این حرف نتیجه تفکریه که دوست داره حرف قشنگ و برابر بین زن و مرد بزنه ولی آمار بلد نیست!
اصلا آمار هیچی! یه دو دو تا چهار تا بکنید بین آدمای اطرافتون، تعداد درخواستایی که برای رابطه به دخترا داده میشه رو با پسرا مقایسه کنید! اصلا اینم نه، برو توی یه جمع رندوم ازشون بپرس حاضری ۱/
تو این جمع با چند نفر از جنس مخالف سکس کنی یا برات از لحاظ جنسی جذابن! یا اصلا هر ملاک دیگه‌ای
کلی ملت رو این تحقیق کردن و تقریبا نتیجه همه این بوده اون درصد خوشگل مردا خیلی کمتر از درصد خوشگل زن‌هاست ۲/
به عنوان مثال به این نمودار دقت کنید:
تو اینجا نشون می‌ده که اگه ملاک جذاب بودن رو بالای ۵ از ۱۰ بودن در نظر بگیری (اعدادش هم طبق نظر جنس مخالف بوده) ۴۰ درصد از زن‌ها خوشگلن در حالیکه برای مردها فقط ۷ درصده این عدد.
اگه جذابیت نرمال (خود ۵ از ۱۰) رو هم در نظر بگیری برای زن‌ها ۳/
این عدد به ۶۰ درصد می‌رسه ولی برای مردها به ۲۲ درصد می‌رسه در نهایت! پس یعنی با در نظر گرفتن حالت نرمال جذابیت (نه حتی جذاااب بودن) ۲۲ درصد در مقابل ۶۰ درصد رو داریم.
همینطور سر و ته بازه هم جالبه که ۶ درصد از زن‌ها ۱۰ از ۱۰ هستن و فقط ۶ درصدشون ۰ درحالیکه مردا ۱۰ ندارن و ۴/
۲۷ درصدشون ۰ از ۱۰ ان.
یا این نمودار رو ببینید:
البته ملاک جذابیت رو توی این نمودار به صورت لگاریتم تعداد لایک‌هاست ولی خب با توجه به اینکه تعریفش برای هر دو طرف یکسانه خیلی تفاوتی نداره و میشه نشون داد که مقدار advantage زن‌ها خیلی بیشتر از مردهاست با نسبت ۸۴ درصد به ۱۶ درصد ۵/
خلاصه که من نمی‌خوام بگم نه برای همه زن‌ها آسونه و اونا مشکلی ندارن ولی این سیس حفظ حمایت و اینا رو وقتی برمیداریم حواستون به این آمارا باشه! و وقتی می‌گیم برای مردها سخت‌تره الکی جبهه نگیرید :))))
با تشکر!
۶/

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Amir Hossein Amiri

Amir Hossein Amiri Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(