Er verschijnen hier en daar berichten over de financiën van het FVD. Het ministerie van BiZa heeft de jaarrekeningen van de politieke partijen gepubliceerd in het kader van de wet op de partijfinanciering.
Over de jaarrekening van het #FVD is het nodige te zeggen. 2/17
2/17
Thierry Baudet en het FVD-bestuur hebben een constructie in het leven geroepen om zichzelf te verrijken.
Dat gaat in tegen de reglementen van de het FVD, die voorschrijven dat bestuurders geen vergoeding krijgen en medewerkers sober beloond worden. 3/17
3/17
Als je het financieel jaarverslag kritisch leest, blijkt het FVD-bestuur - niet erg verrassend - de regels aan de laars te lappen. In het jaarverslag staat namelijk dat de Vereniging Forum voor Democratie een BV heeft opgericht. 4/
4/17
Het bestuur noemt als reden de snelle stijging van de omzet van de webshop.
Die blijkt volgens de jaarrekening van 2019 niet gegroeid, maar gedaald van ca. € 67.000,- naar € 58.425,-. ‘Amsterdam’ Books’ dat ook in de BV zit, is niet erg druk geweest met 3 boekjes. 5/17
5/17
Het was dus niet de omzet die het bestuur noopte tot oprichting van de BV. De omzet van boeken en webshop is in het jaarverslag van 2020 niet meer duidelijk voor de leden, want het valt onder de Forum voor Democratie BV.
En het bestuur geeft geen jaarrekening van de BV. 6/17
6/17
Voor de vereniging FVD was de oprichting van de BV geen succes. Maar voor wie wel?
Dat is een retorische vraag.
Amsterdam Books keert namelijk zeer hoge royalty’s uit aan Thierry Baudet, die, ik herhaal, volgens de partijregels geen betaling hoort te krijgen. 7/17
7/17
Baudet strijkt 3 tot 5 keer meer royalty’s op bij het eigen Amsterdam Books dan hij voorheen kreeg van uitgever Mai Spijkers (Bert Bakker).
Waar het FVD voorheen de boekhandelsmarge overhield aan de verkoop van boeken, is dat nu een stuk minder. Dat is na te rekenen. 8/17
8/17
Uit de jaarrekening van het FVD blijkt dat Forum voor Democratie BV in 2020 € 86.425 uitkeerde aan royalty’s aan THPB Media, de BV van Baudet.
Veel geld als je dat afzet tegen het resultaat van de BV: € 29.231,-.
Baudet gaf zijn inkomsten niet op bij de Tweede Kamer. 9/17
9/17
Voor het leiden van Forum voor Democratie B.V. trok de partij Silvio de Groot aan. Op de ALV in januari 2021 werd hij penningmeester. Op de ALV van 13-11 a.s. moet hij het veld ruimen voor kamerlid Freek Jansen.
Volgens de partij is De Groot ervaren. (Bron: Nu) 10/17
10/17 De ervaren De Groot sluit deals met de enige auteur die de uitgeverij rijk is, waar de partij weinig aan overhoudt.
Dat geldt niet voor Silvio de Groot. De loonkosten van het FVD zijn in 2020 van € 93.450 naar € 297.268 gestegen, terwijl er 1,65 fte bijkwam. 11/17
11/17
Oftewel: € 200.000 aan loonkosten erbij voor ca. 1,5 persoon meer. Het sobere beloningsbeleid geldt kennelijk niet voor Silvio de Groot, terwijl objectief is vast te stellen dat deze ‘ervaren uitgever’ de partij meer kost dan oplevert.
Citaat @harmbotje/ @cohenmicha 12/17
12/17
Het bestuur heeft de constructie met de BV opgetuigd en door de partij laten financieren. Aan het eind van 2020 had Forum voor Democratie BV een schuld aan de partij van € 107.196.
