Guenon’a göre modern filozof, ‘araştırma çılgınlığına’ kapılmış bireyci bir münkirdir. Peter F Schumacher
Filozoflar için önemli olan ‘orijinal’ olmaktır. Bunun için gerçeği feda etmek gerekse bile
Bu sözlerin ardından niyeyse dücane geldi aklıma @CundiogluDucane
Doğruluk insan zekasının ürettiği bir şey değildir. ‘Doğru’ bizden bağımsız olarak vardır
İktisadi problem diye bir şey yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Manevi bir problem var aslında (kapitalizm eleştirisi)
Salih ameller ‘Şahin’ bilgiden gelirler
Sahih
Küçük güzeldir’den Büyük Kârlıdıra dönüşen zihin kodları…
Saadete erme maksadı dışında, insanın felsefe yapması için hiçbir sebep yoktur St. Augustin
YüYıllar süren ‘Teolojik Emperyalizm’ yerini ‘Bilimsel Emperyalizme’ bıraktı
Hayret Filozofun duygusudur ve Felsefe Hayretle başlar. Sokrates
Cahiller hikmeti aramazlar

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with abdullah guzeldulger

abdullah guzeldulger Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @guzeldulgera

25 Nov
Yusuf bey ben size MTO ders verin ve Ekonomi Politik meselelerde yetkinliğiniz yok fazla bulaşmayın demedim mi Allah aşkına !
Yolsuzluk ekonomisi nedeniyle Türkiye küçülüyor, yeni iş üretemiyor, mezun olan her 3 gençten 1 ‘i evde oturuyor. Paund 16, $12 TL olmuş , ne yapsın 👇
Bu gençler, sınava girer, Ak Partiden gelen liste karşısında bilgisi, puanı çöpe gider, muhalifse devlet kapıları kapanır, Parti Devletine bir itirazınız yok, gerçeklerden de habersizsiniz? Yazık , çok yazık, bazen bir mütefekkir var karşımda diyecek oluyorum, ama yok
Avrupa’da yaşayan 5 milyon Türk için ne yorum yapacaksınız Buyrun yapın?
Read 4 tweets
25 Nov
Türk ekonomini hiç anlamamışsın Nureddin bey:
Türkiye’de dual para sistemi vardır. Enflasyon bir veri olarak orada dururken faizi negatife çevirirsen TL tutacak adam bulamazsın dolarizasyon olur. Nitekim DTH’lar 130 milyar $’dan 230 M $’a yükselmiştir.
MB rezervin eksiyse dolara artan talebi tribünden izlersin ve dolar kuru alır başını gider. Üretimin ithalat bağımlı (%60) olduğu için ithalat pahalanır, içeride enflasyonu körükler. ÜFE yükselir o da TÜFE’yi peşine takar. Talep değil Maliyet Enflasyonuna sebep olur bu politika
İthalat pahalandığı içim cari açığın azalır, ama bu aynı zamanda artan fiyatlar nedeniyle iç talebi daraltır, ekonomi büyüyeceği yerde daralır.
İhracat tarafında artan kur nedeniyle bir ihtiyaçta artışı görülebilir, Ancak artan kur nedeniyle ihracatçıya TL girdileri $bazında 👇
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(