Ik geloof dat ik nu begrijp hoe de persconferenties te duiden. Als je elk moment in de coronacrisis beschouwt als een apart politiek dossier kun je per keer zien hoe: mening gepolst wordt, opportune positie/draagvlak gezocht, boodschap gebracht wordt, politiek gedoken wordt. /1
In feite zie je klassieke kantoorpolitiek die we ook bij alle andere onderwerpen zagen: dividenbelastingen, stikstof, toeslagaffaire, het verhaal is per keer hetzelfde. Verbale truken om te duiken voor (politieke) verantwoordelijkheid. Soort politieke evenwichtskunst. /2
Media zeggen nogal eens bewonderend hoe knap dat bij Rutte is, maar het is in feite volstrekt leeg. Het is het zoeken van consensus, eten in de bekjes van de politieke vogels en lobbygroepen gooien en hopen dat het goed gaat. Met een cruciale denkfout erin.
/3
Rutte behandelt het land, het volk en de diverse thema's alsof hij als een pappa-vogel telkens een nieuw nestje eten moet geven. Per keer is zijn gedrag uitermate consisent. Maar als vogelaar zie je hoe gek dat is. De vogel is niet trouw aan 1 nest maar voed telkens andere vogels
Als je het 'corona-dossier' niet ziet als een consistent geheel of opeenvolgend aan elkaar gerelateerd inhoudelijke thema's (moeilijk, maar probeer het) maar als losse politieke dossiers, dan wordt het voedings- en overlevingsgedrag van vogel Rutte superconsistent en helder. /5
Rutte richt zich, per apart politiek moment, op vorm, opinie, electorale posities en laat zich op geen enkele wijze door inhoud of volgtijdelijkheid of inherent aan elkaar verbonden zijn van onderwerpen leiden. Dat is meer dan kwalijk. /6
De momenten van bestuurlijke dementie, woordtruken enzovoorts die nodig zijn om je dan politiek te redden hebben we nu ruimschoots gezien en de verontwaardiging daarover is volkomen terecht. De duiding ervan is nog wat onder de maat. /7
De klassieker: visie is een olifant die het zicht verhindert geeft ten diepste op correcte wijze weer hoe Rutte kijkt naar de politiek. Het gaat om de poppetjes, het spel en daar per keer de eindstreep weer halen.

Waarover het spel gaat?

Boeie. /8
De misvatting die we als waarnemers begaan is dat we van de premier, leider van regering, ook als hij demissionair is, consistentie verwachten in gedrag, opvatting, dossierbehandeling en houding ten opzichte van 'dossiers' in NL.

Maar dat is duidelijk te veel gevraagd. /9
Rutte zelf is gewoon bezig met een politieke versie van de Squid game waarin het einddoel is om als enige een langstzittende premier de boeken in te gaan. Het interesseert hem daarbij niet welke andere politieke slachtoffers er vallen. Die gaan gewoon voor de bus.

Maar hij niet.
Als je per keer denkt, dan is opeens te begrijpen hoe je het losse item: Nieuwsuur, reconstructie, sturen op besmettingen als afgehandeld en gemanaged kan zien (geen commentaar) en dan vier dagen later kan zeggen: we doen hetzelfde als alle Westerse landen.

Game over. New game.
Of hoe je kunt zeggen: Pieter Omtzigt functie elders. Gevolgd door: niemand gaat daar verantwoording over afleggen.
Gevolgd door radicaal nieuwe bestuursstijl.
Gevolgd door .......

Game over. New Game.
Dat zien we hier in Nederland.
En Rutte speelt het obsessief. /12
De uitdaging voor ons als land, als pers, als burgers, is om het patroon te herkennen en vanuit die herkenning te begrijpen wat ons te wachten staat als je zo doorgaat. Maar ook om te begrijpen waar gewenning aan dit patroon ons vatbaar voor maakt. /13
We zijn in 10 jaar Rutte uitgekomen op een politicus die een levensgevaarlijk virus managed als een politiek dossiertje en eigenhandig doktertje speelt met als motto: de hele wachtkamer is ziek en het beste recept per patient laat ik bepalen door de stemming in de wachtkamer. /14
Op diezelfde wijze is/wordt elk ander politiek dossier gemanaged met de belastingdienstschandalen als herhalend bewijs en gevolg. Of elk ander politiek dossier waarin Rutte de rechtsstatelijke stem van de Raad van State negeerde ten faveure van de stemming in de wachtkamer. /15
Qua politieke mechaniek zijn we dus in feite al heel dicht bij een dictatuur van het volk c.q. de opiniepeiling zijn uitgekomen. Het herhaalde politiek squid game van Rutte heeft het politieke proces volkomen uitgehold en ons de verkeerde lessen geleerd over overheid.