Het FVD heeft veel promotiekosten voor de rekening genomen en personeel betaald. 13/17
14/17
Wellicht dat de overgebleven leden tijdens de ALV van het #FVD kritische vragen gaan stellen over het financieel beheer en ook waarom @ralfdkkr de jaarrekening, waaruit blijkt dat de partijtop zich verrijkt heeft ten koste van de leden, in zijn eentje goedkeurde. 15/17
15/17
Er is nog genoeg ‘klein bier’ dat al hier en daar genoemd is: de fotografierekening van de vriendin van Baudet; Eric de Bie die de oprichtingsakte van FVD BV passeert, dat de BV de voorraad handelsgoederen t.w.v. € 74.000 krijgt; de 1,2 miljoen ‘campagnekosten’. 16 /17
16/17
En natuurlijk is er nog de vraag hoe we in deze situatie beland zijn. #Baudet was immers eind 2020 toch opgestapt of zelfs geroyeerd door plaatsvervangend voorzitter @lennartvdlinden? 17/17
17/17
@lennartvdlinden, nu weer gemeenteraadslid in #Barendrecht, en senator voor JA21, is met Rob Rooken en Olaf Ephraim verantwoordelijk dat complotwap, Holocaustontkenner, racist en antisemiet Baudet weer de beschikking kreeg over de miljoenen in de partijkas.
/einde
Met dank aan @harmbotje die al in februari een voorschot nam op deze jaarcijfers en wiens artikel ondersneeuwde in de corona-lawine.
Bijna alles had ook hij al gesignaleerd.
nu.nl/politiek/61161…
Het is in Nederland niet gebruikelijk dat politici elkaar de maat nemen op dit soort punten. Toch hoop ik dat sommige Tweede Kamerleden (@ngundogan77, @swsjoerdsma of @SylvanaBIJ1), na een check van deze gegevens, nu wel bij de Kamervoorzitter aan de bel zullen trekken.
Volgens mij speculeren het #FVD en @thierrybaudet erop dat toch niemand hen op dit soort gedrag aanspreekt.
Bewijs hun ongelijk.
En verder hoop ik dat journalisten bovenstaande checken en er aanleiding in zien aandacht aan te besteden.
@Threadreaderapp please unroll.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Piet Lekkerkerk

Piet Lekkerkerk Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PietLekkerkerk

4 Nov
Het verbaast me ieder keer weer dat mensen als @hugo_lasnier zich opwerpen als verdediger van de desinformatie door @ThierryBaudet.
Dat Baudet levensgevaarlijke desinformatie over vaccins en een besmettelijk virus verspreidt, is een feit.
Het is al aak weerlegd. /2
/2
Daar hoef ik niet inhoudelijk meer op in te gaan.
Het verspreiden van medische desinformatie op een sociaal medium, heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken.
Als Baudet mensen oproept om beslissingen te nemen die hun gezondheid in gevaar brengen, is dat misdadig./3
/3
Het is een logische vraag of een sociaal mediaplatform verantwoordelijk wil zijn voor de gevolgen van de uitlatingen van Baudet.
Het gaat er niet om of ik het leuk vind wat Baudet zegt.
@Hugo_lasnier begaat de veelgemaakte vergissing dat Thierry Baudet een mening verkondigt./4
Read 9 tweets
31 Oct
1/24
In een recent studiogesprek distantiëren drie eigenaars van complotkanalen, Max von Kreyfelt (Weltschmerz), Flavio Pasquino (BlckBx) en Tom Zwitser (Blauwe Tijger) zich van hun mede-complotteur en desinformatieverspreider Pedro/Pieter Kuit van de @BPOC2020. 2/24
2/24
Als de eigenaars van complotkanalen die bekend staan om te verspreiden van desinformatie, zeggen dat ze zich door het optreden van een medeverspreider van desinformatie zorgen gaan maken over hun geloofwaardigheid, is er iets bijzonders aan de hand. 3/24
3/24
Hoe zit in het kort? Een dominee zonder kerk uit Alphen a/d Rijn die voor veel geld trouwt of begraaft, heeft als bijverdienste mensen voor een videocamera laten verklaren waarom ze de regering stom vinden en een schurftmedicijn geweldig. 4/24
Read 25 tweets
17 Oct
1/12
De oplichters van het @BPOC2020 hebben in verzonnen verklaringen van agenten een van hun meest frauduleuze projecten gehad. Zo frauduleus dat de uitgever van de BPOC2020 zich inmiddels publiekelijk distantieert van zijn eigen project.
