deyan Profile picture
Nov 18, 2021 35 tweets 6 min read
1. Većina ljudi neće odvojiti vreme da sama proveri sve studije o takozvanoj „izolaciji virusa“, ​​tako da su zahtevi za slobodom informacija bili način da se 1. Uverimo da ništa nije bilo zaboravljeno… Image
2. Da pređemo odmah na stvar i potvrdimo tvrdnje Kaufman-a, Cowan-a, Crowe-a i Lanka-e i da vidimo da li su zaista bili u pravu.
3. Tako sam u maju 2020 god.počeo da podnosim zahteve za slobodu informacija za bilo koji dokument koji poseduje relevantna institucija koji opisuje izolaciju/prečišćavanje tzv. COVID-19 virusa iz nepromenjenog uzorka uzetog od bolesnog pacijenta,od bilo koga,bilo gde na planeti.
4. Lično sam postavljao pitanja i dobio odgovore od 22 kanadske institucije. Reč je o javnim zdravstvenim ustanovama, univerzitetima koji tvrde da su „izolovali virus“ i 3 policijske uprave – zbog njihovog sprovođenja ograničenja „COVID-19“.
5. Takođe sam lično dobio odgovore od nekoliko institucija izvan Kanade, uključujući Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti i Nacionalni institut za alergije i zarazne bolesti (NIAID) od Entonija Faučija. Čekam odgovore i drugih institucija.
6. Mnogi ljudi širom sveta dobili su slične odgovore od svojih institucija u svojim zemljama.
Imamo odgovore 104 institucija u preko 20 zemalja, a svi se odnose na purifikaciju/postojanje navodnog virusa.
7. Pored toga, tu su i sudski dokumenti iz Južne Afrike i Portugala. Ukupno 110 instrukcija je trenutno predstavljeno na mom sajtu. Postoje i odgovori od drugih institucija koje još nisam imao priliku da postavim.
8. Sve institucije, bez izuzetka nisu dale ili citirale čak ni jedan dokument koji opisuje purifikaciju navodnog virusa od jednog uzorka, navodno obolelog pacijenta‼️‼️
9. Dvadeset i jedna od 22 kanadske institucije otvoreno je priznalo da nemaju takve dokumente (kao što nalaže kanadski zakon).
10. Mnoge institucije izvan Kanade su priznale isto, uključujući CDC (2 novembra 2020), Ministarstvo zdravlja Australije, Ministarstvo zdravlja Novog Zelanda, Ministarstvo zdravlja UK za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
11. U nekim slučajevima su davana glupa izvinjenja. Na primer, odgovor Norveške direkcije za zdravlje je bio da ona ne poseduje, ne čuva niti kontroliše dokumente koji sadrže informacije o pacijentima.
12. Uprava za javno zdravlje Velsa odgovorila je Dr Janet Menage da nije sačinila takve dokumente i da bi, iako su obično bili voljni da ih usmere na dokumente u javnom vlasništvu, u ovom slučaju to bilo previše teško.
13. Brazilska zdravstvena regulatorna agencija (Anvisa), koja odobrava injekcije poput FDA, rekla je Marčeli Pikone da nema evidenciju o purifikaciji virusa i da to ne zahteva zakon, tako da nije njihova odgovornost da obezbede da virus zaista postoji.
14. Moji pisani zahtevi su se tokom vremena donekle menjali. Na primer, prvo sam koristio reč „izolacija“ ali pošto virusolozi preterano koriste ovaj termin, modifikovao sam potražnju dokaza o izolaciji u „purifikaciju virusa“.
15. U svim svojim zahtevima tačno sam precizirao šta podrazumevam pod „izolacijom/prečišćavanjem“ (odvajanje navodnog virusa od svega ostalog) i da prečišćene čestice moraju doći direktno iz uzorka uzetog od bolesnog čoveka…
16. …te da uzorak pacijenta nije prethodno izmenjen drugim izvorom genetskog materijala (tj. ćelije bubrega majmuna, zvane Vero ćelije, i fetalni goveđi serum koji se obično koriste u lažnim studijama „izolacije virusa“).
