Ik beloofde u een draad over informatie, data, sturing op variabelen als reflectie op waar het mis gaat in het kabinetsbeleid rond Corona. Maar let op, kan een beetje theoretisch worden en uit de hand lopen.

We beginnen bij het verschil tussen data en informatie.
Data is iets. Een gegeven. 23.
Succes ermee.

23 wat?

Geen idee.
Maar wel 23?

Jazeker.

Dus we hebben meer nodig om er cake van te bakken. Maar wat?
Data transformeert naar 'informatie' in een bepaalde context. En wat is informatie dan?

Informatie is de betekenis die de ontvanger van data toekent aan het gegeven.

Dus stel: 23 graden.

Voor ons: hm... zomers, t-shirt aan
Voor zuid-Europa: hm fris, wollen trui meenemen.
Het succes van wetenschappelijk onderzoek, het verzamelen van data en het steeds beter begrijpen hoe natuurverschijnselen werken door gebruikmaking van wiskunde, statistiek en formules, brengt een steeds groter vertrouwen en geloof in fijnmaziger data met zich mee.
Als je steeds beter weet hoe het zit, met meer detail, kun je steeds beter sturen. Dat is dan de gedachte. Maar de vraag of je beter kunt sturen hangt vooral af van de vraag of je stuurwiel dezelfde precisie heeft als je vermogen om data te onderscheiden.

En er is nog wat.
Data kan, in een bepaalde context, uitmonden in belastende informatie. Zelfs bij het met goede bedoelingen verzamelen van data moet je je afvragen of er niet een setting kan ontstaan waarin op ongewenste manier gebruik gemaakt kan worden van data.

Denk aan levensverzekering.
Het belang van de verzekeraar is zoveel mogelijk data te hebben om je gedrag te herkennen en stervensrisico's in te schatten. Maar goed, wat was een verzekering ook alweer.

Het is een pooltje waarin je goede en slechte risico's bij elkaar zet om die evenwichtig te spreiden.
Het verkrijgen van fijnmazige data per verzekerde betekent dat er van de solidariteit in de verzekeringspool weinig meer overblijft. Dus je kunt niet zomaar alles vragen voor elke soort verzekering.

Denk aan een HIV-test bij een levensverzekering. Zou je dat mogen vragen?
Het antwoord op dit moment is dat dit pas boven een bepaald bedrag mag. Dus er is een zekere solidariteit behouden gebleven.

Maar denk aan autoverzekeringen die premie bepalen op grond van waargenomen rijgedrag van je auto. Of levensverzekeringen waarbij je DNA gecheckt wordt. Image
Het risico van de informatiebeheersings-illusie is dat we denken dat meer informatie altijd gewenst is wegens betere sturing en differentiatie. Meer data/informatie betekent echter ook meer risico op polarisatie en overblijven van een pooltje mensen dat helaas gewoon pech heeft.
Je kunt ook net in het verkeerde postcode gebied wonen. Of er is een slimme Artificiele Intelligentie bot die heeft ontdekt dat jouw type telefoonabonnement correleert met risicovol eetgedrag. Netto effect wordt dan de prijs/produkt mix in jouw speciale situatie net even anders.
Punt 1. We moeten we dus principieel bewaken wat we precies met welke fijnmazige informatie doen maar ook: willen we die fijnmazige informatie wel hebben, willen we die gebruiken of willen we die bewust niet weten, zodat er ook geen verkeerd gebruik van gemaakt kan worden.
Punt 2. We moeten goed in de gaten houden hoe het detail van de informatie zich verhoudt tot de mate van detail van onze sturing en de gevolgen als het mis gaat.

Zodra het gaat misten ga je gewoon langzamer rijden, doe je je mistlicht aan en zit je op puntje van je stoel.
Wat er nu bij Corona gebeurt is dat we vanwege de fijnmazigheid van informatie denken ook op diezelfde fijnmazigheid te kunnen sturen. Sturen op besmetting, zorgcapaciteit of wat dan ook wordt dan de discussie. Maar kijk meer realistisch naar de middelen die we hebben.
We hebben te maken met een muterend virus en een beperkte set maatregelen die we hooguit als een setje gatenkaas achter elkaar kunnen zetten om zo min mogelijk besmettingen-dus-zieken-dus-doden te krijgen in het land.

Maar we maken onszelf wijs dat precisiesturing mogelijk is.
De modellen die we hanteren zijn visueel gedetailleerd maar in de kern rudimentair en geven een schijngevoel van beheersing. Het sust de beleidsmatige gemoederen en geeft een comfortabel gevoel in de bestuurdersstoel. Kijk eens wat een mooi dashboard ik heb. Gaat lekker zo.
In de kern is de enige vraag: komen er meer of minder besmettingen en neem ik meer of minder maatregelen.

