Precies drie maanden geleden vertelde ik bij @op1npo dat de #DansenmetJanssen golf een gevolg was van bewust beleid. Het kabinet noemde dat een inschattingsfout.

Ik legde ook uit dat het geen inschattingsfout is en we die fout nog een keer zouden maken👇
npostart.nl/marino-van-zel…
Het kabinet claimde daarna: er is een les geleerd. Op onzeker terrein moet je het zekere voor het onzekere nemen.

We zitten op onzeker terrein: daar schreef ik gisteren al wat over. Dat zaten we overigens ook al voor 25 september. Maar: weinig geleerd.
Het OMT adviseerde een maatregelenpakket voor 25 september, waar het kabinet een loopje mee nam. Daarna haasten allerhande OMT-leden zich naar de media om uit te leggen dat het advies en het beleid niet strookten: dat was nieuw en liet duidelijk zien hoever het kabinet afweek.
Want, as per usual, gaat het kabinet veel te snel met de versoepelingen. Dat zien we bijvoorbeeld aan de IC prognoses en de realiteit (blauwe stipjes).

We zitten aan de bovenkant van de marges nu en meer dan 200 op de IC is alweer een probeem (dixit Gommers).

(grafiek @steeph)
Deze prognoses zijn gebaseerd op het OMT-advies en het kabinet ging op 25 september veel verder dan het OMT-advies, ergo: prognoses prima. Het kabinet neemt er echter een loopje mee en nu zijn we in deze situatie.

Die volgens Gommers dus waarschijnlijk snel onhoudbaar is.
Daar komt bovenop dat het coronatoegangsbewijs, mijns inziens, minder effectief is dan gehoopt door het kabinet. Bescherming tegen infectie neemt echt af dus dragen gevaccineerden meer bij aan verspreiding, de implementatie is verre van optimaal en de handhaving is matig.
Dus: kabinet gaat te snel, het beleid wat wel wordt gebruikt is niet zo effectief dus remt het de epidemie niet genoeg, en de vaccinatiegraad wil ook nog niet echt omhoog. Vaccineren lijkt overigens het enige woord wat @hugodejonge nog kan uitspreken, maar het helpt nog niet echt
En wat is dan de meest logische zet om te doen als kabinet?

Overal in de media roepen dat je misschien al wilt versoepelen vanaf begin november, lijnrecht tegen huidige OMT-advies in.

nos.nl/artikel/240147…
Tweede golf: inschattingsfout.
#DansenmetJanssen: inschattingsfout.
25 september: inschattingsfout.
Begin november: het kabinet sorteert voor op een inschattingsfout.

Het. Is. Geen. Inschattingsfout.

Het is bewust beleid. Maar dat mag je niet zeggen van dem. premier Rutte.
Afsluitend: ik hoop dat de experts deze keer een inschattingsfout maken. Maar het OMT is pessimistischer, de zorg loopt nu al tegen het #zorginfarct op en de winter is nog niet eens begonnen.

Terwijl preventief beleid en eerlijke communicatie al een hoop zouden kunnen helpen.
Nabrander: ik schreef naar aanleiding van dit thema twee maanden geleden een artikel over leren van fouten. Tijdloos materiaal ;-)

ginnymooy.com/2021/08/24/dat…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst🌱

Marino van Zelst🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

13 Oct
#COVID19NL

Positief getest: 3.746
Totaal: 2.033.005 (+3.716 ivm -30 corr.)

Perc. positief 05 okt - 11 okt: 10,7%

Opgenomen: 56
Huidig: 387 (+13)

Opgenomen op IC: 9
Huidig: 137 (-1)

Overleden: 12
Totaal: 18.227
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 29 / 352 gemeentes

🛑 165 / 352 gemeentes

🟣 138 / 352 gemeentes

⚡ 17 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[13 Okt] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[13 Okt] #COVID19NL
Read 7 tweets
12 Oct
De duiding over de trend is: het najaar. "De verwachte najaarsstijging van het coronavirus lijkt ingezet", concludeert het RIVM dan ook.

Dat strookt niet echt met de modellen over de najaarsstijging die in de zomer werden gepresenteerd door het RIVM👇

nos.nl/artikel/240137…
Het RIVM rekende in het kader van het seizoenseffect door wat de vaccinatiegraad zou moeten zijn om dit onder controle te houden. Slim, want zo kun je modellen gebruiken om beleid te informeren. Dat er een seizoenseffect is, is wel duidelijk.
Onderstaand model is de schatting van het reproductiegetal onder verschillende niveaus vaccinatiegraad.

De zwarte lijn (simplistisch getekend) is het reproductiegetal tot nu toe; het restant is modellen. Dit is uit een presentatie van 18 augustus 2021 overigens.
Read 15 tweets
12 Oct
#COVID19NL

Positief getest: 2.914
Totaal: 2.029.289 (+2.887 ivm -27 corr.)

Perc. positief 04 okt - 10 okt: 10,3%

Opgenomen: 59
Huidig: 374 (+15)

Opgenomen op IC: 10
Huidig: 138 (+0)

Overleden: 6
Totaal: 18.215
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 33 / 352 gemeentes

🛑 180 / 352 gemeentes

🟣 119 / 352 gemeentes

⚡ 16 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[12 Okt] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[12 Okt] #COVID19NL
Read 7 tweets
11 Oct
#COVID19NL

Positief getest: 2.275
Totaal: 2.026.402 (+2.711 ivm 436 corr.)

Perc. positief 03 okt - 09 okt: 10%

Opgenomen: 38
Huidig: 359 (+10)

Opgenomen op IC: 14
Huidig: 138 (+8)

Overleden: 5
Totaal: 18.209
Opmerking: 436 correcties bij de positieve testen is vrij ongehoord, dus ik ga even een zoektocht beginnen naar de verklaring hiervoor. Dat kost even een paar minuten :)
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 39 / 352 gemeentes

🛑 194 / 352 gemeentes

🟣 104 / 352 gemeentes

⚡ 10 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[11 Okt] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Read 9 tweets
10 Oct
#COVID19NL

Positief getest: 2.288
Totaal: 2.023.691 (+2.258 ivm -30 corr.)

Perc. positief 02 okt - 08 okt: 9,7%

Opgenomen: 48
Huidig: 349 (+6)

Opgenomen op IC: 9
Huidig: 130 (+3)

Overleden: 0
Totaal: 18.204 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 42 / 352 gemeentes

🛑 206 / 352 gemeentes

🟣 89 / 352 gemeentes

⚡ 9 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[10 Okt] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[10 Okt] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets
6 Oct
#COVID19NL

Positief getest: 1.929
Totaal: 2.013.425 (+1.895 ivm -34 corr.)

Perc. positief 28 sep - 04 okt: 8,3%

Opgenomen: 43
Huidig: 347 (-4)

Opgenomen op IC: 12
Huidig: 134 (+2)

Overleden: 3
Totaal: 18.194
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 85 / 352 gemeentes

🛑 206 / 352 gemeentes

🟣 52 / 352 gemeentes

⚡ 4 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[6 Okt] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[6 Okt] #COVID19NL
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(