A slavery system, most of us have been supporting it and financing it and building it. Stop it.
The tech people building the clouds and the telecommunications. We have the military doing
space and operation Warp speed. So they're putting up the satellites.
Big Pharma, which is making the injections that are full of these mystery ingredients and change
modify your DNA. And then we have the media pouring out the propaganda.
And then we
have the central bankers engineering to the central bank crypto systems.
Media, they're trying to keep them separate so
that you can't see how they're going to come together. An integrated system which is basically integrated into your body and your mind for what purpose? To Institute the slavery system.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Annika H🇪🇪🇫🇮

Annika H🇪🇪🇫🇮 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HuhtaAnnika

12 Oct
Mulla on vaan yksi kysymys:
Kuka PERKELE on ne aivottomat sinne eduskuntaan valinnut?
Samanlaiset aivottomat kai....
Kimmo ''turpeen tuhooja'' Kiljunen.
Just näin.
Jo pelkästään toi lause sano että se ns. passi ei oo väliaikainen: JOS TARTUNNAT LISÄNNY OTETAAN PASSI KÄYTÖÖN.
Read 4 tweets
7 Sep
Koulut laittaa sellaisia viestejä.
100% turvallinen.
Ei kokeilu.
Mietin, että mihin ne perustuu.
THL varmaan.
Menin sitten etsimään.
Sanon heti, että ei löytänyt yhtäkään tutkimusta. Vaan THL itse sano että on tutkinut ja on turvallinen.
Kokeellinen kuitenkin on, koska jos vielä lisää tutkitaan, ei se ainakaan valmis oo.
Rokotteen tutkimus aikaa on n 10v yleensä.
Mutta löytyi muuta outoa.
Kuka hän on?
Ei mitään tietoa missään, kun vaan THL sivulla ''asiantuntija''.
Ja hirveästi suosittele raskaana oleville sitä gmo piiki, monta valtamedia juttu tehty.
HMM....
Mitään näistä ei oo muuten tutkittu edes.
Read 7 tweets
5 Sep
How it started.... Image
How its going... Image
Upsista keikka. Image
Read 4 tweets
23 Apr
1)Jos joku miettii miksi kansannousua vastustetaan vahvasti niin vastaus on tässä YLEn artikkelissa tiivistetty hyvin:
Maailman talouspolitiikan linjat määrittää yhtenäinen ja kansainvälinen eliitti, joka on sitoutunut edistämään maiden talouksien yhteenkietoutumista yli rajojen.
2)Talouseliittiin lasketaan maailmantalouden vallankäyttäjät eli kansainvälisten järjestöjen, hallitusten ja isojen ylikansallisten yritysten johtajat.
Johtavat suomalaiset poliitikot, virkamiehet ja liike-elämän edustajat kuuluvat talouseliittiin siinä missä muutkin.
3)Eliittijulkisuuden omat tilat, kuten Maailman talousfoorumi ja Financial Times, tukevat pyrkimyksiä ohjata maailmantaloutta. Kansainvälisiä yritysjohtajia ja poliittisia päättäjiä yhteen tuovien verkostojen määrä on lisääntynyt.
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(