1/8) Radio-GaGa Tråd: Magnetresonans och mindcontrol. Något väldigt konduktivt och en isotopmärkning krävs. Kanske grafenoxid+ tungmetall. ”Detta diagram illustrerar ATAC-metoden (akustiskt riktad kemogenetik) för att koppla på eller stänga av neurala kretsar” (forts👇)
2) man verkar tala om ”bubbles” utan att specificera. Här hittade jag detta. cleanroomconnect.com/wp-content/upl…
3) Detta är ett exemplel på något jag tror kan avvändas som bubble i sammanhanget. Bild hämtad här: orwell.city/2021/10/microb…
4)Jag menar att det är en mikroalg som troligen innehåller Vanadis. en.m.wikipedia.org/wiki/Vanadium
5) Överst:Bild på ”blodpropp”, vaccinerad, från Stew Peters show Nederst bild från artikel som refereras till Pfizers vaccinpatetn
6) Viral Gene Delivery” är inget nytt koncept. Det är en viktig men tidigaste oförstådd del av evolutionen. Det är användningen och design av kombinationsvirus som är ny för oss. Virus är varken goda eller onda av naturen, utan en del av naturen.
7) Neuralpåverkan genom viral genleverans kokar ner till filosofiska frågor. Vad är en själ, vad är ett medvetande? Vad är mitt? Vad är ditt?
8) Vem ska avgöra vad som är ”positiv social påverkan”? Schwaub? Min kropp mitt val? weforum.org/agenda/authors…
9) Kanske är någon form av radiotag på spikprotein?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Cecilia Nordenstam

Cecilia Nordenstam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CeciliaNordens1

26 Nov
1/4)The so called ”Parkinson and Alzheimer” research has gone Frankenstein. A functional copy of your brain can be done, you won’t even notice. It is basicically a three step process. Image
2/4 Transfect through the blood brain barrirer with a plant-like branched non-viral hybrid. Let the C. Elegans worm swim around and connect the system by reacting to your brain waves. ImageImage
3/4 Map the brain, by collecting data. Image
Read 4 tweets
25 Nov
1/5 Hjärntråd: Vad är ett artificiellt neuralt nätverk?
Kan ett virus infektera hjärnan och integrera sig med ett naturligt neuralt nätverk? Vem har rättigheten till att avläsa aktiviteterna i nätverket (dina tankar)? Image
2/5 Ett syntetiskt neuralt nätverk för ett däggdjur är ett komplext datasystem, eftersom vår hjärna består av biljoner neuroner. Det består av lager för input, output och dolda lager, dvs processeringen av information, själva tänkandet. brainstormingbox.org/a-beginners-gu…
3/5 Hur är det möjligt? Det är inget man kan göra ordentligt utifrån för då blir det ”dålig upplösning”. Det kräver integrerad avläsning och element för dataöverföring. (Så vitt jag vet i alla fall.
Read 5 tweets
25 Nov
Ljuden som du inte hör och vapen som inte dödar. Det som inte dödar härdar? Inte alltid sant…. Image
Read 4 tweets
25 Nov
Naturlig immunitet nästan hundraprocentig! Enligt en artikel i läkartidningen är risken för att få covid igen 0,365%. För vaccinerade är risken 9,6 % enligt en studie i Brittish Medical Journal. Mer än 25 gånger högre risk alltså.
Länkar i kommentarer Image
Read 5 tweets
25 Nov
1/8)Now your enemy: GATES READING LIST:Examples of his favorite books in comments below
2/8 It's "more relevant than ever," Gates says. How to Lie With Statistics, by Darrell Huff
3/8 She "uses the tools of literary analysis, philosophy, and science to examine the speedy, inaccurate rumors about childhood vaccines that have proliferated among well-meaning American parents," Gates writes. (Ref to his wife) On Immunity, by Eula Biss
Read 8 tweets
23 Nov
1/10) Tråd forsätter i kommentarer: Varför blev Fauci & co så besatta av fladdermössen och deras sjukdomar?
2) Fladdermössen har spännande och galet bajs. Bat shit crazy som man säger. Guano är laddat med fosfater som kan bryta ner material och bilda nya mineraler. theconversation.com/a-batshit-expe…
3) Guano (fladdermusens bajs) är magnetiskt och innehåller tungmetaller. Sådant gillar techindustrin, det kan möjliggöra viral implementering av teknologi i kroppen. iopscience.iop.org/article/10.108…
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(