 doden meer dan we zouden moeten hebben. Twintig daarvan zijn COVID-19-sterfgevallen, de rest is mysterieus en
onverklaarbaar. Je kunt hier een grafiek zien, die het sterftecijfer verdeelt over geïnstitutionaliseerde mensen (meestal oudere verpleeghuisbewoners) en de rest van de bevolking:
Wat je hier kunt zien is dat in de algemene bevolking (groen) de oversterfte echt boven normaal uitkwam. In feite beginnen we onder de algemene bevolking nu het soort buitensporige sterftecijfers te zien die ertoe leidden dat mensen zich nog maar een jaar geleden in hun huizen
opsloten en maskers droegen. Maar nu maakt niemand zich zorgen, want ze zijn ingeënt en het komt niet door het virus.
We kunnen ook kijken naar de oversterfte naar leeftijdscategorie. De cijfers voor jonge leeftijdsgroepen zullen statistisch niet significant zijn omdat je normaal
gesproken sowieso minder jonge sterfgevallen hebt, maar de trend is dat de stijging het meest zichtbaar is bij de jongere leeftijdsgroepen.
Overmatige sterfte, als je de COVID-sterfgevallen die nog steeds voorkomen aftrekt (ondanks dat bijna elk West-Europees land 90% van zijn
risicopopulatie heeft gevaccineerd), loopt het in heel Europa ongeveer 10% boven normaal. Maar het belangrijkste om op te merken is dat de trend erger wordt, zoals je kon zien in de grafiek die ik hierboven liet zien.
De Britten hebben de gewoonte om ongewoon gedetailleerde sterftestatistieken te publiceren, dus laten we daar eens naar kijken. Dit is de oversterfte voor Engeland:
Je kunt zien dat mensen in overmaat sterven en het verbetert niet. Dit is de algemene trend in de hele EU. Hier is de Euromomo-grafiek voor sterfgevallen in alle leeftijden:
Donkerblauw is 2020, lichtblauw is 2021. Je moet de dip van de afgelopen week negeren, want dat is een rapportageprobleem: Sommige landen zijn te laat met het melden van alle sterfgevallen, dus de laatste week in deze grafiek laat bijna altijd een dip zien die later is
gecorrigeerd. De trend is echter duidelijk: een steeds snellere stijging van het aantal sterfgevallen.
Dus hier is de vraag die we onszelf moeten stellen: wat veroorzaakt de extra sterfgevallen? Hiervoor kunnen we ons weer wenden tot Engeland. De extra sterfgevallen zijn te
vinden in de volgende categorieën: ischemische hartziekte, cerebrovasculaire ziekte, hartfalen, andere stoornissen in de bloedsomloop en een klein aantal gevallen van chronische luchtwegaandoeningen. Met andere woorden, we zien vooral cardiovasculaire problemen. Vrijwel alle
extra sterfgevallen kunnen hieraan worden toegeschreven. Dus wat zou de oorzaak kunnen zijn? Nou, de kanarie in de kolenmijn zijn helaas onze eigen tienerjongens. In de periode dat de COVID-19-vaccins begonnen te worden toegediend aan tienerjongens in Engeland, steeg het aantal
sterfgevallen onder tienerjongens met 63% , vergeleken met 16% onder tienermeisjes. En dat geeft ons een idee. Tienerjongens hebben een sterke immuunrespons op de vaccins, maar ze hebben ook een laag percentage lichaamsvet, veel lager dan meisjes van hun leeftijd. Het effect
hiervan is dat bijna alle gevallen van myocarditis onder tieners die de vaccins krijgen, worden gezien bij de jongens. En dus, als we deze vaccins aan tieners beginnen te geven en we zien een plotselinge sprong in sterfte onder jongens, dan zou dat reden tot zorg moeten zijn.
Eigenlijk had het voldoende moeten zijn om het hele vaccinatieprogramma in één keer stop te zetten. Zo reageerden ze in Scandinavië, waar ze besloten te stoppen met het geven van het Moderna-vaccin aan tieners. In Engeland is de algemene trend die we zien dat de sterfte sterker
