Hakikati yerinde müşahade etmek, anlamak ve çareler aramak için, anadolu türklüğünün rahme düştüğü diyar-ı virân-ı selçuk'tan çıkıp metropolis'e geldim.
Umumi vaziyet:
Millet, acı çeken fakat çektiği acıyı tarif edecek yetiden yoksun bir çocuk gibi acziyet içinde, yaklaşık 4 yıldır altında inlediği tağşiş zulmüyle, ağır ağır ısınan suyun kurbağası misali haşlanmaktadır.
Sıhhati ve sinirleri bozuk, kendi nefsinden gayrısına itimadını yitirmiş, etrafında hiç değilse bir "abi" hitabına mecbur olduğu kimse kalmamış bir adam, hiçbir akli delile dayanmayan bir iddianın inadı ile Türk milletini buhrana sürüklüyor.
Milleti bir üretim üssü hülyasına kırbaçla koşturuyor, o koşu da bulanla bulamayan arasında derin bir çukur açıyor. Bu koşunun sonu maddi manevi çözülmedir, bunalımdır. Yarın bu ülkenin sokaklarında emniyet ortadan kalkar. Rüşvet atmadan şuradan şuraya gidilmez hale gelinir.
Dünya üzerinde ancak Çin Komünist Partisinin uygulayıp 20 yılda netice alabildiği, insanı insanlıktan çıkaran bir modeli, 5 yılda bir seçime gitmek mecburiyetinde olan bir iktidar nasıl başarıyla uygulayacak, nasıl netice alacak?
Şu andan itibaren iyiye dönük her kıbırdanma, çok arzulanan ihracatın getireceği her bir dolar, bugüne kadar verilmiş bedelin içinde kaybolacak. İyi kötüyü, gelire zam masrafın zammını bir adım geriden takip edecek. Türkiye pazarlık edecek kuvveti yitirdi.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Akhundzade

Akhundzade Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @beytiahzan

22 Nov
Diyanet Kapatılsın
Sıkıldım tivit atmaktan şöyle minbere çıkıp her hafta bir camide yaka paça yırttırmalı sine döğdürmeli oratoryo patlatayım. Alttan esnafın biri saati gösterip hocam ikindiye 20 dakka var desin de kendime geleyim anaaaam kametle çabuk çabuk
Baktığın zaman İslam aleminin zihnî durgunluğunun, dinin, cemaatin ayak sürüyerek dahil olunan iki rekat namazdan ibaret kalmasının sebebi de bu memur kurumlar. Rekabet yok, kreativitenin önü kısa kollu gömlek ve kravat ile kapatılmış.
Read 4 tweets
20 Nov
Cecil Rhodes 1800'ler sonunda İngiltere'de zirveye çıkan gelir adaletsizliği için "feryatları londra sokaklarını dolduran aç insanların kurtuluşu dünyanın fethinde" gibi bir şey söylüyordu.
"Gibi bir şey" diye not düşmek için fazla kesin aktarmışım cümleyi aq gibiliği falan kalmamış da neyse mühim değil. Mesaja odaklanalım. Mesaj şu, sınırlarımız ötesinde bir işin masrafına katlanıyorsak bunun Türk halkını zengin etmesi gerekiyor.
Raşid halifeler devri fetihleri için dahi, pâk ve kutsal gayesini asla hafife almadan şunu söyleyebiliriz, ashabı kiramın torunlarını zengin etmiştir.
Read 6 tweets
10 Aug
Eldeki potansiyeli doğru anlamamak ve kabullenmemekte diretmek, standartları yerli yerinde ve olağan akışa bırakmak yerine standartları aşağı çekerek sorun ertelemek, "rakamlarla oynamak" bu ülkeyi hiçbir yere götürmeyecek.
Genç işsizliğini 4 yıl daha ertelemek adına herkesi üniversitelere tıkmanın geri dönüşü bunalım olacak. Olmayan kadrolara üniversite mezunu basıyorsunuz, hepsi nominal değer.
Bu takıntı, bu hasta politika Türkiye'nin bugün arzettiği çarpık, anlamsız tablonun sebebidir. Müreffeh olmayan bir ekonomiye cayır cayır yabancı akıyor. Aslında karşılama lüksümüzün olmadığı bir "maaş yükünü" sırtlanırken götümüzdeki don gidiyor bir yandan
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(