17. Uvek sam jasno stavljao do znanja da ne tražim evidenciju u kojoj istraživači nisu pročistili navodni virus i umesto toga su nešto uzgajali i/ili izvršili PCR test i/ili nešto sekvencirali.
18. Takođe sam jasno stavio do znanja da tražim dokumente koje je napisao bilo ko, bilo gde - a ne samo dokumente koje je kreirala dotična institucija. I tražio sam citate za bilo koji materijal za purifikaciju koji drži institucija, ali je već dostupan javnosti na drugim mestima
20. Sve ove agencije kažu da nemaju evidenciju koja bi dokazala postojanje SARS-CoV-2, ali u isto vreme, neke od ovih agencija sponzorišu i finansiraju studije koje tvrde da virus postoji.
21. Ni studija ni mejlovi ne opisuju prečišćavanje navodnog virusa iz uzorka pacijenta ili bilo čega drugog. Reč "izolovati" (ili "izolacija" / "pročistiti" / "pročišćenje") se čak i ne pojavljuje osim u rukopisu studije u kontekstu izolacije ljudi, a ne virusa.
22. U odeljku materijali i metode, vidimo da su ovi "istraživači" izveli PCR „testove“ za deo E genske sekvence (ne virus), i da su inkubirali uzorke pacijenata (ne virus) na Vero ćelijama (ćelije bubrega majmuna)…
23…dopunjenim sa fetalnim goveđim serumom, penicilinom/streptomicinom i amfotericinom B, i tako pratili oštećenje ćelija majmuna.
24. Nijedan virus nije testiran niti prečišćen u uzorcima pacijenata. Nijedna grupa za poređenje bilo koje vrste nije uspostavljena u postupcima ćelija majmuna.
25. Nijedan virus nije bio zastupljen, niti se pokazalo da je uključen u studiju, ali je ipak taj nepostojeći virus optužen za bilo kakvo oštećenje ćelija majmuna i to je pominjano nekoliko puta tokom studije (26 puta).
26. Iako istraživači nisu tvrdili da su „izolovali“ navodni virus u ovom članku, oni su obavili istu vrstu ćelijske kulture i rada sa majmunima koje virolozi širom sveta nazivaju „izolacijom virusa“. Prevedeno, navodno su izolirali virus koji ni u jednom trenutku nisu pokazali.
27. Obratite pažnju na prijem u sažetku [studije]: „RT-PCR otkriva RNK, a ne infektivni virus“.
28. Zato sam pisao Agenciji za javno zdravlje Kanade da ih obavestim da nijedan od dokumenata koji su mi dali zapravo ne opisuje odvajanje navodnog virusa od svega ostalog u uzorku pacijenta…
29…i da zahtevam konkretan odgovor kako bih imao dokaz da oni u stvari nemaju nijedan dokument o dokazu postojanja navodnog virusa.
30. Na kraju, možemo da zaključimo da APSOLUTNO NIKO nije izolovao/pročistio "virus". Oni samo pretpostavljaju da ga sadrže uzorci pacijenata (na osnovu besmislenih PCR testova).
31. Oni falsifikuju uzorke pacijenata genetskim materijalom i toksičnim lekovima, izgladnjuju ćelije, a zatim iracionalno optužuju "virus" da šteti tim istim ćelijama‼️‼️
32. Oni ukazuju na nešto što nikada nije pročišćeno, okarakterisano, sekvencionirano ili naučno proučavano u ćelijskoj kulturi i insistiraju da je „ovo virus“.
33. Oni zapravo prave "genome" od ziliona sekvenci otkrivenih u njihovim napravljenim bućkurišima. Sve su to samo divlje spekulacije i pretpostavke, nikakva nauka.
34. Svi oni su odgovorni za očigledno mitomanske tvrdnje a sve ove institucije su stoga ili krajnje nekompetentne ili namerno lažljive.
35. Ovom prilikom, pozdravljam celokupnu propagandnu i lažljivu mašineriju @N1infoBG, @tvnova_s, njihove plaćene i sramne botove, neke hijerarhijski "elitnije", @ROLERSproject, @VelikiProfesor,neke mnogo manje zahtevnije u vidu @CicinaMagaza, @baneraicevic i ostale Bora konjine.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with deyan

deyan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @deyyanno

May 6
Au début des années 1990, la PCR (Polymerase Chain Reaction) est devenue populaire et Kary Mullis a reçu le prix Nobel en 1993. Image
La PCR, en termes simples, est une méthode de cyclage thermique utilisée pour fabriquer jusqu'à des milliards de copies d'un échantillon d'ADN spécifique, ce qui le rend suffisamment grand pour être étudié.
