Zbyněk Srb Profile picture
22 Oct, 28 tweets, 21 min read
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Možná ještě přidám takovej historickej exkurs, co a koho zdejší národ trestal a neodpouštěl.

Prakticky ve všech případech šlo o slouhy nějaký cizí moci.

Anebo se potom v reakci naopak cizí moc mstila na zdejších oponentech.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Touhu mstít se komunistům národ bůhví jak velkou neměl. Vysvětluju si to tak, že je za sobě "cizí" nepovažoval. Jednak s nima velká část národa tak nebo onak kolaborovala. Tou stranou prošly 3 milióny lidí, nějakej byl skoro v každý rodině.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Kdyby komunisti nedělali přísný přijímací řízení (se zkušební lhůtou a ručitelama) a brali každýho, bylo by tu komunistů minimálně dvakrát tolik. Vstupovalo by se tam asi jako do Pionýra nebo do SSM, kde byl skoro každej.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Navíc ty sametový demonstrace neměly charakter protisovětskej nebo antiruskej. V Kremlu seděl Gorbačov a ten byl většině Čechoslováků tehdy sympatickej, jelikož mu sedli na lep.

Jakeš nebyl hodnocenej jako vlastizrádce, ale jako někdo, kdo nechal zbít naše děti.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Což navíc nebyla pravda. I proto se mu pak odpustilo, protože to vyšlo poměrně rychle najevo.

V Praze byly 4 defenestrace. Terčem byli pokaždý lidi, který sloužili nějaký cizí mocnosti a cizí ideologii, proti vůli většiny národa.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran 1. defentrace (1419)

Ta je poměrně známá. Vyhozený z oken Novomětský radnice byli protihusitský radní, potom co na demonstranty někdo z radnice hodil kámen. Celkem "vypadlo" 10 lidí. Další umřel v mučírně. "Agenti Vatikánu a Němců."
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Krále Václava z toho ranila mrtvice. Počátek husitskejch válek.

2. defenestrace (1483):

Ta tolik známá není, tak se u ní zastavím.

V roce 1483 se rozšířila morová nákaza. Král Vladislav Jagellonský kvůli tomu pláchnul z Prahy a schoval se v Třebíči.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran V Praze mezi tím mor řádil skolik asi 30 tisíc tamích lidí. Vzhledem k tomu, že počet obyvatel Prahy se tehdy pohyboval kolem 70 tisíc, tak to musel bejt poměrně těžkej masakr.

Vladislav byl Polák a horlivej katolík. Snažil se rekatolizovat zemi a natáhnul sem řády z ciziny.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Mj. i bosý františkány-observanty, tzv. "bosáky". Přišel sem kázat třeba i Giovanni da Capistrano ("Kapistrián") a jeho suita "vatikánskejch agentů". Pořádali tu něco jako "happeningy", při kterejch vymejvali mozky český a moravský mládeži.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran V roce 1480 král pozatýkal a mučil několik pražskejch měšťanů a husitskejch kněží. Jeden nepřežil.
Pražská radice navíc zavedla poměrně drsný daně. Platila se i daň z hlavy.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Šlo nejspíš o to, že Vladislav se snažil jít na ruku Vatikánu a papeži Sixtovi slíbil doplatit daně, který před tím jeho předchůdce Jiří z Poděbrad, evangelík, ignoroval a neplatil.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Vladislav navíc potřeboval spoustu peněz, aby si moh' po smrti Matyáše Korvína vykoupit zbytky českýho království: Slezsko, Horní a Dolní Lužici.
Korvína mimochodem taky mocně podporoval papež.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Odbočka:
Správu financí a výběr daní v Praze svěřil židovskýmu bankéři Abrahamu ben Mosesovi Jaffe, od kterýho si sám dost napůjčoval.

Což zajímavá postava. Rodovou linii odvozoval od Adama, Metuzaléma, Noema a krále Davida. Je předkem spousty známejch marxistů a revolucionářů.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Například Adolfa Joffeho, sovětskýho revolucionáře, velvyslance v Německu a Trockýho pravý ruky.
Naděždy Joffe, trockistky.
Naomi Jaffe, americký marxistky, feministky, LGBT aktivistky a atentátnice.
Lorda Joela Goodman Joffe z Liddingtonu, šéfa Oxfamu a právníka N. Mandely.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Otto Jaffeho, primátora Belfastu, kterej zaměstnával před ruskou revolucí ve svý belfastský škole Maxima Wallacha-Litvnova, pozdějšího sovětskýho ministra zahraničí.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran A taky producenta filmů Woody Allena, Charlese Joffeho.
Anebo historika Sebag-Montefioreho. (Pomlouvá Stalina, nesmírně ho pomlouvá a krmí těma bludama zdejší pravdolásku).
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Pravda je, že za většinou revolucí nějaký bankéři stáli... Jestli nějak podnítil finančník Abrahám Jaffe tu revoluci v Praze 1483, to ale nevím.-)

Konec odbočky.-)
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Pražský měšťani (kališníci) tehdy vyházeli z oken konšely.
Šlo o katolíky, co tam tehdy začali vládnout tvrdou rukou. Vytvořili si seznam dalších asi 80 nepřátel, který měli bejt zavražděný, popravený, anebo vystěhovaný.