Waarbij je weet dat je achter gaat lopen. En dus konden we op 2 oktober al besluiten tot meer maatregelen. Want het beeld was toen al duidelijk.

Of als je iets meer op afstand kijkt, had je ook op 8 augustus al in kunnen grijpen. Want de totaalsituatie toen was ook helder.

Te hoog basisniveau, geen remweg voor opvang verdubbelingen. Terugkerende vakantiegangers en scholen open. Dus groot risico

Met het corona data dashboard zien we door de databomen het bos niet meer. We menen door de informatieprecisie de tijd te hebben om nog eens onderzoekjes te doen over maatregelen. Maar dat is alles ruis en non-informatie.

Omhoog of omlaag?
Dat is de vraag.
Vervolgens komt de vraag met welke instrumenten. En daar hebben we ons met de QR app redelijk zoekgespeeld in het mijnenveld van punt 1. Want wat levert ons het eigenlijk op, de data of iemand gevaccineerd is, getest was of ziek is geweest?
Stel je voor dat we niet de techniek hebben om te weten wat iemand zijn status is. Stel dat we erkennen dat alle detailinformatie gewoon een bak digitale mist is waar je niets aan hebt. Welke sturing zouden we dan kiezen als samenleving?
Het kabinet, parlement, pers en publiek verliezen zich nu in discussies over wel of niet met QR bewijs naar de WC-gaan, theaters wel open en café's niet, of andersom. Scholen middelbaar dicht en lagere school niet. Ik denk dat dat informatiekundige onzin is en verspilde tijd.
Het virus is venijnig, gaat door de lucht en de illusie dat je fijnmazig kunt sturen is een besturingsillusie. De sturing moet vroeger en absoluter plaatsvinden onder het motto: liever te veel vaart geminderd in de mist, dan vol gas doorgereden omdat je dacht dat er geen mist was
Het bij effect van de fijnmazige sturing is dat allerlei deelgroepen vanuit deelbelangen denken dat er een tegenstelling is tussen virus bestrijden en het welzijn van de samenleving. Die tegenstelling is er niet. Voor iedereen is zo min mogelijk virus het beste.

Want zie punt 1
We hebben in de coronacrisis door teveel informatie en technologische app-sturing toegestaan dat er geluksvogels zijn ten opzichte van pechvogels en we accepteren dat non-informatie over zogenaamde medische status het verschil maakt tussen wat je mag en wat je niet mag.
De kern van onze samenleving is precies dat: samen leven.

In mijn ogen ben je dan solidair, ook in termen van delen van lief en leed.

Samen leven betekent ook samen ziekte vermijden, samen besmetting vermijden en voor elkaar zorgen.
Het kabinet kiest in al haar onvermogen voor de sturingsvariabele 3 hieronder:
1- besmetting
2- bezetting zorg/scholen/vitale beroepen
3- draagvlak bij belangengroeperingen.

Dit vereist dat heftige consequenties eerst gevoeld worden, dan besproken, voor een 'besluit' valt.
De keuze voor sturen op draagvlak holt al tien jaar lang onze democratie uit en is pijnlijk verkeerd bij een gezondheidscrisis. Dat zien we nu elke dag weer.

Het kabinet kan daarnaast verweten worden zich te hebben verloren in een besturings- en beheersings illusie waarin men denk fijnmazig te kunnen sturen op grond van modellen en maatregelen die in de kern gewoon een slag in de lucht zijn qua impact en werking.

Dat polariseert ons.
Tenslotte is er nog de bredere context van onze digitale samenleving en de fabeltjestunnels die kunnen bestaan en ontstaan.

Juist in zo'n informatie-overload aan verkeerde verhalen, misinformatie is cruciaal om als overheid heldere keuze's ta maken en bijpassende communicate.
Het omgekeerde is het geval. Het kabinet is zelf een grote bron van desinformatie en voedt daarmee een toenemend wantrouwen van burgers in de eigen overheid.

En dat vertrouwen in de overheid stond er toch al niet goed voor.

Wie echter de foute strategie benoemt is onbeschaafd
In de kern van de zaak zitten we dus nu in onze complexe informatiemaatschappij opgezadeld met een zelf ruis veroorzakende overheid die het verschil tussen data en informatie niet kent, die stuurt op de verkeerde variabele en data op een manier die ons splijt en niet verenigd.
Wat te doen?

We kunnen zelf alert blijven op dit verschijnsel van verkeerde sturing, het verschil tussen data en informatie, het overmatig precies sturen en het misrepresenteren van data/informatie door de overheid zelf.

Laten we vroeg ingrijpen en solidariteit voorop stellen.
En laten we niet doen alsof het ingewikkeld is. Dat is het alleen als je alle data als informatie beschouwd en niet in staat bent met data, signalen, ruis en informatie om te gaan.

Wie de ogen op de bal houdt zoet wat er gaande is en hoe desastreus we eraan toe zijn.

