این توییت رو آدمایی مثل @Khani2Mina و @samaneh_savadi برداشتن تو اینستا با عکس و اسم خودم گذاشتن و بعد گفتن من از آزار جنسی دفاع میکنم :/
حداقل اون اسم و عکس رو برمی داشتین.
نظر من از «پیشنهاد سکس زشت و توهین آمیز» پیشنهادی بود که یه مردی به زنی میده، ولی زن فکر میکنه /
/ مرده از اون خیلی پایین‌تره وفکر میکنه توهین آمیزه.یا چه بدونم بلد نیست و میاد پیشنهاد سکس میده.
این کجا و آزار جنسی و تجاوز کجا.
اوکیه شما بیایی یه توییت رو از ۴ هزار کلمه بگیری بهانه کنی در مورد چیزی بنویسی، اما آخه با عکس و اسم خودم، خارج از بستر، با اون تفسیر؟
این آزار نیست؟
ممنون از خانم سوادی که پست رو برداشت.

من، به عنوان کسی که در توییتر و در یک بستری صحبت کردم هم از خانم خانی میخوام برداره. رسما Targetted Harrasmentئه.
@Khani2Mina
اسم و عکسم رو بردار، هر چی دلت میخواد بنویس. بهانه باشه بیشتر بنویسی.
@Khani2Mina از واکنش‌های آدم‌های معروفی چون شما و رفتارهای زشتی چنین ترسیدم و اون توییت خاص رو پاک کردم.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Saeed Ramazany

Saeed Ramazany Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Saeedynz

23 Nov
حالا که موج رشته توییت خوابید، اجازه بدید چند تا دفاع از خودم بکنم بعدا شر نشه ((: یا حداقل بتونم ارجاع بدم.

۱ - بعضیا فکر کردن منظورم اینه که زنا مقصرن ((:
والا کسی منو از دور هم بشناسه می‌دونه همچین فکر مسخره‌ای نمیکنم. خیلی مسخره‌س. سازوکار مارکته که چنین تبعاتی داره.
۲ - بعضیا فکر کردن میگم «آزار جنسی بهتر از هیچ توجه جنسی نداشتنه»
:/ اگر چنین چیزی برداشت شده معذرت میخوام. از دور میدونم چقدر آزار جنسی تبعات وحشتناک و سنگین داره برای زنان.
ابدا آزار جنسی بهتر نیست. خیلی بدتره.
۳ - بعضا گفته شده بود اینا تجربه شخصی من هستند و بلد نبودم و اعتماد به نفس نداشتم و فلان و بهمان.
شما یه نگاه به تعداد همدلی‌ها و کوت‌ها و لایک‌ها بکن.
حداقلش دغدغه مشترک چند هزار نفر هست. حالا با کمی تغییرات. نادیده نگیرین این احساسات مردان ر.
Read 5 tweets
21 Nov
بله بله. برای زنان ظلم‌های زیادی می‌شود. بله بله. زنان هزار مشکل دارند و مردان میلیون‌ها امتیاز.
این رشته توییت سر روز مرد است و غرهای یک مرد جوان.
خواستید حمله کنید که ضد زن هستم و فلان یک نگاه به نوشته‌ها و توییت‌ها بکنید.
و انگار نمی توانم هنوز توصیف کنم و تاکید کنم که این شدت نخواستنی بودن مدام که توی صورتت زده می‌شود، حتی توسط دورترین‌ آدم‌ها چقدر ممکن است فشار زیاد داشته باشد.
از آن ور می‌بینی که آن کسی که از جهات مختلف شاخص‌های ضعیف‌تری از تو دارد، دسترسی بسیار راحت‌تری به سکس دارد.
داخل ایران این سخت‌تر می‌شود. چون رانت و پارتی نقش مهمی در رسیدن به پول دارد.
خودت را می‌بینی فلان سال زحمت کشیده‌ای و فلان تلاش‌ها، هنوز امکان یک خانه تنها گرفتن نداری، ماشین نمی‌توانی بخری، بعد آن یکی آقازاده و فلان آشنای فلان کس پول پارتی‌اش به راه است.
Read 57 tweets
21 Nov
یه بخشی از مرد بودن که من دوست دارم در موردش بیشتر حرف زده بشه «نخواسته شدن مطلق جنسی» در دوره‌های مختلف زندگی هست.
مثلا شما یک مرد باشی بسیار بسیار عادیه که ماه‌ها و سال‌ها بگذره و کسی حتی باهات لاس نزنه. یا هیچ توجه جنسی‌ای نکنه. انگار که نخواستنی هستی و همه هم توافق دارن.
و این همراه میشه با طردهای جدی و صریح و بزرگ و تلخ و در تعداد محسوسی از اوقات توهین‌آمیز.
یعنی تلاش های مختلف می‌کنی، ولی طردهای زیاد میشی. و بخشی هم نه تنها طرد می‌کنند، تو رو تحقیر می‌کنند. می‌خندن بهت. توصیف و تشریح می‌کنند و با جزئیات می‌گن که چقدر نخواستنی هستی.
حالا شاید شما بگی که «نباید بهشون اجازه بدی». در یک دنیای پرفکت آره، ولی خب بعد ۱۰ تا طرد مختلف طی ماه‌ها تلاش، دیگه اعتماد به نفس و عزت نفسی شاید نباشه که جلوی کسی که تحقیر می‌کنه وایسی. فکر میکنی نکنه راست میگه. فکر می‌کنی نکنه ارزش ندارم واقعا. اگر داشتم که بالاخره یکی...
Read 80 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(