Kališníci se to dozvěděli a předběhli je.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Z okna radnice tehdy svrhli purkmistra a konšely (většinou už vyhazovali jen jejich mrtvý těla). Spoustu konšelů z dalších pražskejch radnic odvlekli k výslechu a vytahali z nich, kdo se měl na vraždění "husitů" podílet. Pak v popravách pak pokračovali.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Dost drsně naložili hlavně mnichama cizích katolickejch řádů.
Vrhli se hlavně na "bosáky" ("kuklíky") v klášteře sv. Ambrože na Poříčí. Nejdřív znesvětili kostel, pak uřezali mnichům nosy a uši a vyhnali je. Jednoho kněze zabili, klášter i kostel spálili.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Následovaly i útoky na baziliku sv. Jakuba (taky františkánskou), Němce a Židy. Podobný povstání vypukly i v Nymburce, Žatci a Hradci Králové.

Král musel svojí snahu o rekatolizaci vzdát a na radnici v Praze vrátil "husity", který s Vatikánem nekolaborovali.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran 3. defenestrace (1618)

Zase celkem známá, "protivatikánská", protihabsburská.
Z okna Starýho královskýho paláce na Pražským hradě vyházeli říšský místodržitele Slavatu a Martinice spolu s jejich písařem Fabriciem.
Začátek 30letý války.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Do závorky:
Jako „čtvrtá" pražská defenestrace se někdy označuje smrt Jana Masaryka. Nejspíš trest a varování britský SIS pro "zrádce". To ale dávám spíš stranou a v uvozovkách. Že by Masaryka naopak vyhodili komunisti jako trest za (hypotetickou) zradu Gottwalda, si nemyslím.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Pak by šlo přidat rok 1918, kdy byli v zásadě mírně potrestaná místní "rakouská" nebo nadnárodní šlechta a buržoazie. "Agenti Habsburků". Byly jim vyvlastněný panství, trochu jako pomsta za Bílou horu. K fyzický likvidaci nebo trestům ale nedošlo.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Pak samozřejmě rok 1945, kolaborace s Hitlerem. Ta se taky neodpouštěla, řádově stovky trestů smrti. A odsun Němců.

I v prvních letech po roce 1948 šlo u nejtěžších trestů vesměs o postihování agentů cizích rozvědek. Trest smrti za vlastizradu.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Komunisti nebyli asi až tak násilnický, nepříčili se národu tolik, dobrovolně složili moc, a i proto to proběhlo sametově.
Ono se to projevilo už v roce 1968. Taky žádný velký násilí.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran V Maďarsku, kde byli komunisti víc "prosovětský internacionalisti" a taky víc násilní, to mělo v roce 1956 průběh jinej.

Konec 80. let tam naopak proběhnul úplně nerevolučně, do čela se dostali děti z předních komunistickejch rodin (Orbán a spol.) a jsou tam dodneška.
@22_faraon @GabrielaTriniti @jarda_beran Což opět přičítám tomu, že tam od roku 1956 měli socialismus gulášovej, měkkej.
(Řídil to tam mimochodem taky Slovák. Původním jménem jano Csermánek, známej pod pseudonymem Kádár).

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Zbyněk Srb

Zbyněk Srb Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @desox13

28 Sep
K tomu by se možná slušelo vysvětlení, aby to nepůsobilo, že snad Francie a Anglie mobilizovaly na naši podporu.

Spíš naopak. Buď jen předstírali, jako to udělali v případě pozdějšího napadení Polska, anebo dokonce mobilizovali proti nám.

Bude to ale trochu obsáhlejší.

1/110
2/110

Nejde vyloučit, že pokud by se Beneš nepodřídil se 30. 9. 1938 mnichovskýmu diktátu, Francie a Anglie by společně s Němci válčily proti ČSR.

Co předcházelo:
Na jaře 1938 padla ve Francii vláda L. Bluma, v dubnu jí střídá Daladierovo. Už bez socialistů, pravicovější.
3/110

- ministr zahraničí Georges Bonnet, kariérista s kladným vztahem k penězům, prosadí politiku tajnejch dohod se státy Osy, od roku 1941 bude členem vichistický vlády

Hodně "vpravo" jsou i další:
Read 110 tweets
22 Sep
@mrnovacek @lubomir_volny "Porovnáváme prameny."
Žáci si mohou vybrat mezi dvěma verzemi hodnocení události:

1) britského historika
2) britského historika

"V případě dostatku času lze pracovat ještě
s dalšími syntézami:"

3) britského historika
4) britského historika

historylab.cz/cviceni-aktual…
@mrnovacek @lubomir_volny Nejsem si jistej, jestli by se za protektorátu minitr osvěty Moravec odvážil žákům předložit jen verze historiků německejch. Myslím, že by tam minimálně jednoho českýho střelil.