#BPOC2020 #stopbpoc2020
2/12
Dat is bijzonder want Tom Zwitser is niet in de eerste complotleugen gestikt.
Het gekke is dat Zwitser er eerder geen probleem mee had dat de verklaringen niet alleen anoniem maar ook volstrekt ongeloofwaardig zijn.
Het feit dat Kuit nu bij het OM in beeld is zal meespelen.
3/12
Steeds kondigt Kuit aan met de agenten naar buiten te komen, maar komt dan met de bewering dat ze bedreigd worden.
Kuit kan veel en vooral slecht liegen.
Mensen die anoniem een verklaring aflegden, kunnen namelijk niet bedreigd worden, want niemand weet wie zij zijn.
Read 13 tweets
4 Oct
De deelnemers aan zo'n demonstratie waar een paar duizend wappen zij aan zij met neo-nazi's marcheren, hoef je om een aantal redenen niet serieus te nemen.
Ze hebben namelijk een totaal verknipt beeld van wat er aan de hand is.
Ik loop wat opvattingen langs. /2
Een groep bestaat uit mensen die ontkennen dat we te maken hebben met een pandemie als gevolg van een besmettelijk virus. Ze noemen dit een griep en er is volgens hen niets aan de hand. Thierry Baudet is iemand die dit waandenkbeeld aan mensen opdringt. /3
threadreaderapp.com/thread/1368621…
Wie weigert te erkennen dat we met een pandemie te maken hebben, zal blijven beweren dat elke maatregel om die pandemie in te dammen klinkklare onzin is. Dat mogen ze vinden, maar het zijn ook geen mensen die je serieus hoeft te nemen. /4
Read 10 tweets
1 Oct
Volgers van de @bpoc2020 wijzen de wappen erop dat ze geld storten, zonder er iets voor terug te krijgen. Grafspreker Pieter/Pedro en dochter @kuit_jade doen een halfslachtige poging om hun opgestreken wappeneuro's te verantwoorden. Maar oplichters blijven oplichters./2
De correspondentie met het ICC, het tribunaal dat zich o.a. boog over de genocide in Rwanda, bestond uit een in slecht Engels opgestelde e-mail waarin Kuit zei dat hij bewijs had dat de Ned. overheid zich schuldig maakt aan 'misdaden tegen de menselijkheid en genocide. /3
Als bewijs verwijst de man naar wat hij 'verhoren' noemt. Best interessant om eens te kijken wat zo'n zogenaamd onafhankelijk verhoor inhoudt. Neem het gesprek dat Kuit op 1 mei had met een zekere Arie Paap. Wat Paap zegt, klinkt best heftig. /4
Read 11 tweets
13 Sep
Met uitspraken van @ThierryBaudet is meestal heel veel mis. Zo ook met zijn recente tweet over een coronapaspoort.
Wat je je moet realiseren is dat Baudet al begint met het verplaatsen van de doelpalen door de feiten te verdraaien. /2
/2
Een bekend voorbeeld daarvan is de tweet over zijn vriendinnen Davide en Robin de Keijzer (bestuurslid van de antisemitische club JFVD). Baudet beweerde dat ze lastig gevallen waren door ‘Marokkanen’, en dat aangifte zinloos zou zijn. /3
/3
De werkelijkheid was dat de beide vriendinnen van de neo-fascist geweigerd hadden hun medewerking te verlenen aan een reguliere kaartcontrole in het openbaar vervoer.
Hier kom ik straks op terug. /4
/4
Read 15 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(