/16
Het is, welk dossier je pakt, steeds duidelijker dat de overheid er niet meer is om de burger te dienen, maar zijn eigen straatje en belangen schoon te vegen. Het wantrouwen van de burger komt als een wantrouwen van de overheid terug.
Dit artikel laat dat dalende vertrouwen zien. Ontstaan door het per keer afhandelen van persconferenties of politieke onderwerpen.

Game over. New game.

/18
nrc.nl/nieuws/2021/09…
In zo'n klimaat wordt eigenbelang en pakken wat je pakken kunt, de norm. En veel belangrijker dan collectieve saamhorigheid. Zodat de politie niet eens meer achter regelrechte oplichters aangaat maar de burgers zélf het OM moeten forceren daartoe.

nrc.nl/nieuws/2021/10…
Het geheugenloze, single-shot dossier gedrag van Rutte voedt een hele bevolking op tot het (h)erkennen van overheid als oneerlijk, dementerend, inconsistent en afpakgericht, waartegen je je het best kunt wapenen met veiligstellen van je eigen positie.

Het polariseert ons allen
Maar bovenal voedt het ons op om te zorgen zélf in die positie te komen en met vergelijkbare politieke inhoudsloosheid voor je eigen belangen (en die van je vriendjes) op te komen. Het doet de humuslaag voor een toekomstige opinie-dictatuur ontstaan. /21
Het gaat niet alleen om de vraag of we ons los moeten maken van Rutte. Het antwoord lijkt me ja te zijn.

De veel relevanter vraag is: hoe herstellen we de schade die hij in die 10 jaar met zijn politieke squid game aan de samenleving heeft toegedaan.

Ik heb het debat gisteren in de 2e Kamer niet gevolgd, want weinig behoefte om te zien hoe met verbalisering de waarheid geweld wordt aangedaan en er feitelijk geen echte dialoog meer is in parlement.

Als de wil om elkaar te vinden op feiten ontbreekt dan wordt het lastig. Image
De nieuwe versie van je achteraf niet herinneren dat je gelogen hebt is dat je stuurt op besmettingen (die niet monitort op dashboard) en daarbij ziekenhuiscijfers als indicator gebruikt.

In dat zelfverzonnen universum past dan ook niet medeleven met slachtoffers of een excuus voor een onbeleefde en onbeschaafde uitval aan een parlementarier die eerder de leugens al haarfijn fileerde.

En in dat zelfverzonnen verbale universum van de minpres past ook niet dat je enige nota neemt van realiteit. Totale uitwoning van het zorgsysteem omdat je vindt dat de meerderheid van het land recht heeft op een biertje op kosten van de zorg.

Pragmatisch polderen met opengesperde vogelbekjes en politiek lijfsbehoud kan een @MinPres zo bezig houden dat ie niet ziet dat zijn eigen beleid van pappen en nathouden direkte gezondheidsschade toebrengt.

drive.google.com/file/d/1QtYHUe… Image
Nog cynischer is dat de tactiek van Rutte telkens aanstuurt op dit soort noodsituaties, omdat het dan pas de politieke rechtvaardiging biedt voor strenger maatregelen die hij uit zichzelf niet durft te nemen omdat ie -appeltje op de fiets- als joviale goeddoener bekend wil zijn.
Ziezo, Rutte en de Jonge hebben prima lang gewacht. Nu is er eindelijk draagvlak in de wachtkamer bij de dokter voor de maatregelen waar noch zij, noch het OMT uit zichzelf ruggegraat voor hadden.

#ietsmetzachteheelmeesters
#ruttefunctieelders

In de categorie helemaal niets, maar dan ook niets geleerd, kunnen we vanaf dit punt op de curve 2021, ondanks dat het Red Team is opgeheven, gewoon hun oude materiaal hergebruiken.

Je zou niet denken dat dit nieuwsbericht 1 jaar oud is namelijk.

rtlnieuws.nl/nieuws/nederla…
Overigens lees ik hier een 10 jaar (!) oud sprookje van oud premier @deWittJohan over Rutte die als een raggende ruiter zijn paard (de Nederlandse samenleving) uitwoont.

verbazingovernederland.blogspot.com/2011/10/het-ee…

#voorvisiemoetjenaardeoogarts Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simon Lelieveldt

Simon Lelieveldt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @finhstamsterdam

May 18
@volkskrant beschadigt mijn reputatie door één van hun redacteuren (@mkeulemans) in een 'column' een platform te geven voor het ridiculiseren van mijn Tweets, mijn persoon en mijn vakgebied onder toevoeging van een Godwin en morele opdracht.

