Pamiętacie jak miesiąc czy dwa temu wspominałem o nasileniu się mutacji w genach niestrukturalnych (NSP) SARS2 - tutaj przykład: Mutacja P323L w RdRp (RNA-dependant RNA polymerase / NSP12) jest związana z utratą określonego epitopu (321-327) z tego białka co oznacza, że ...
przeciwciała (naturalne bo te z preparatów w ogóle nie "widzą" tego białka które odp. za syntezę RNA w procesie replikacji SARS2) nie będą hamowały replikacji wariantów SARS2 tak samo jak wcześniej - przynajmniej przez jakiś czas zanim ukł. immuno nie wytworzy nowych ...
przeciwciał kompensujących utratę tego epitopu. W tym czasie RdRp będzie po prostu dłużej aktywna (możliwe że ta mutacja może mieć jakiś wpływ na samą wydajność syntezy RNA - jutro doczytam papier żeby to sprawdzić) a wynikiem tego może być większe miano wirusa i ...
przez to groźniejszy przebieg choroby szczególnie jeżeli mutacja ta znajdzie się w wariantach ucieczki spod preparatów ukierunkowanych tylko na białko S. Widzimy tutaj skutek błędnego założenia, że mutacje dotyczą tylko białek strukturalnych i tylko ich centrów aktywnych jak...
RDB w bS. Jest to także coś czego należy się spodziewać w przypadku olbrzymiej presji na ewolucje adaptacyjną czyli zejścia mutacji w niższy i zazwyczaj mniej mutagenny poziom genów funkcjonalnych. świadczy to o tym, że wirus jest poddany ...
wyjątkowo silnej presji która nie jest wystarczająco kompletna - pełna. Warto się zastanowić co wywiera obecnie taką presję ? Jedni twierdzą, że jest to brak "szczepienia" u wielu osób przez co wirus może swobodnie mutować, a drudzy że to właśnie preparaty są tą presją...
która powoduje, że są selekcjonowane warianty ucieczki czyli takie których nie powstrzymują przeciwciała tylko anty-bS skierowane gł. na RDB podjednostki S1.

Generalnie pojawianie się mutacji w genach NSP czyli na tym głębszym poziomie nie powinno mieć miejsca w przypadku...
braku jakiegoś precyzyjnie ukierunkowanego czynnika, innymi słowy w przypadku działania tylko odp. naturalnej dlatego, że ta jest wszechstronna i absolutna tzn. nie działa w sposób ukierunkowany na żaden epitop czy ich grupę - działa na wszystkie dostępne. Odp. wrodzona nie...
generuje więc ukierunkowanej presji tak jak robią to preparaty które generują przeciwciała skierowane tylko na jedno białko którego gen jest naturalnie bardziej mutagenny i poza tym na szczególny region tego białka - domenę wiążącą receptor - RDB. na tak małym regionie epitopy...
mogą się pokrywać, nachodzić na siebie co dalej może redukować skuteczność neutralizacji a więc tworzyć tzw. nieszczelność szczepionki - okno ucieczki wariantów.

Nowe warianty mogą powstawać zarówno u os. zaszczp. jak i niezaszczp. ALE mimo niektórych badań które ...
twierdzą że warianty nie powstają u os. zaszczep. opierając się na błędnych założeniach wyjściowych - prawdopodobieństwo, że dobór naturalny zgodnie z teorią ewolucji Darwina zadziała powiedzmy wydajniej w grupie os. pod ukierunkowaną presją - jest większe niż w gr. gdzie ...
owa presja ukł. immunologicznego jest równomiernie rozłożona. To tak jak z chodzeniem po szkle. Jeśli staniemy stopa na jedno ostre szkło - skaleczymy się lub szybko odskoczymy - zajdzie gwałtowana zmiana - to preparaty. Z kolei jeśli staniemy stopą na bardzo dużo ostrych ...
szkieł - szanse na to że się skaleczymy czy odskoczymy będą mniejsze gdyż punktów ostrego nacisku będzie więcej na powierzchnię stopy przez co wypadkowa siły każdego punktu będzie mniejsza - presja się rozproszy - to odp. wrodzona.
--
Tak czy inaczej jest późno.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marcianvs Labrvsca / 🪔 ⚓️ ⚔️

Marcianvs Labrvsca / 🪔 ⚓️ ⚔️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @dvx_ardorensis

