Op 12 november schreef ik dat we over 2-3 weken met een bezetting van 2400-3000 zouden zitten, als de groeicijfers stabiel zouden blijven.

Op 16 november was de totale bezetting 2218 bij NICE.

Draadje over de aanstaande zorgimplosie, wat ik zo klinisch mogelijk houd. Bewust.👇
Op 15 november werden de nieuwste modellen gepresenteerd in de technische briefing. Ingevulde datapunten op basis van daadwerkelijke NICE-data lopen nu dus t/m ~2200-2300 (15 november zelf).

Dit is dus de bezetting, twee dagen na het ingaan van de maatregelen.
Dat impliceert dat de stijging in de bezetting nog minimaal 2 weken door zal zetten. Bij een R < 1 vanaf zaterdag, stopt de stijging in de bezetting dus pas tussen 28 november en 5 december.
De huidige groeicijfers per dag in de bezetting zijn ongeveer 3% voor de IC en 2.5% voor de verpleegafdeling. Gegeven de dynamiek (R < 1 vanaf zaterdag) houdt die groei nog 2 weken aan.

En dan kun je een bierviltje doorrekenen van de bezetting op de potentiële (!) piek.
Onder de aanname dat de groei lineair blijft, kun je de bezetting extrapoleren met de groeicijfers voor de IC (interval: 2.5%-3.5%) en voor de verpleegafdeling (interval: 2%-3%).

Dat impliceert een totale bezetting van 2800-3500 over 1,5 week (eind november).
Volgens NICE waren de pieken sinds de tweede golf:

Eerste piek: 2873 (2 november 2020)
Tweede piek: 3068 (29 december 2020)
Derde golf: 2690 (29 april 2021)

Deze golf gaat dus mogelijk hoger pieken dan alle golven na de eerste golf (3765, op 30 maart 2020, volgens NICE).
Let wel: Alle berekeningen hierboven zijn dus onder de aanname dat de R < 1 is gekomen na 15 november. Als dat niet het geval is, kan dit allemaal de prullenbak in, en is het probleem alleen maar groter.
Er zijn een aantal redenen waarom we de 3000-3500 niet gaan zien:

1) De huidige groei stagneert omdat er minder besmettingen zijn bij mensen die sneller in het ziekenhuis terecht komen. Dat leek even zo, maar dat lijkt een effect van de storing (zie knik op het laatst bij 50-90)
2) Het probleem verschuiven van het ziekenhuis naar elders.

Uitplaatsen naar verpleeghuiszorg (wat nu al zeer proactief gebeurt), sneller naar huis met zuurstoffles (thuismonitoring, gebeurt ook al), etc.
3) Er wordt passieve of actieve triage toegepast in de hele zorgketen zodat we de ziektelast niet goed terugzien in de ziekenhuisbezetting.

Mensen langer thuishouden, bepaalde zorgbehandelingen niet meer toepassen omdat de kans op herstel toch al vrij klein is, etc.
4) Mensen hebben spontaan hun contacten gereduceerd voor de ingang van de maatregelen (zoals we in de eerste golf zagen). Dat zorgt ervoor dat we eerder op de piek belanden.

Dit kan, maar gegeven mobiliteit en gedragsonderzoek: te beperkt.
Op basis van een redelijk functionerend bierviltje is de bezetting over 1,5 week ongeveer 2800-3500.

Let wel: 3500 kan niet qua huidige capaciteit (met torenhoge ziekteverzuim in de zorg). Gegeven alle berichten in de media, vraag ik me serieus af of 3000 nog 'kan'.
En aan deze bezetting doe je nu niets meer: dat is al een voldongen feit. Die is namelijk al 'gerealiseerd' door alle besmettingen van de afgelopen 2 weken.

Dus ga je berichten zoals onderstaand heel vaak lezen komende week.
Wat voor berichten we in de weken erna gaan lezen, hangt af van wat de bezetting doet. Als de groei ineens stagneert (kans acht ik niet groot, maar het kan), dan scheren we langs de rand van een compleet zorginfarct.
Stijgt het door zoals enigszins verwacht, gegeven alle kanttekeningen: dan zal het 'code zwart' protocol van stal gehaald moeten worden.

Dan moet de minister van VWS het overigens wel formeel communiceren.
Wat er daarna gebeurt, is bezijden mijn expertise, dus daar onthoud ik me van commentaar.

Ondertussen kun je je contacten zoveel mogelijk reduceren om die R < 1 mogelijk te maken om het probleem daarna te verkleinen.