Hoop heisa over - Ik zocht het uit.
Allereerst deed @maartenkeulemans, een redacteur Volkskrant die in de avonduren soms teveel op Twitter zit een interessante ontdekking. Grasduinend door allerlei discussies viel zijn oog op een Twitter-draadje en grafiek die niet klopte.

Niet zomaar een Twitter-draad. Het ging hier om een discussie over hoe RIVM-wetenschapper Jaap van Dissel begin vorig jaar bij de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en kort daarna bij de rechter uit ging leggen leggen of een avondklok soms zin heeft.
Read 36 tweets
May 16
Dit is een interessant WOB-verzoek. Over hoe de verbodsregels contant betalen worden beleefd in de handelaren sector.
Het sentiment is weinig positief. Contant geld wordt gecriminaliseerd, aldus het publiek. En dat lijkt me inderdaad te kloppen. Dit negatieve waarde-oordeel verbinden aan contant geld wordt sterk afgewezen, ook omdat het nota bene een wettig betaalmiddel is. Image
Er is simpelweg geen draagvlak voor. Iedereen prikt erdoorheen dat je met die maatregel geen boeven gaat vangen. Die komen echt er wel doorheen. Image
Read 9 tweets
May 11
Dit wordt een draad over de manier waarop het kabinet in januari 2021 de regie nam om met oorlogswetgeving een avondklok in te voeren en daarbij het OMT als willig instrument gebruikte met grafiekmanipulerende Jaap van Dissel (van de KNAW-penning) in een hoofdrol.

Zit u klaar?
Dit plaatje van het OMT, dat rond de avondklok ook bij de rechtszaken en in briefing aan de Tweede Kamer is gebruikt staat centraal. Kijk er maar eens goed naar.

En laten we eens zien hoe het eigenlijk opeens tot die avondklok kwam.

tweedekamer.nl/downloads/docu…
De discussie over avondklok kwam zijdelings in OMT advies 95 aan de orde bij bespreking maatregelen jongeren. Niet als hoofdthema.

Ach, je kunt het doen, je kunt het ook niet doen is de teneur. Maar beleidsmatig speelde er meer.

Het woord noemen was bedoeld als opstapje.
Read 21 tweets
May 10
Kosten van fraude bij Pels Rijcken blijven oplopen .
En... er is iets bijzonders aan de hand.

fd.nl/bedrijfsleven/… #FD #Juridisch
Want Pels Rijcken wil de schade verhalen op de nazaten van Frank Oranje. Dat is gewetensloos, onbarmhartig en toont het gebrek aan moreel inzicht.
Pels Rijcken. De leugenaar en stukken-achterhouder in opdracht van de staat en dienst belastingen.

De organisatie die al die jaren sinds de Wwft er was niet de verplichte compliance officer had en geen controles intern kon uitvoeren.

Die claimt bij de nazaten van de fraudeur?
Read 8 tweets
May 10
CZ explains CBDC will have strong surveillance. Thinks EU is privacy sensitive and needs to be built in for uptake to become reality.

Plus: pricing and use factor is relevant for uptake. Some hundred CBDCs will come into existence and not be unlimited in supply.
Crypto is a liferaft aside a big titanic (stock markets) but as time proceeds and crypto becomes bigger the crypto and stock market will diverge. Says CZ.

Sounds nice but may be nonsense.
So much for the interview round.

All part of the Rome charm offensive of Binance.
Read 4 tweets
May 10
Ongelofelijk bizar slechte procedure van Saxo bank als je daar met iDeal een betaling naartoe stuurt. Die weigeren ze bij te boeken alhoewel alle informatie en beveiliging die je nodig hebt voor de bijboeking in Ideal verpakt zit en je vanuit hun beveiligde omgeving de trx start.
Vervolgens upload je nog een keer paspoort een overbodig rekeningafschrift van de bank waarvan je betaalt hebt (via iDeal) en staat de iDealboeking niets te doen in limbo, tot iemand daar handmatig verifieert wat systeemtechnisch al driedubbel gecheckt of te checken is.
Alsof je bij de bakker pas je brood krijgt als je het uitgeprinte bonnetje van de pinbetaling nog een keer teruggeeft aan de bakker zodat ie kan zien dat je echt betaald hebt.
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(