Voor alle vaccinatiefanatici nog een kleine waarschuwing:

"Be careful what to wish for"

Een gedachtenexperiment:

Stel, u bent een leuke jonge vrouw van 28 jaar oud, u heeft een leuke knul ontmoet, en na twee jaar denkt u:

#coronavirus #vaccinatiedwang #Coronapas
"Het moest er maar eens van komen, we willen een kindje."

Na een paar weken oefenen, jawel: twee streepjes op de zwangerschapstest. U en de leuke knul zijn helemaal in de wolken, en u zweeft als het ware naar de verloskundige.
De verloskundige maakt een echo en zowaar: daar dartelt een heel klein vlindertje in een hele grote zee.

De verloskundige feliciteert u, vult op de computer een aantal gegevens in, en zegt aan het einde van het gesprek:

"U moet nog wel even een quadruple test laten doen".
U zit nog gelukzalig naar het 3D-echoplaatje te kijken, u hoort maar half wat ze zegt, dus u vraagt nog even snel:

"Wat is eigenlijk een quadruple test?"

De verloskundige antwoordt:"Dat is een test bestaande uit vier onderdelen. Over een week of zes neem ik wat bloed af..."
"...en over tien weken maak ik een echo, en meet ik de nekplooi."

U bent inmiddels wat beter bij de les, en u vraagt:"Maar waar is die test voor nodig dan?"

De verloskundige vervolgt:"Met die test kunnen we de kans berekenen dat uw kindje het syndroom van Down heeft."
"En als uit die test blijkt dat die kans groter is dan 0,5% dan moet u een vlokkentest of vruchtwaterpunctie laten doen."

U denkt:"Dat wil ik helemaal niet, ik wil gewoon kunnen genieten van de zwangerschap..."
"...en ongeacht of ik nu wel of niet een kindje met Down krijg, ik wil het houden." Dat zegt u dan ook tegen haar.

De verloskundige kijkt u licht verwijtend en hoofdschuddend aan en zegt:"Natuurlijk mag u die test weigeren, ik kan u niet dwingen die test te ondergaan".
"En de overheid wil u niet dwingen: mensen moeten de keus hebben om wel of niet deel te nemen aan deze screening op het syndroom van Down. Nogmaals; deelname is volledig vrijwillig".
"Maar u moet zich wel realiseren dat uw keuze consequenties heeft: als u niet meedoet aan deze screening, en u blijkt alsnog zwanger te zijn van een kindje met het syndroom van Down, heeft hij of zij geen recht op medische zorg."
"Ook dient u zelf de kosten voor verzorging en woonruimte zelf te dragen. Er is voor haar of hem geen plaats in de door de staat gefinancierde opvang."

Ze kijkt u nog eens moederlijk aan en zegt:"Keuzes hebben nu eenmaal consequenties."
U bent een beetje in de war, en er gaan allerlei vragen en toekomstscenario's door uw hoofd.

U vraagt: "En als blijkt dat ik een risico hoger dan half procent heb op de screeningstest, en ik laat een vlokkentest of vruchtwaterpunctie doen..."
"...en die wijst uit dat ik een kindje met Down heb, en ik wil het houden, wat gebeurt er dan?

De verpleegkundige zwijgt even en zegt:"Als u dan een abortus laat uitvoeren, krijgt u korting op uw ziektekostenverzekering..."
Ze gaat verder: "Als u dat niet doet, geldt hetzelfde als voor de screening: u draait dan zelf voor de kosten op, zowel voor de medische zorg, als ook voor de overige kosten. Nogmaals, de overheid dwingt u niet, maar u kunt de consequenties van uw keuzes..."
"...niet op ander mensen afwentelen."

" U moet zich namelijk realiseren dat mensen met Down ongeveer 600 miljoen euro per jaar kosten: de overheid vindt die kosten onaanvaardbaar, en wil de capaciteit voor de zorg voor deze mensen terugdringen."
U kijkt haar verbijsterd aan. Het duurt even, maar dan vraagt u:"Wat is eigenlijk de kans dat ik een miskraam krijg door de vlokkentest of vruchtwaterpunctie?"

De verloskundig geeft antwoord:

"Bij een vruchtwaterpunctie is dat ongeveer een 0,5%, en bij een vlokkentest 1 à 2%."
Ze vervolgt wederom: "De overheid vindt dat een aanvaardbaar risico, en vindt dat u dat risico moet nemen, om zo de kosten voor kinderen met het syndroom Down terug te dringen."
"De overheid vindt dat risico proportioneel ten opzichte van de enorme kosten die mensen met het syndroom van Down met zich meebrengen".

U vraagt nog eens:"En wat als dat gebeurt?"