A asi ani za socialismu by se to na čtyři historiky čistě a pouze sovětský neomezovalo...
@mrnovacek @lubomir_volny Děti sice vědí sumasumárum jedno velký hovno, ale tak zazádní události jako "Děkujeme, odejděte" bude dobrý věnovat 30 minut výuky.
historylab.cz/cviceni-aktual…
Read 4 tweets
19 Sep
@VichrZ @LessingJulianne @MasarovicRobert Pokusím se stručně:

Roztrhnul spojenecký svazky mezi Německem a Polskem, tichý spojenectví mezi Německem a Británií, Německem a Francií. Hodil jim do toho vidle.

Stejně tak ten pakt do značný míry poškodil i spojenectví Německo-Japonsko. (Japonci to brali od Hitlera jako zradu)
@VichrZ @LessingJulianne @MasarovicRobert Posunul západní hranici státu o několik stovek kilometrů, což na podzim 1941 mohlo rozhodnout výsledek celý světový války. Němci by jinak stihli dojít k Moskvě dřív, neuvízli v blátě a nepomrzli.
@VichrZ @LessingJulianne @MasarovicRobert Získal rok a půl na dovyzbrojení armády. Nezapomínat, že Sověti a Němci proti sobě ještě v roce 1939 válčili ve Španělsku a Stalin pochopil, že Německo je hlavně v letecký technice o mnoho dál. Že by jim ještě neuměl konkurovat.
Read 23 tweets
31 Aug
Pokud se obáváte, že nás chtějí Schwabové, Gatesové a ostatní eugenici všechny komplet vyvraždit, podle doc. Četverikovový to nemusí bejt tak hrozný.

Vybraný jedinci mají šanci, že vyváznou. Ne ve svý současný konstelaci, ale jako jedinci hybridní, řekněme coby "bioroboti".

1/7
2/7

Časem to bude převedeno do podoby zcela umělý, a tím i 'nesmrtelný'.

Samozřejmě za předpokladu, že se očkovací experiment zdaří.

Lockodowny bysme podle doc. Četverikovový neměli zaměňovat s koncentračním táborem. Ani si je metaforizovat jako koncentráky "digitální".
3/7

"V koncentračním táboře zůstával člověk člověkem. Byl v kontaktu s jinými, se spoluvězni, anebo s dozorci.
Cílem dlouhého, nekonečného lockdownu je přeměnit člověka na nesociální 'objekt'."

I proto je dobré nostit masku ('roušku').
Abyste na svý starý podobě tolik nelpěli.
Read 7 tweets
8 Aug
Pamatujete Kavárnu, Fámyzdat a Bobkový listy?
2/14

V případě pana poslance Žáčka, alias Pažouta, by neškodilo se vrátit do roku 1989, do období sametový předání moci v režii StB, KGB (a dílem i ÚV SSM) a připomenout si některý průvodní okamžiky, včetně role, kterou v nich sehrál.

Doufejme, že jen nevědomky.
3/14

17. listopadu 1989 se konala manifestace na Albertově, kterou pořádalo ÚV SSM.

Jedním ze spolupořadatelů byl i Pažout-Žáček. Tehdy student žurnalistiky a člen redakcí několika časopisů, vydávanejch většinou pod kuratelou pražskýho výboru SSM.
Read 16 tweets
16 Jul
@OtecHans @EmigrantPanama Poutavý téma. Asi se trochu rozepíšu.-)

Neformuloval bych to tak, že jen "v konspiračních kruzích." Spíš mám dojem, že se to bere jako fakt. Ale taky je pravda, že spíš sleduju média ruský a jejich "kartína míra" vypadá obecně i celkově trochu jinak než na Západě.-)
@OtecHans @EmigrantPanama Občas se spekuluje, že Kubánská národní banka je napojená na "vatikánskou".

Ale celkově je všechno ještě asi o dost pestřejší a zajímavější.

Ona tam totiž sídlí taky "Banca".
Známá taky jako "Habsburg-Havana Trust" nebo "Banca, and Cuba Merchant Bank".
@OtecHans @EmigrantPanama A ta je setsakra zajímavá...
K tomu ale až níže...

Po americko-španělský válce byla v roce 1901 založená Banco Nacional de Cuba, vytvořená z americkýho a kubánskýho kapitálu. Z USA tam peníze vložil hlavně JP Morgan.
cubamuseo.net/inferior-stamp…
Read 28 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(