#Granica #wątek. Obecnie na granicy mamy niemal 30 tys. żołnierzy. To dużo, ok. 1/3 wszystkich pozostających w linii. I ok.800-1000 WOT, nie liczmy SG. Popełniono wiele błędów i one się teraz kumulują. A Rosjanie mają okazje sprawdzenia naszego systemu reagowania kryzysowego1/18
Wysłano żołnierzy praktycznie w alarmie, bez wyposażenia albo ze standardowym, nie zwracając uwagi, że posyła się ich do wykonywania zadań wymagających dodatkowego i specjalnego wyposażenia. Stąd braki np. latarek, termokubków itp. większość ludzi to praktyczne wartownicy2/18
Tego wyposażenia żołnierze nie dostaną, bo go najzwyczajniej w świecie nie ma, to co WOGi i logistyka są w stanie dostarczyć zaspokaja potrzeby podstawowe, i to nie zawsze; opinia o działaniach WOGów jest w jednostkach jednoznaczna. Stąd wszelkie zbiórki są niestety konieczne3/18
Akcyjność zaopatrywania bywa tragicznie śmieszna: zwieziono na granicę kontenery dla żołnierzy, ale nie można w nich mieszkać bo brak ważnych z punktu widzenia BHP elementów jak np. metalowe schodki. Przywieziono latarki, ale baterie we własnym zakresie itp4/18
To powoduje, że w społeczeństwie jest obraz SZ RP jako "wojsk wewnętrznych", nie radząych sobie z imigrantami na granicy, żołnierze chodzą głodni i bez wyposażenia, analogie z armią Ukrainy 2014/2015 tworzą grunt do inicjatyw proobronnych towarzysko-skautowsko-bojówkarskich 5/18
Żołnierze poszli na granicę bez szkolenia,do trudnej służby, wymagającej odporności psychicznej i odpowiedniego dowodzenia. Ale dowódców po Iraku i Afganistanie, którzy mogliby temu sprostać od 6 lat spławia się po prostu na emerytury czy boczny tor, promuje hurrapatriotów6/18
Efekt jest taki, że na granicę trafiają też "ułani" bez pomyślunku, którzy wywołują skandale z dziennikarzami, bo wyobrazili sobie, że są "obrońcami granic" a propaganda takiego bębenka podbija. W kompaniach ludzi po misjach jest mało i nie dowodzą7/18
"Ułani" prędzej czy później doprowadzą do skandalu, którego już zatuszować się nie da, ale władzy w wewnętrznych rozgrywkach wzmożenie patriotyczne wokół granicy jest potrzebne, więc póki co nic się nie robi, za to tworzy narrację "wojny hybrydowej"8/18
Taki stan rzeczy powoduje, że w armii też narastają podziały, bo jakie społeczeństwo taka armia. Są i ludzie przyzwoici i karierowicze i oportuniści i "ułani". Jeśli ci ostatni, a raczej ich wyczyny dostają zielone światło, jasne co zrobią oportuniści i karierowicze9/18
Rezultatem pośrednim będzie coraz większa izolacja SZ RP od społeczeństwa. A hunwejbini są po obu stronach, znajdą się też tacy, którzy będą powtarzać bezkrytycznie to o SZ RP"sprzedaje" RUS i BY propaganda. Można ich w Wiadomościach pokazać jako idących na pasku RUS10/18
Wynik będzie taki, że wtedy kiedy najbardziej potrzebna jest modernizacja techniczna SZ RP i współdziałanie w ramach NATO, erozja jej znaczenia i popularności doprowadzi do kompletnego upadku technicznego i stworzy podatny grunt dla opowieści o Armii Nowego Wzoru11/18
Druga strona:imigranci. To nie jest jednolita masa: są tam rodziny z dziećmi, zdesperowane, także chrześcijańskie, ludzie uciekający przed prześladowaniami, ale i masa cwaniaków i nawet kryminalistów. Są informacje że widziano milicjantów z Syrii z Deir Ez Zor12/18
Bardzo prawdopodobne, że służby Białorusi i Rosji sprowadzają takich ludzi nad granice, szkoląc by atakowali polską SG, WOT i żołnierzy. W efekcie mamy wojnę nerwów, kto wytrzyma ciągłe prowokacje. Oczywiście w BY i RUS będą eksponowane cierpienia rodzin z dziećmi13/18
W tej sytuacji nerwy puszczają a że na granicy znaleźli się też "ułani" o przypadki brutalności wobec imigrantów nietrudno. A propaganda RUS i BY ma gotowe "stories" dla dziennikarzy zachodnich: patrzcie jacy ci Polacy okrutni14/18
Oczywistym jest, że w Polsce chcą zostać tylko zdesperowani, resztą chce się przebić na Zachód. Zachód, który propaganda w arabskich mediach społecznościowych przedstawia jako mlekiem i miodem płynący, gdzie nie trzeba nic robić by mieć pieniądze, bo jest się "uchodźcą"15/18
Jak potwierdzą to dziennikarze pracujący na granicy i poza PL jak @BacaPogorzelska propaganda ta jest bardzo agresywna a wszelkie próby zaprzeczania i tłumaczenia są natychmiast kasowane lub hejtowane. Propaganda na zlecenie służb BY i RUS? Nieudowodnione ale możliwe16/18
Ci ludzie najczęściej nie wiedzą co mieliby robić na tymże wyśnionym Zachodzie. Dla nich jest tylko ważne by się tam dostać. Tych, którzy już wiedzą co mogliby tam robić jest może 20% 17/18
Efekt: niedoszkolone i często źle wyposażone SZ RP, SG której jest za mało i WOT, który jest tylko dodatkiem w starciu z ludźmi zdesperowanymi, cwaniakami i prowokatorami,szkolonymi przez służby BY i RUS przy sukcesach propagandy wmawiającej "polską brutalność" na Zachodzie.18/18

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marek Meissner

Marek Meissner Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @MarekMeissner

22 Aug
Długi wątek. To co się dzieje na granicy w Usnarzu to obrzydliwy teatrzyk, nieskuteczny i zamierzony przesz władzę i ZP dla skonsolidowania własnego elektoratu, odebrania go Konfederacji, przykrycia innych porażek i skompromitowania opozycji. 1/13
Usnarz jest krzywym lustrem polskiej polityki: 1/ Chodzi o 35 osób w tym kobiety (dzieci zabrano) 2/Przecież nawet jeśli te osoby zostałyby wpuszczone do PL, to ich wnioski azylowe musiały by być rozpatrzone, nie wiadomo więc czy zostałyby w PL 2/13
W tym samym czasie rząd przyznaje, że z 2000 imigrantów, którzy przekroczyli granicę, gdzieś rozpłynęło się mu 700 i nie wiadomo co się z nimi stało. Wniosek: po przekroczeniu granicy PL imigranci mogą zniknąć w Czarnej Dziurze Polskiej Administracji 3/13
Read 13 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(