23 Nov
Opisujemy kolejny przypadek autoimmunologicznego zapalenia wątroby (AIH) po szczepieniu mRNA COVID-19.
Cztery dni po szczepieniu pacjent zauważył żółtaczkę Wyniki laboratoryjne były wyraźnie nieprawidłowe ...
journal-of-hepatology.eu/article/S0168-…
- bilirubina 270 μmol/L,
- fosfataza alkaliczna 217 U/L,
- aminotransferaza alaninowa 1067 U/L.
Wyniki laboratoryjne były ujemne dla zapalenia wątroby typu B, C i E, wirusa Epsteina-Barra, wirusa cytomegalii i HIV. IgG przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A było ...
dodatnie z ujemnym IgM. Całkowite IgG było znacznie podwyższone do 21,77 g/l.
pacjentka nie miała czynników ryzyka rozwoju autoimmunologicznej choroby wątroby, takich jak inne choroby autoimmunologiczne lub niedawna ciąża.
We wszystkich wcześniejszych przypadkach ...
Read 11 tweets
23 Nov
W tym materiale jest kilak problemów ale najważniejszy nie jest ten, ze FDA rekomenduje booster z pominięciem ich własnego panelu ekspertów ale to, że ci eksperci nie rozumieją podstaw biologii. Otóż ...
twierdząc, że preparat - tutaj szczególnie mmRNA - działa ponieważ zabezpiecza przed ciężkim covid i hospitalizacją ale nie przed lekkim covid jest biologicznie dziwaczne ponieważ "lekki" covid to także replikacja sars2 i to także generowanie mutacji a więc wariantów. Owszem ...
u tych osób ładunek wirusa może być mniejszy ale ze względu na opisywaną już wcześniej silniejszą ukierunkowaną presję adaptacyjną - dobór naturalny selekcjonuje skuteczniej nowe warianty białka S kiedy w tym samym czasie u os. niezaszczp. gdzie ta selekcja zachodzi także ale ...
Read 8 tweets
22 Nov
Hiawatha - legenda Indian Ojibwe (dzisiaj w Kanadzie) o postaci łączącej w sobie cechy Jakuba ze ST i Chrystusa. Hiawatha był kimś kto przyniósł pokój i kto mocował się (jak Jakub) z wysłannikiem Władcy Życia. Dla Indian nie tylko Ojibwe ale i ...
tzw. Konfederacji Ludzi Budujących Długie Domy czyli Haudenosaunee, błędnie zwanymi Iroquois / Irokezi (zostali tak nazwani przez Francuzów którzy źle wymówili nazwę jaką Indianie ci byli określani przez inne szczepy (fonetycznie brzmiało to jak: ilokua) a która oznaczała ...
"węże" od sposobu bezszelestnego poruszania ciała w lesie (spróbujcie kiedyś w lesie iść pomiędzy drzewami tak żeby nie dotknąć ani jednej gałązki swoim ciałem ... trzeba się wyginać na wszystkie strony - trochę tak jak jest to pokazane w filmie Nowy Świat
Read 6 tweets
22 Nov
Ku szerszej dyskusji:
--
U wcześniej zakażonych osób 97.2% było pozytywne pod względem przeciwciał neutralizujących (NAbs) w 14 dniu od infekcji.

ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
W zaszczepionej populacji 83,3% osób nieleczonych wcześniej na COVID-19 miało pozytywne NAb 14 dni po I dawce, a wszystkie były pozytywne w 28 dniu.

W każdym punkcie czasowym zaobserwowano silniejszą odpowiedź u osób wcześniej zakażonych.
Pytania:
1. Czy wysokie miano NAbs o wąskim spektrum rozpoznawania epitopów jest skuteczniejsze niż niższe miano NAbs o szerszym zakresie rozpoznawania epitopów?
2. Po jakim czasie zanikają NAbs wygenerowane na bazie preparatów, a po jakim z infekcji?
...
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
Read 9 tweets
22 Nov
Proszę Państwa już nigdy nie chciałem robić eksperymentów na zwierzętach ale w obecnej sytuacji proponuje eksperyment, którego celem będzie wykazanie negatywnego działania preparatów na serce, ukł. rozrodczy i ukł. immunologiczny człowieka. W tym celu proponuję wstrzyknąć ...
myszom/szczurom min. 3-4 dawek preparatów mmRNA i adDNA w odp. dobranych do ich skali stężeniach i czasie. Taka ilość dawek jest w chwili obecnej realnie planowana i/lub stosowana już u ludzi. Po zakończeniu eksperymentu ocenimy stan morfologii, fizjologii i genetyki badanych...
zwierząt. Jeżeli korporacje i rządy nie mają sobie niczego do zarzucenia to taki eksperyment powinien być możliwy do przeprowadzenia przez niezależny ośrodek badawczy z niezależną grupą naukowców. Powiedzmy też, że wyniki będą zobowiązujące albo do obowiązkowego przyjęcia...
Read 9 tweets
21 Nov
NKT ale to absolutnie NIKT z ludzie nie może polecieć na Marsa poza pas Van Allena i jest bardzo mało prawdopodobne, ktokolwiek przebywa na jakiejkolwiek stacji kosmicznej. Dlaczego? Dlatego, że w stanie mikrograwitacji i nieważkości serce i oczy przestają funkcjonować.
Wzrost płynu w czaszce zwiększa ciśnienie w mózgu, co może powodować utratę słuchu, obrzęk mózgu i deformację oka, znaną jako zespół neurologiczny związany z lotem kosmicznym (SANS). W mikrograwitacji serce zmienia swój kształt z owalnego (jak balon wypełniony wodą) w okrągłą...
kulę, a przestrzeń powoduje atrofię mięśni, które na Ziemi zaciskają naczynia krwionośne, przez co nie mogą kontrolować krwi przepływ.
--
Czy naprawdę sądzicie, że ci ludzie przeżyliby 6+ miesięcy z obrzękiem mózgu, głusi, ślepi i atrofią mięśnia serca...?
nasa.gov/mission_pages/…
Read 18 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(