Svenska kraftnät meddelade i måndags att man under 2022 inte kommer klara lagmässig nivå av överföringskapacitet för förbindelser mellan södra Sverige och andra EU-länder och inte heller inom landet. Detta väcker en del frågor. Häng med på tråd!👇
svk.se/press-och-nyhe…
Under 2021 har undertecknad mfl uppmärksammat att den kapacitet som @svenskakraftnat tilldelar marknaden tidvis har varit mycket låg. Till exempel här:
Enligt Elmarknadsförordningen artikel 16.8 ska Svenska kraftnät tilldela marknaden minst 70% av kapaciteten (förenklat). Vi har under 2021 sett att detta har underskridits för flera överföringar. Svk har dock fått undantag under 2021 för några överföringar, men inte alla.
Branschens uppmärksammande av detta problem ledde till att @ei_sverige i somras inledde tillsyn mot Svk rörande uppfyllandet av 70%-regeln. energiforetagen.se/pressrum/nyhet…
För 2022 söker nu Svk undantag från 70%-regeln för förbindelser med södra Sverige och Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Ansökan rör även inrikes snitt till södra Sverige, dvs snitt 2 (SE2-SE3) och snitt 4 (SE3-SE4).
För 2021 saknar Svk undantag för Finland samt de nationella snitten, men trots det har kapaciteten för dessa snitt underskridit 70% vid flera tillfällen. Svk har förklarat vid ett webinarium att hanteringen under 2021 varit i linje med lagstiftningen och att undantag inte behövs.
Trots att hanteringen av Finlandskabeln (Fenno-Skan) enligt Svk inte bryter mot lagkravet och att interna snitt enligt Svk inte omfattas av lagkravet söker man alltså nu om undantag för dessa förbindelser/snitt.
Antingen söker Svk undantag för detta i onödan eller så har hanteringen av dessa snitt under 2021 ej varit i linje med elmarknadsförordningen. Detta är något jag förväntar mig att Ei kommer klargöra under hösten, men detta ger kanske en hint om en ny tolkning av reglerna.
Svk skriver att de tidigare har beviljats undantag för 2020 och 2021. Detta gäller alltså förbindelserna förutom Fenno-Skan och de nationella snitten. För hela uppsättningen förbindelser är detta en ny mer omfattande ansökan om undantag.
Bakgrunden till ansökan anges vara
- trångt stamnät på västkusten
- nedlagd #kärnkraft
- nya kablar från Norge till andra länder.
Det har resulterat i att det svenska stamnätet inte längre kan drivas på ett driftsäkert sätt utan omfattande begränsningar i flödena.
Ett verktyg som Svk numera använder omfattande är mothandel. Dvs istället för att föra fram el via en förbindelse till t.ex Danmark, köper man upp produktion i Danmark som kompensation. Då får man in minimal marknadspåverkan trots att kabeln inte används fullt ut.
Tidigare (2019) har Svk beskrivit mothandel som en åtgärd man tar till i extrema situationer. Men det är alltså något som numera används på reguljär basis för att upprätthålla kraftsystemets funktion vid normal drift. second-opinion.se/svenska-kraftn…
Dessvärre börjar även det verktyget att tryta. Svk skriver i texten för sin ansökan: "Svenska kraftnäts analyser indikerar att det i dagsläget saknas tillräckliga mothandelsresurser".
Kvarvarande åtgärd blir att införa begränsningar i stamnätets funktion - under lagstadgad nivå.
Men hur gjorde man tidigare då?
Fram till 2019 fanns det en viss nivå av marginaler i systemet. Alltsedan reaktorer har stängts har dessa marginaler minskat och tidvis helt försvunnit. Behövliga resurser har inte kompenserats annat än på marginalen. Resultatet ser vi nu.
Det ger stora prisskillnader över landet och därmed stora flaskhalsintäkter till Svk. Svk har således stora resurser för att agera, samt ett starkt mandat beskrivet i EU-förordningar. Nu krävs ett stort mått av verkstad för att åstadkomma ökad överföringsförmåga.
Idag gav regeringen klartecken kring slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vind. Mer produktion är välkommet i södra Sverige. Dock är min rädsla att de få planerbara reserver som finns tillgängliga i södra Sverige kommer få fullt upp att balansera stora mängder vindkraft.
Då finns det ännu mindre möjligheter att balansera felfall i stamnätet. Det kan leda till att Svk måste sänka överföringskapaciteten till och från SE4 ännu mer.
Jag hoppas att jag har fel, men enligt @svenskakraftnat är de slopade anslutningsavgifterna en åtgärd som utmanar systemstabiliteten.
En mer komplex situation är inte vad som behövs nu avseende kraftsystemets driftsäkerhet i SE4.
