سرویس‌دهنده‌ی میزبانی سایت و سرور godaddy هک شده و اطلاعات کاربرهای سرویس وردپرس لو رفته. اطلاعات شامل ایمیل و پسورد دیتابیس و پسورد ادمین و حتی پسورد FTP بوده. پسوردها رو هم رمز نکرده بودند و عملا همه در اختیار هکرهاست.
اگر سایت وردپرس روی godaddy داشتید، فرض بگیرید که هک شدید. Image
نفوذ چند ماه پیش اتفاق افتاده اما godaddy چند روز پیش متوجه شده. با توجه به اینکه اطلاعات مهمی از ۱.۲ میلیون کاربر در اختیار هکرها بوده، می‌شه حدس زد که توی این مدت به سایت‌های این کاربرها هم نفوذ شده.

جزییات بیشتر:

wordfence.com/blog/2021/11/g…
بیانیه این شرکت

aboutus.godaddy.net/newsroom/compa…
گویا یه سری از سرتیفیکیت‌های خصوصی SSL هم لو رفته. چه افتضاحی.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with هوشمند

هوشمند Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @hooshmandk

4 Oct
خبر انتشار اطلاعات کاربرهای فیسبوک واقعیت نداره. فعلا همه نشانه‌های موجود می‌گن اختلال BGP بوده و حذف شدن آدرس‌های فیسبوک و بقیه، از شبکه.
این گرفت تغییرات جدول رو چند دقیقه قبل از مشکل فیسبوک نشون می‌ده.
گویا کانفیگ اشتباه روترهای BGP باعث این اختلال گسترده شده.
طول کشیدن رفع مشکل هم به گفته برخی کارمندان فیسبوک، ناشی از کم بودن نیروها به خاطر کرونا است. افرادی که دانش حل مشکل رو داشتند و کسانی که دسترسی فیزیکی به روترها داشتند جاهای مختلف بودند. ادعا شده که جمع کردن این افراد برای حل مشکل، زمان گرفته.
نکته اینجاست که با حذف شبکه فیسبوک، درخواست‌های DNS به سرویس‌دهندهایی مثل کلادفلر زیادتر از حد معمول شده و داره به شبکه اونها هم فشار وارد می‌شه. درخواست‌ها به خطا می‌خوره و دوباره تکرار می‌شه.
یکی از مدیران کلادفلر می‌گفت تلاش کردند که اونها دچار مشکل نشن.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(