ובכן השבוע הכריזו בערוץ 20 על מגישי מהדורת החדשות: מגי טביבי ויונתן אוחיון.

לבושתי לא ידעתי מי זו טביבי אבל גיגלתי וראיתי שהייתה פעם באח הגדול. שם סיפרה ש"התחריתי באליפות העולם באתלטיקה".

הופתעתי. אחרי אתלטיקה אני עוקב. ישראלי שמגיע לאליפות עולם זה דבר מיוחד. Image
אפילו לאליפות אירופה. אני עוקב אחרי אתלטיקה. לא שמעתי על מגי טביבי מעולם, וגם לא על מגי קוקלי, השם הקודם שלה. גיגלתי. יוק. אין שום דבר. לא אליפות העולם באתלטיקה ואפילו לא אליפות העולם לאתלטיקה לנוער. שזה גם הישג מדהים ויוצא דופן.
באיזה ראיון שנתנה בעבר אמרה שהייתה אלופת ישראל לנוער ב3000. זה אכן נכון. אלופות ישראל לנוער לשנת 2013 בריצת 3000 שם התחרתה בגמר עם....... נערה אחת. נשבע לכם ביקר לי Image
בדקתי באיגוד האתטליקה. האם הייתה באליפות העולם? התשובה: לא.

חפרתי חפרתי חפרתי. מה אני מפספס? בכל זאת, מגישת מהדורה! אמינות זה דבר חשוב. מה מתברר? השתתפה באליפות העולם של isf, אירגון של בתי ספר עם נציגות של בתי ספר מ22 מדינות. זה אליפות העולם באתלטיקה כמו שערוץ 20 זה ערוץ חדשות
אז נראה לי הכל בסדר. בהצלחה.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Chaim Levinson

Chaim Levinson Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(