Och kom ihåg: Vårt land kommer inte elektrifieras genom undantag. Det här är en negativ utveckling som kommer ta många år att vända. Med andra ord - det är en dålig utgångspunkt för elektrifieringen av samhället.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Carl Berglöf

Carl Berglöf Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CarlBerglof

15 Oct
Uppdatering snitt 4! Några av er har längtat...
Svk:s avbrottsperiod börjar närma sig sitt slut och de flesta reaktorerna är åter i drift efter revisionerna. Kapaciteten ökar nu efter sommaren! 👇 Image
Kapaciteten SE3-SE4 ligger nu runt 4700 MW. Vi ser nu allt oftare att priserna i SE3 och SE4 är desamma. Det vill säga, i praktiken är flaskhalsen utjämnad dessa timmar.
Än så länge ser man ingen tydlig effekt av Sydvästlänken. 4700 MW motsvarar vad vi hade förväntat oss även utan länken.
Förhoppningsvis får vi se en ännu mer ökad kapacitetstilldelning högre upp i det gråa området framöver. Stay tuned!
Read 5 tweets
15 Oct
Låt mig ge en betraktelse över hur snabbt saker nu förändras i vårt kraftsystem och en svårighet som finns för elmarknadens aktörer att förhålla sig till. Detta rör överföringskapacitet från Norrland till södra Sverige under den kommande vintern.
Specifikt handlar det om kapaciteten över gränsen mellan SE2 och SE3. Att känna till denna kapacitet är särskilt viktigt för de som investerar i exempelvis vindkraft i norra Sverige. För att undvika inlåsning vid god vind är det viktigt med hög överföringskapacitet till södra 🇸🇪.
Vid hög vind, men begränsad överföringskapacitet, dumpas elpriset i norr och men stiger i syd. Detta såg vi återkommande under sommaren 2020. Maxkapaciteten för det vi kallar snitt 2 (mellan SE2 och SE3) är 7300 MW, men begränsas löpande av Svk för att garantera driftsäkerheten.
Read 15 tweets
13 Oct
Since it is #WEO2021 day: How has the framing of #nuclear power in the World Energy Outlook reports evolved throughout the years?
Here follows a brief history of global nuclear policy! Thread.👇 (Source: @IEA)
The Nuclear Renaissance…
2006: ”Nuclear power can play a pivotal role if public acceptance is regained.” Mentions: 706
2007: “Nuclear power can also make a major contribution to lowering emissions. Exceptionally quick and vigorous policy action needed.” Mentions: 303
…that didn’t happen:
2008: “The share of nuclear power in primary energy demand edges down over the Outlook period,”. Mentions: 202
2009: “Nuclear power output grows in all major regions bar Europe, but its share in total generation falls”. Mentions: 456
Read 15 tweets
13 Oct
IEA makes a strong cause for an all-inclusive approach. A cost-effective decarbonization requires all low-carbon contributions - including "a major expansion of" #nuclear power. #WEO2021 👇
1st key measure: "A massive additional push for clean electrification that requires a doubling of solar PV and wind deployment /../ a major expansion of other low emissions generation, including the use of #nuclear power where acceptable".
Moreover: "Nuclear power and dispatchable low emissions capacity, such as hydropower, biomass and geothermal are important elements of the picture, but capacity additions are dominated by solar PV and wind."
Read 8 tweets
12 Oct
Tio medlemsstater i EU höjer rösten för att försvara sina intressen inom #kärnkraft. Var är Sverige? Varför höjer inte Sveriges regering sin röst på samma sätt och ansluter till dessa länders budskap? Tråd.👇
svenska.yle.fi/a/7-10007247
Från Finland är det näringsminister Mika Lintilä från finska @Centerpartiet som skrivit under det öppna brevet till kommissionen. Han beskriver bakgrunden väldigt bra:
"När industrin och hela samhället blir mer elektroniskt betonas vikten av den egna energiproduktionen. I Finland är kärnkraften en viktig del av den säkra försörjningen och den utsläppsfria elproduktionen. (forts...)
Read 14 tweets
27 Aug
Kommentar på regeringens icke-beslut om slutförvaret:
Nu har ju kärnkraftsbolagen fått ok på utökat mellanlager, så vad är problemet?
Per @bolund: "Risken [för driftstopp 2024] har vi nu avvärjt".
Nej, risken har istället ökat! Tråd🧵👇
Regeringens beslut innebär att regeringen bara godkänner en del av ärendet som skickas tillbaka till Mark- och miljödomstolen. Det är första gången något sådant inträffar! Vi vet inte idag hur MMD kommer hantera denna situation.
Vi vet däremot att ansökan inte är skriven för att hantera en del av ärendet separat. De delar som rör mellanlagret står inte på egna ben. MMD får tillbaka ett annat ärende än det som de yttrade sig om 2018.
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(