Blij met bevestiging wethouder @arnovankempen dat er met het nieuwe inburgeringsbeleid ruimte gaat zijn voor maatwerk: Mensen die al een keer een vak geleerd hebben (technici, tandartsen etc.) helpen het gat te vullen tussen wat ze al hebben en wat nog nodig is.
Bij het huidige beleid gooien we alle inburgeraars op één hoop. Dat is niet alleen vreselijk zonde, het frustreert mensen ook nodeloos: Heb je 15 jaar je vak uitgeoefend, ben menu ineens genoodzaakt schoonmaker 🤷‍♂️.
Het nieuwe beleid zorgt er voor dat we ook naar de 'persoon' achter de inburgeraar gaan kijken: Wat heeft die persoon eigenlijk allemaal in huis? Wat voor rol kan die persoon spelen in onze maatschappij? Wat heeft ie wel niet allemaal te bieden?
Met andere woorden: Als je als gemeente een inburgeraar kan helpen door ze 'op maat' een zetje te geven heb je er straks met minimale inspanning weer iemand bij die iets kan leveren waar enorme behoefte aan is.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Frans Nederstigt

Frans Nederstigt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(