La PCR est une technologie d'aiguille dans une botte de foin qui peut être extrêmement trompeuse dans "le diagnostic des maladies infectieuses".
Read 23 tweets
May 6
U slučaju HIV-a, smrtna kletva (šifra) je došla do ljudi u obliku dva testa na antitela nazvana ELISA i Western Blot, na samom početku. Ne PCR testovi – oni su došli kasnije, da izmere „virusno opterećenje“ i nisu se posebno koristili za dijagnozu HIV-a.⚠️
Ta dva testa su bila u opticaju da navidno otkriju ljudima o njihovim „surogat markerima“, koji treba da predstavljaju njihov položaj u borbi protiv HIV-a. Da li su ljudi zaista morali da budu u borbi protiv HIV-a? To je bilo pitanje od milion dolara.⚠️
U svakom slučaju, ovi testovi nisu bili izgrađeni na „zlatnom standardu“, što znači prečišćavanju/izolaciji stvarnog virusa. Prečišćavanje znači da je patogen odvojen od svega ostalog.⚠️
Read 7 tweets
May 6
Dans le cas du VIH, le sortilège de la mort (code) est venu aux gens sous la forme de deux tests d'anticorps appelés ELISA et Western Blot, initialement⚠️
Pas les tests PCR – ils sont venus plus tard, pour mesurer la «charge virale» et ne devaient spécifiquement pas être utilisés pour diagnostiquer le VIH⚠️
Plutôt, pour stresser les gens à propos de leurs «marqueurs de substitution», censés représenter leur position dans leur combat contre le VIH⚠️
Read 10 tweets
May 6
Smećari pišu kod. Oni kodiraju "viruse" i daju im identitet ratničke video igrice. U ovoj video igrici gubite sve svoje slobode i morate pokazati zahvalnost i robovanje.
Virusni kod nadmašuje sve druge oblike politike. Ništa se tome ne može suprotstaviti. Pogotovo ne „naučno“. Virus je takođe radikalna metafora za širenje „dezinformacija“, što znači bilo šta izvan njihovih verskih doktrina, neprepoznatljivo od strane mejnstrim virologije.
Kodeks, potencijalni scenario, misticizam i sujeverje o tome kako se virus širi ne treba dovoditi u pitanje, ako želite da ostanete kredibilna osoba, a ne neki lunatik.
Read 5 tweets
May 6
Il s'appelait Kary Mullis et il était l'une des personnes les plus chaleureuses, les plus drôles et les plus éclectiques que j'aie jamais rencontrées, en plus d'être un ardent critique de la « science » du VIH et un improbable lauréat du prix Nobel, c'est-à-dire un « génie ».
Une fois, en 1994, lorsque je l'ai appelé pour lui parler de la façon dont la PCR était militarisée pour «prouver», près d'une décennie après qu'elle ait été affirmée, que le VIH causait le sida, il a en fait fondu en larmes.
Les personnes qui vous ont enlevé toutes vos libertés ces dernières semaines, ce sont des ingénieurs sociaux, des politiciens, des leaders d'opinion mondialistes, des banquiers, des fanatiques de l'OMS, etc.
Read 8 tweets
May 6
Des doctorants de renom, notamment des virologues, des immunologistes et des biochimistes ont également ouvert la voie, appelant à la plandémie de Covid-19 sur la base du plan Lockstep 2010 de la Fondation Rockefeller.🔽
Un autre lauréat du prix Nobel pour avoir inventé le test PCR mal utilisé,
Karry Mullis a eu le grand tort de traiter Antony Fauci président du CDC, d’incompétent et de menteur.🔽
Il était une contre voix au discours qui allait devenir la règle pour le CDC, l’oligarchie, les bigpharmas etc.. qui s’étaient réunis le 18 octobre 2019 pour un exercice de simulation d’une pandémie sévère mondiale.🔽
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(