Hier zien we de besturingsfout in optima forma plaatsvinden. Live in action.

Modelletje dit, modelletje dat, onzekerheid. Mediaan. Drie weken kijken. Maatregeleffect in geen verhouding tot preciesturing.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simon Lelieveldt

Simon Lelieveldt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @finhstamsterdam

May 18
@volkskrant beschadigt mijn reputatie door één van hun redacteuren (@mkeulemans) in een 'column' een platform te geven voor het ridiculiseren van mijn Tweets, mijn persoon en mijn vakgebied onder toevoeging van een Godwin en morele opdracht.

Hoop heisa over - Ik zocht het uit.
Allereerst deed @maartenkeulemans, een redacteur Volkskrant die in de avonduren soms teveel op Twitter zit een interessante ontdekking. Grasduinend door allerlei discussies viel zijn oog op een Twitter-draadje en grafiek die niet klopte.

Niet zomaar een Twitter-draad. Het ging hier om een discussie over hoe RIVM-wetenschapper Jaap van Dissel begin vorig jaar bij de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en kort daarna bij de rechter uit ging leggen leggen of een avondklok soms zin heeft.
Read 36 tweets
May 16
Dit is een interessant WOB-verzoek. Over hoe de verbodsregels contant betalen worden beleefd in de handelaren sector.
Het sentiment is weinig positief. Contant geld wordt gecriminaliseerd, aldus het publiek. En dat lijkt me inderdaad te kloppen. Dit negatieve waarde-oordeel verbinden aan contant geld wordt sterk afgewezen, ook omdat het nota bene een wettig betaalmiddel is. Image
Er is simpelweg geen draagvlak voor. Iedereen prikt erdoorheen dat je met die maatregel geen boeven gaat vangen. Die komen echt er wel doorheen. Image
Read 9 tweets
May 11
Dit wordt een draad over de manier waarop het kabinet in januari 2021 de regie nam om met oorlogswetgeving een avondklok in te voeren en daarbij het OMT als willig instrument gebruikte met grafiekmanipulerende Jaap van Dissel (van de KNAW-penning) in een hoofdrol.

Zit u klaar?
Dit plaatje van het OMT, dat rond de avondklok ook bij de rechtszaken en in briefing aan de Tweede Kamer is gebruikt staat centraal. Kijk er maar eens goed naar.

En laten we eens zien hoe het eigenlijk opeens tot die avondklok kwam.

tweedekamer.nl/downloads/docu…
De discussie over avondklok kwam zijdelings in OMT advies 95 aan de orde bij bespreking maatregelen jongeren. Niet als hoofdthema.

Ach, je kunt het doen, je kunt het ook niet doen is de teneur. Maar beleidsmatig speelde er meer.

Het woord noemen was bedoeld als opstapje.
Read 21 tweets
May 10
Kosten van fraude bij Pels Rijcken blijven oplopen .
En... er is iets bijzonders aan de hand.

fd.nl/bedrijfsleven/… #FD #Juridisch
Want Pels Rijcken wil de schade verhalen op de nazaten van Frank Oranje. Dat is gewetensloos, onbarmhartig en toont het gebrek aan moreel inzicht.
Pels Rijcken. De leugenaar en stukken-achterhouder in opdracht van de staat en dienst belastingen.

De organisatie die al die jaren sinds de Wwft er was niet de verplichte compliance officer had en geen controles intern kon uitvoeren.

Die claimt bij de nazaten van de fraudeur?
Read 8 tweets
May 10
CZ explains CBDC will have strong surveillance. Thinks EU is privacy sensitive and needs to be built in for uptake to become reality.

Plus: pricing and use factor is relevant for uptake. Some hundred CBDCs will come into existence and not be unlimited in supply.
Crypto is a liferaft aside a big titanic (stock markets) but as time proceeds and crypto becomes bigger the crypto and stock market will diverge. Says CZ.

Sounds nice but may be nonsense.
So much for the interview round.

All part of the Rome charm offensive of Binance.
Read 4 tweets
May 10
Ongelofelijk bizar slechte procedure van Saxo bank als je daar met iDeal een betaling naartoe stuurt. Die weigeren ze bij te boeken alhoewel alle informatie en beveiliging die je nodig hebt voor de bijboeking in Ideal verpakt zit en je vanuit hun beveiligde omgeving de trx start.
Vervolgens upload je nog een keer paspoort een overbodig rekeningafschrift van de bank waarvan je betaalt hebt (via iDeal) en staat de iDealboeking niets te doen in limbo, tot iemand daar handmatig verifieert wat systeemtechnisch al driedubbel gecheckt of te checken is.
Alsof je bij de bakker pas je brood krijgt als je het uitgeprinte bonnetje van de pinbetaling nog een keer teruggeeft aan de bakker zodat ie kan zien dat je echt betaald hebt.
Read 25 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(