జనసైనికులు, బిజేపి వాళ్ళతో తస్మాత్ జాగ్రత్త.

అసలు ఈ మతోన్మాదుల్ని రాష్ట్రం లో ఎవడు పట్టించుకుంటున్నట్లు ?
అయితే టీడీపీ లేదా వైసీపీ తో చెట్టపట్టాలు వేసుకు తిరిగే అవకాశవాది బ్యాచ్ ఏ గా అంతా.

అసలు జనసేన మళ్ళీ సారి టీడీపీ తో కలిసి వెళ్లకపోతే గెలవడం కష్టం అని అభిప్రాయం జనసేన 1/6
కార్యకర్తల్లో తీసుకొచ్చి మీరు కొంచెం తగ్గితే టీడీపీ తో మంచిగా అధికారం పంచుకోవచ్చు అని తెర వెనక తొక్కలో ప్రాపగాండా లు చేస్తుంది ఈ బీజేపీ వాళ్ళే. జనసేన క్రితం ఎన్నికల కంటే కచ్చితంగా ఓటు శాతాన్ని ఈపాటికే పెంచుకుంది.ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితాలే చూడొచ్చు. అయినా కూడా బీజేపీ వాళ్ళు వాళ్ళ 2/6
పిరికిగొడ్డు తీరు తో జనసేన క్యాడర్ ను మీరు ఒకరిగా వెళితే గెలవలేరు అని సంకేతాలని ఇవ్వడానికి తెర వెనుక టీడీపీ కి సహాయ పడడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్టు చెబుకుంటున్నారు. జనసేన ని టీడీపీ బి టీం గా ముద్ర వేయడానికి బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ముసుగు లో ప్రయత్నిస్తున్నారు. వీళ్లు ఓక 3/6
శాతం ఓటు పెంచుకోరు జనసేన ను ఎదగనివ్వకుండా ఉండడానికి అనేక విధాలా ప్రయత్నిస్తారు కేవలం జనసేన ని ఆణచివేసే ప్రయత్నంలో
వ్యూహాలు రచిస్తారు. ఇప్పుడూ జనసేన వారు ముందుకు సాగుతున్న తీరు తదుపరి సంవత్సరాలు కూడా ఉంటుంది. గెలుపు వైపు అధికారమే లక్ష్యం గా సామ ధాన భేద దండోపాయాలను ఉపయోగించి 4/6
ముందుకు వెళుతుంది.

మనకి బీజేపీ అక్కర్లేదు. సెంటర్ లీడర్షిప్ కుడా జనసేన అంతంత మాత్రం గానే సహాయం చేస్తాయ్.

మన ప్రయత్నాలు ఇలాగె కొనసాగిస్తుంటే సరిపోతుంది.
ఒకటి మాత్రం ఎప్పుడు గమనించుకోవాల్సిందే. 2024 లో జనసేన గనక టీడీపీ తో పొత్తు పెట్టుకుని ఎన్నికలకు వెళితే పార్టీ లేదు 5/6
బొక్క లేదు అని అనుకుని జనసేన ఆఫీస్ లు మూసుకుని కూర్చోవాల్సిన దుస్థితి వచ్చేస్తుంది. బీజేపీ వాళ్ళ ప్రయత్నం కూడా అదే. పైకి కమలం లాగా చాల కవ్వింపు గా ఉంటారు. కానీ గన్నేరు పువ్వు లా విషపూరితం. బిజేపి వాళ్ళతో ఎంత వరకు ఉండాలో అంత వరకే ఉండండి.
6/6

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Barbarik

Barbarik Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(