En vooral wat Andrea hieronder zegt.
Dit is de meest eerlijke en klinische analyse die ik op dit moment kan maken van de bezetting in de komende weken als gevolg van de besmettingen van de afgelopen tijd.

Dat is geen paniekzaaierij: dit wordt de pijnlijke realiteit met een beetje pech.
Persoonlijke nabrander: de TK zit nu te debatteren over een wetsvoorstel 'QR-code voor bij de kapper'.

De minister zei gisteren in het debat: "Zorginfarct doet geen recht aan de situatie waarin we zitten".

Het is echt bizar dat de potentiële zorgimplosie geen aandacht krijgt.
Want je kunt logistieke zaken voorbereiden, het lokale gezag (BMs/VRs) moet de regie eisen, defensie voorbereiden, extreem duidelijk communiceren wat er nu van burgers wordt verwacht. Maak een plan.

Maar zolang den Haag de realiteit blijft ontkennen, gebeurt dat niet.
Toevoeging voor de latere lezers. @HJWesteneng vliegt het op een andere manier aan, maar komt tot dezelfde conclusie: code zwart is een realistische mogelijkheid waar we rekening mee moeten houden.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst🌱

Marino van Zelst🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

19 Nov
De storing is gisteren compleet verwerkt dus daar hebben we nu geen last meer van. Zevendaags gemiddelde stijgt nog wel, maar de groei zakt enigszins.

Het zicht is extreem troebel op dit moment en daardoor heb je maar een juiste keuze op dit moment: all-in gaan 👇
2/

Afgelopen woensdag lieten @Ammer_B en ik al optekenen bij de NOS: het zicht is troebel.

"Volgens Van Zelst zullen de officiële besmettingscijfers van het RIVM binnenkort een plateau laten zien."

% positief stijgt nog steeds en dat is foute boel.

nos.nl/artikel/240602…
3/

De ziekenhuisopnames zijn nu de enige indicator die nog enig houvast bieden of de maatregelen werken. Maar zelfs die indicator is vertekend: doorstroom naar andere instellingen (verpleeghuizen, bijvoorbeeld) en thuismonitoring vertekenen het beeld ook. Image
Read 10 tweets
19 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 21.099
Totaal: 2.399.849 (+21.026 ivm -73 corr.)

Perc. positief 11 nov - 17 nov: 21,1%

Opgenomen: 268
Huidig: 1.719 (+22)

Opgenomen op IC: 49
Huidig: 428 (+15)

Overleden: 39
Totaal: 18.900 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[19 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[19 Nov] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets
19 Nov
CBS heeft het aantal overlijdensgevallen bijgewerkt t/m week 45 van 2021. In week 45 overleden er 3771 mensen. Dat is 28.7% meer dan verwacht.

In dit draadje duid ik de sterfte per week + het aantal mensen dat is overleden door corona. Image
2/

Ik kijk naar:

1) Oversterfte adhv historische gemiddeldes (tweet 3/4)
2) Sterfte door corona met een dynamisch linear model (DLM) (tweet 5)
3) Sterfte door corona met model gebaseerd op plaats van overlijden (tweet 6)

De uitleg kun je hier vinden: github.com/mzelst/covid-1…
3/ De oversterfte in week 45 (08 november - 14 november):

1) Methode CBS: 841
2) Methode RIVM (04 november - 10 november): 631.5

(grafieken CBS / RIVM) ImageImage
Read 12 tweets
18 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 23.680
Totaal: 2.378.823 (+23.591 ivm -89 corr.)

Perc. positief 10 nov - 16 nov: 20,6%

Opgenomen: 237
Huidig: 1.697 (+22)

Opgenomen op IC: 52
Huidig: 413 (+11)

Overleden: 34
Totaal: 18.863 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[18 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[18 Nov] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 8 tweets
17 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 20.829
Totaal: 2.355.232 (+20.760 ivm -69 corr.)

Perc. positief 09 nov - 15 nov: 20,1%

Opgenomen: 265
Huidig: 1.675 (-11)

Opgenomen op IC: 36
Huidig: 402 (+17)

Overleden: 44
Totaal: 18.829
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 1 / 352 gemeentes

🟣 1 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[17 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[17 Nov] #COVID19NL
Read 7 tweets
16 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 20.252
Totaal: 2.334.472 (+20.168 ivm -84 corr.)

Perc. positief 08 nov - 14 nov: 19,6%

Opgenomen: 267
Huidig: 1.686 (+81)

Opgenomen op IC: 39
Huidig: 385 (+5)

Overleden: 35
Totaal: 18.785
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 1 / 352 gemeentes

🟣 1 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[16 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[16 Nov] #COVID19NL
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(