भारत देशावर निरंकुश सत्ता गाजवणारा इंग्रज मुर्ख न्हवता. ज्या देशात स्वातंत्र्याची मागणी जोर लावुन धरत एक माणुस ५० वर्ष काळ्यापाण्याची शिक्षा भोगायला जातो आणी एक माणुस त्यातली २५ वर्ष बाहेर राहुन ईंग्रजाना या देशाचे तुकडे पाडायला मदत करतो यात खरा दोषी कोण?
हो सावरकरांवी १९४० च्या आसपास हिंदु तरुणांना ब्रिटीश सैन्यात सहभागी व्हायला सांगीतल कारण त्या तयारीत स्वतंत्र भारताच सैन्य बलवान होताना त्यांना पहायच होत,सभाषबाबु त्याचवेळी कॅान्ग्रेसमधुन का बाहेर पडावेत? गांधींचा जास्त फायदा फक्त नेहरुंनाच का मिळाला कारण गांधीना या विरोधात
बसवणारा जवाहरलाल नेहरुच होता. लोकशाही पद्धतीन पंतप्रधानपद पटेलांकडे जात असताना गांधीन नेहरुला मखरात बसवला कारण जिन्नाला त्याचा हक्क(?) द्यायचा होता ज्याला सावरकरांचा विरोध होता. या निर्णयाचे परिणाम १९७१ पर्यंत आपण भोगलेच पण नंतरही आणीबाणी सोसली.
हरीत क्रांतीचा फायदा पंजाबला झाला तसा युपी बिहारला का नाही झाला? महाराष्ट्रात सहकारच बांडगुळ कोण पोसल? त्याच तत्वावर येणाऱ्या पीढीच शिक्षण, नेत्यांच्या दावणीला कोण बांधल ? हे भयंकर पाप करणारी लोक आज वर तोंड करुन सावरकरांनी अद्वातद्वा बोलतात तेंव्हा हिंदु गप्प राहतो
कारण त्यांना सावरकर कुणी शिकवलाच नाही, केवळ मुघल, गांधी आणी नेहरुच शिकवला. अर्थाअर्थी सावरकरांच हिंदुत्व हे धर्मविरोधी नाही तर तुष्टीकरणाला विरोध करणार, अखंड भारताच स्वप्न होत. ज्यांनी स्वत:च्या एका पुस्तकातुन विचार मांडत ब्रिटीशांच्या उरात धडकी भरवली त्याला स्वतंत्र भारतात
मरणोपरांत अवहेलना झेलावी लागली. त्यांनी काय लिहल हे न वाचता त्याला माफीनामा म्हणुन हिणवल, पण इतिहास असा मरत नसतो , तो पुन्हा पुन्हा नव्या स्वरुपात आपल्यासमोर येत असतो त्यातुन देशाच्या भरभराटीचा मार्ग दाखवणारा सुर्य या कॅान्ग्रेसी आणी समाजवाद्यानी झोकाळुन टाकला तरीही त्यातली
दाहकता त्यांच्या पार्श्वभागाला प्रत्येक क्षणाला जाणवते. चाळीस वर्ष पुढचा विचार करणारे सावरकर आणी तात्कालीक लाभ उठवणारे गांधी यांचे विचार जुळण शक्य न्हवत पण उद्देश स्वातंत्र्य हाच होता ना?
जो माणुस लंडनमधे बसुन नाशकात एका ब्रिटीशाला उडवुन खळबळ माजवतो त्याला स्वतंत्र भारतात गांधीसारख्या वृद्धाची हत्या घडवुन आणण्याच कारणच न्हवत. हेच करायच होत तर हिंदु समाजातले तरुण त्यांच्या एका शब्दाने भारुन केव्हाही हे महान कार्य पार पाडु शकले असते २४ वर्ष वाट बघायची गरजच न्हवती
एक आख्ख कुटुंब या स्वातंत्र्याच्या यज्ञात समिधेसारख जळाल पण राज्यकर्त्यांच्या करंटेपणाला तोड नाही. आजही त्या स्वातंत्र्य सुर्याला कधीतरी दु:ख होत असेल की कुणासाठी मी माझा देह खर्च केला आणी का मी माझ्या कुटुंबाचा या आगीत बळी दिला. लाज वाटली पायजे कॅान्ग्रेसला सावरकर हे नाव घेताना
एक प्रसंग त्यांच्या आयुष्यातला या गांधी घराण्याला भोगावा लागला असता तर देश सोडुन पसार झाले असते. पण देशातल्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या शहरात यांना पैसा बनवायचा होता आणी सावरकर हे नाव त्यांना छळणार होत आणी छळतच राहील.
कुठे स्वातंत्र्यसमर आणी कुठे भारत एक खोज? कुठे ते कमला काव्य आणी कुठे त्या एडविनाबरोबरचे कामुक चाळे , सावरकरांच्या नखाची सर या नेहरु वा गांधीच्या विचारांना नाही. ज्या विचारात देश नाही असा विचारच ज्या माणसान केला नाही तो भारतमातेचा खरा सपुत्र विनायक दामोदर सावरकर
लाख विरोध करा पण सावरकरांच्या विचारातच देशाची प्रगती दिसेल, त्यांच एक आणी एक वाक्य जो शासनकर्ता मुर्त स्वरुपात उतरवेल तोच खरा या भारतमातेचा सेवक. आज सैन्याला बदनाम कोण करत? तुष्टीकरण कोण पसरवत? शिक्षणक्षेत्रात लाल सलाम येतोच कसा? हे प्रश्न तरुणांना जोपर्यंत पडत नाहीत तोपर्यंत
हा देश ब्रिटीशांनंतर या गांधीचा गुलामच . हे स्वातंत्र्य नाही , लोकशाहीच्या नावान ब्रिटीशाशी केलेला एक करारच . यातुन बाहेर पडायच असेल तर सावरकरांचा योग्य तो सन्मान झालाच पाहीजे तरच कॅान्ग्रेसच्या पाशातुन देश मुक्त होईल. माना वा मानु नका पण एकदा आयुष्यात एकदा सावरकर जरुर वाचा.
ही आंग्लभुमी भयभीता रे , अबला न माझी ही माता रे , कथील हे अगस्तीस आता रे , जो आचमनी एकक्षणी तुज प्याला” १९१० साली लिहलेल्या ओळीच पुरेशा आहेत सावरकरांचा संकल्प सिद्ध करुन सांगायला.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with अजित कुलकर्णी

अजित कुलकर्णी Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(