Opnieuw geeft ze antwoord:"U krijgt dan een schadevergoeding van de overheid van 500 euro."
"Mocht u vervolgens niet meer zwanger kunnen worden, krijgt u nog eens 500 euro extra schadevergoeding, en bovendien gaat een vruchtbaarheidsbehandeling dan niet ten koste van uw eigen risico".
"De enige zorg waar u wel recht op heeft, als u besluit om uw kindje te houden, is palliatieve zorg. De overheid wil niet dat uw kindje met Down leidt, dat vindt de overheid niet ethisch, en de palliatieve zorg en ook de euthanasie is dan kostenloos"
Voor een ieder zonder enige kennis van de geschiedenis:

Dit was het argument voor het toepassen van de eugenetica.

De zorg voor 'nutteloze' mensen was te duur. Ze aten wel, moesten verzorgd worden, en kostten alleen maar geld, en leverden niets op.
Bespaar me de opmerkingen over de vergelijking met de Nazi's. Het laat me volstrekt koud.

Voor wie dat verwijt wil maken, geef maar een goed antwoord waarom dit gedachtenexperiment niet klopt.

"Be careful what to wish for." @jpaternotte @MarcelFVerweij @RolandPierik

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with The_Stinging_Bumblebee - @john_bumblebee

The_Stinging_Bumblebee - @john_bumblebee Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @the_stinging

23 Oct
Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting | NEJM nejm.org/doi/full/10.10…
Een paar reminders:

1. Myocarditis is een lastige diagnose die vaak gemist wordt.

2. De verhouding tussen patiënten die op basis van klinische klachten en symptomen worden gediagnosticeerd en mensen met afwijkingen op de MRI is ongeveer 1 op 10.
3. De prognose op langere termijn wordt bepaald door de ernst van het klinisch beeld in de acute fase, maar ook door afwijkingen op de MRI.

We gaan er van uit dat deze reminders voor beide groepen, na vaccinatie en na infectie, even sterk gelden.
Read 20 tweets
23 Oct
Ja, beste @DirkvanLinth:

Natuurlijk kun je ook je ogen sluiten en heel hard "Ik hoor je niet, ik hoor je niet" roepen.

Maar hieruit blijkt wel dat je bijzonder weinig van geneeskunde weet.

Dit is hoe we (zeldzame) bijwerkingen vinden

#coronavirus #vaccinatiedwang #coronapas
In de geneeskunde zijn er geen absolute waarheden: de vraag is altijd 'post of propter', als je tenminste weet wat dat betekent. Na iets of door iets.
Maar als je in je jacht op zinnetjes die jouw grote gelijk laten zien, en dat heeft 'confirmation bias', iets verder had gelezen, had je gezien dat het om een vorm van myocarditis gaat die normaal gesproken zeer zeldzaam is, en met name de atria betreft.
Read 10 tweets
22 Oct
Myocarditis after Covid-19 mRNA Vaccination | NEJM nejm.org/doi/10.1056/NE…

Volgens de 'experts' zeldzaam: enkele goed gedocumenteerde gevallen van myocarditis na vaccinatie met een vaccin van #moderna of #PfizerBiontech

Een draadje.

#coronavirus #vaccinatiedwang #coronapas
In totaal drie patiënten, een overlevende, twee doden:

Ik ga het nu niet hebben over subklinische gevallen: patiënten van wie de symptomen niet herkend worden.

Ik ga het ook niet hebben over de eventuele lange termijn gevolgen.

mendeley.com/reference-mana…
Ik duik even de recente geschiedenis in:

Troglitazone: toegelaten in 1997, binnen enkele weken teruggetrokken in verband met leverfalen:

De bijwerking kwam niet uit de registratietrials.

Lessons from the glitazones: a story of drug development pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11410214/
Read 19 tweets
22 Oct
Covid-19: New WHO group to look into pandemic origins is dogged by alleged conflicts of interest bmj.com/content/375/bm…

Ach, @MarionKoopmans: ik vind dit zo erg voor je.

Nu word je ook nog aangezien voor een man.

#coronavirus #WuhanLab #WuhanLabLeak
"Marion Koopmans, head of the department of viroscience at Erasmus University Medical Centre in the Netherlands and a proposed SAGO member, was untroubled by media reports that some fellow proposed members had dismissed the possibility of a lab leak as a conspiracy theory."
"In an email to The BMJ HE wrote, “I am a scientist, trying to stick as much as possible to what I consider important: doing what it takes to figure out what happened.”
Read 8 tweets
21 Oct
Ach, Mandy toch... @Joeli57

Wat een domheid. En dat alles in één persoon verenigd.

Knap hoor.

#coronavirus #vaccinatieplicht #coronapas.
nymag.com/intelligencer/…

Je zou soms denken, beste @Joeli57, dat de evolutie van de mens ten einde is...
Sterker nog, bij sommige mensen denken je dat de evolutie zich omgedraaid heeft en heel snel terug rent naar waar die ooit begonnen is...

Vaccines Are Pushing Pathogens to Evolve quantamagazine.org/how-vaccines-c… via @QuantaMagazine
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(