Rivayet olunur ki; Nuh isimli bir emir Semerkand halkının vergilerini artırdı. Semerkand valisine bir mektup gönderdi, âlimler ve halkın ileri gelenleri toplanarak bu vergi bildirgesi okundu. Toplanan âlimlerin içinden Ebu Mansur Maturidi(ra) valiye şöyle dedi; ++
Sen bize emirin mektubunu ulaştırdın, bizim söylediklerimizi de ona ulaştır; O halkın üzerinedeki vergi yükünü artırdıkça ben de geceleri beddualarımı artıracağım.

Bunun üzerine insanlar dağıldı ve birkaç gün geçmeden emir, odasında bir mektup kabının demir ucu karnına++
batmış halde ölü bulundu. O mektubun içinde yazan mısra şöyleydi;

Zulmetti, zalim için bekleyen oklar
Gelir kaderin ve ecelin ellerinden
Seherde ibadet eden kadınların okları
Atılır yayın ipinden ona geceleri.
Neredesin Ey İmamu'l Mütekellimin neredesin. Neredesin karanlık gecelerimizin kandili.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with علي الماتريدي

علي الماتريدي Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EbuMansurrr

23 Nov
Bu kadar müslümanın sesi faizin indirilmesinden rahatsız oldukları için mi çıkıyor? Bunca müslümanı bununla itham etmek bu kadar kolay mı? Yazık hocam çok yazık.
Faiz bu seviyelere yükseltilirken "bu yaptığınız İslam'a muhalefettir" diye neden çıkışmadınız hocam? Bu faizi bu seviyelere getirenle bu seviyelerden düşürmeye çalışan aynı adam değil mi? Yazık günah değil mi sizin bilginize, ilminize bu kadar bel bağlamış insana?
Bu adamlar alenen İslam'a muhalefet ederken ses çıkarılmıyor da siyasi ikballeri için İslam'ı kullandıkları zaman "müslümanların iman ettiği normlar" değnek gibi neden halkın kafasına vuruluyor?
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(