is verhoogd onder jongere leeftijdscategorieën. De meest recente week was 25% hogere sterfte bij mensen van 25-49 jaar, vergeleken met slechts 6% bij mensen boven de 85 jaar. De andere trend die we zien is dat wanneer we de COVID-19-sterfgevallen aftrekken, waarvan we kunnen
aannemen dat ze in het ziekenhuis of in verpleeghuizen, bijna alle overtollige sterfte is thuis. Het algemene patroon dat we zien is dus als volgt: mensen sterven in overmaat. De trend is het duidelijkst zichtbaar bij jongere leeftijdsgroepen. De trend wordt ook over het
algemeen slechter. De meeste van deze mensen sterven thuis, dus de sterfgevallen zijn over het algemeen onverwacht. De sterfgevallen zijn voornamelijk van cardiovasculaire aandoeningen. Dus de vraag die we onszelf moeten stellen is: wat is er veranderd? Het lijkt aannemelijk dat
de overmatige sterfte die in heel Europa wordt gezien, wordt veroorzaakt door de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. De extra sterfgevallen waarvan we getuige zijn, passen immers bij de kenmerken van de sterfgevallen die we door het vaccin hebben gezien: het zijn typisch gevallen
van hartfalen of beroertes, ze treden plotseling op bij verder gezonde mensen en ze zijn niet echt oud -verbonden zoals de meeste ziektes zijn. Dus wat zou de oorzaak kunnen zijn? Het eerlijke antwoord is dat we het niet echt zeker weten. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat
tientallen tienerjongens in Engeland zijn overleden aan dit vaccin, want daar is het statistische bewijs het duidelijkst. Dit zijn jongens die geen reeds bestaande aandoeningen hadden en geen reëel risico zouden hebben gehad op COVID-19. Of om het heel bot te zeggen:
de beslissing om tienerjongens in Engeland te vaccineren, is een beslissing die tientallen mensen het leven kostte. Ik wil u echter presenteren wat ik beschouw als het meest waarschijnlijke probleem waarmee we momenteel te maken hebben. Ik vrees dat de oversterfte geheel door
het vaccin wordt veroorzaakt en de komende maanden alleen maar erger gaat worden. Het belangrijkste probleem waar we mee te maken hebben, is dat bijna het hele spike-eiwit een sterke gelijkenis vertoont met eiwitten die ons eigen lichaam produceert .
Dit is volkomen logisch, als je bedenkt dat virussen zullen proberen te evolueren om op ons eigen proteoom te lijken. Het is veel moeilijker voor het immuunsysteem om een ​​virus aan te vallen als het zich zorgen moet maken over nevenschade: als elk antilichaam dat je tegen
een virus kunt produceren een antilichaam is dat zich ook aan je eigen eiwitten bindt, moet je voorzichtig zijn met het produceren van antilichamen. Zo zien we dat de meeste mensen die besmet zijn met dit virus nooit meetbare antistoffen aanmaken en die die wel vrij snel
verliezen.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Els

Els Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Elssiemaas

5 Aug
Het 122e OMT advies!
HONDERDTWEEENTWINTIGSTE alweer. Al die adviezen en ook nu weer blijkt dat er niet eerlijk gerapporteerd wordt….
Met dank aan Maarten van den Berg!
Op 2 augustus bracht het OMT rapport no. 122 uit. Daarin staat o.a.:

"Het bijbehorende percentage positieve testen in de GGD-teststraten daalde licht naar 13,2% gemiddeld in de afgelopen 7 kalenderdagen, in vergelijking met 14,9% in de week ervoor."
Over dat hoge percentage, dat ook uit de dataset "Uitgevoerde testen" valt af te leiden, is veel commotie geweest. Vooral omdat onderzoek laat zien dat tot 75% van de mensen die positief test met een PCR test post infectieus kan zijn (niet besmettelijk) en dat je daar dus
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(