சுருளி 2021.

மனித மனம் குறிப்பிட்ட நிலையைக் கடந்தபின் அதன் நியாயங்களும் அறங்களும் தவறுகளும் குற்றங்களும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தனவாயும் தனியே பிரித்தெடுக்க இயலாதபடி திருடனும் போலீஸும் ஒன்றாய்க் கலந்தது போலும் அதை ஒரு போதும் உணராததாகவும் ஒரு மீளாச் சுழலில் சிக்கி ஆழ்ந்துபோதலே சுருளி.
கதை எவ்வழியில் நுழைகிறதோ அவ்வழியேதான் வெளியே வரமுடியும். ஆனால் அவ்வழியே வெளியேவராமல் அங்கேயே சுற்றிக்கொண்டிருக்கச் செய்கிறது இறுதிக்காட்சி. அதுதான் சுருளி இதுதான் சுருளி என்று ஆங்காங்கே சுருளிகளைக் காட்டிக் கடைசியில் அந்தக் காடாகிய நம் மனமே சுருளி என்று முடித்திருக்கிறார்கள்.
நமது மனமாகிய பெருங்காட்டில் நமக்கு நாமே போலீஸாகவும் திருடனாகவும் நாமே வாழகிறோம். இந்தச் சுழலில் சிக்கிக்கொள்ள நாம் உலகத்தின் நியாயதர்ம மரப்பாலங்களைத் தாண்டவேண்டியிருக்கிறது. அதன்பின் யாவும் சுழலே.

கிட்டத்தட்ட இதே போலொரு கதையை @Kuralmozhi1330 க்காக வலி என்ற பெயரில் எழுதியுள்ளேன்.
ஒரு புறாவைக் காரணமின்றிக் கொல்லும் சிறுவன், சிறுவனைக் காரணமின்றி அடித்த ஆசிரியர், அந்த ஆசிரியரை வம்பிழுத்து அடித்த ஒரு முதலாளியின் அல்லக்கை, அந்த அல்லக்கையை வீம்புக்கு அடித்த பெருமுதலாளி, அவரது கண்களைக் கிழித்து அவர் ஒரு காட்டில் கீழே விழுந்து இறக்கச் செய்த புறா என்ற சுழல் கதை.
இந்தக் கதையை எங்கிருந்து தொடங்கி எங்கு வேண்டுமானாலும் முடிக்கலாம். அது ஒரு பரவும் வன்மத்தின் தீராச் சுழலாக மாறிவிடும். ஆனால் சமாதானத்தின் தூதுவனாக இருக்கும் ஒரு புறா கொடூரமாகக் கொலை செய்வதாக முடித்தபோது ஒரு முழுமை கிடைத்ததாகத் தோன்றியதில் அங்கேயே முடித்துவிட்டேன்.
ஒரு இடத்தில் காவல் அதிகாரியாக இருக்கும் ஒருவன் மற்றொரு இடத்தில் குற்றவாளியாக இருக்கிறான். இந்த இரட்டைத்தன்மை நம் எல்லோரிடமும் குறிப்பாக நம் மனசாட்சிக்கு உண்டு. ஒவ்வொரு தவறிழைக்கும்போதும் நாம் சாமியைத் துணைக்குக் கூப்பிடுவதும் இப்படியே.

சுருளி திரைக்கதையிலும் அப்படியே.
சுருளியில கதைமாந்தர்கள் மட்டுமல்லாது அங்கிருக்கும் உயிருள்ள பொருட்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே இரட்டைத்தன்மை உண்டு.

மோசமான மனிதர்கள் நடமாடும் சாராயக்கடையாக இருக்கும் ஒரு இடம் புனிதமான தேவாலயமாக உருமாறுவதும் பின் மீண்டும் சாராயக் கடையாக மாறுவதுமம் ஒரு மீளாச்சுழலே.
இடத்திற்குத் தகுந்தாற்போல மாறக்கூடிய மனிதர்கள் எங்கு சென்றாலும் அவ்விடமாகவே மாறக்கூடிய பாங்கு ஒரு வசனமாகவே வருகிறது.

இந்தக் கதையில வரும் மூன்று பெண்களுக்கும் உண்மை நன்றாகப் புரிந்திருக்கிறது. போகும் வரை போகட்டும் எனப் பொறுத்திருக்காமல் உண்மையை முன்கூட்டியே சொல்லிவிடுகிறார்கள்.
குற்றவாளியான மூத்தோனும் முன்னொரு காலத்தில் குற்றவாளியைத் தேடவந்தவனாக இருக்கலாம்.

இப்போது குற்றவாளியாக இருக்கும் ஜாய் முந்தைய சுற்றில் தேடவந்தவன்.

குற்றவாளியைத் தேடவந்த சாஜீவன் குற்றவாளியாகிறான்.

அடுத்த சுற்றில் சாஜீவன் தேடப்படும் குற்றவாளியாக மாறிவிடுவான்.
மொத்தம் நான்கு நிலைகள்.

இதில் சாஜீவனைப் பொருத்தினால் முதல் சுற்றில் ஆன்டனியாக ஜாயைக் கூட்டிவந்தவன் சாஜீவனே.

இந்த முறை ஆன்டனியோடு சாஜீவனாக வந்து குற்றமிழைக்கிறான். ஆக முதல் இரு சுற்றுகளில் அவன் காவல்துறை அதிகாரி.

ஆனால் இப்போது அவன் குற்றமிழைத்தவன். அவன் இனிமேல் குற்றவாளி.
அடுத்த முறை அதாவது மூன்றாவது சுற்றில் சாஜீவன் ஒரு தேடப்படும் குற்றவாளி. காரணம் அவன் ஒரு கொலை செய்தவன் மேலும் அவன் ஒரு சிறுவனை பலாத்காரம் செய்தவன். அப்போது ஆன்டனி குற்றமிழைக்கும் காவலாளி. அதில் ஜோய் அந்த மூத்தோன் நிலையை அடைகிறான்.

நான்காவது சுற்றில் சாஜீவன் மூத்தோனாகிறான்.
இதையே மூத்தோனை வைத்தும் ஜாயை வைத்தும் ஆன்டனியை வைத்தும் விளக்கமுடியும். ஏனெனில் எல்லாருமே ஒருவரே. அந்த ஒருவன் ஒவ்வொருவரது மனமாகவும் இருக்கலாம்.
இப்போது இந்தத் திரியும் ஆரம்பித்த வழியே திரும்பிச் செல்லாமல் அல்லது வேறொரு வழியே வெளியே போகாமல் இங்கேயே சுழன்று நிற்கிறது. இதுவே சுருளி.
நான் எழுதிய ஒரு சுழல் கதை.

blitzkriegkk.wordpress.com/2019/12/11/%e0…

இது

வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லு மிடத்து.

என்ற 250வது குறளுக்காக எழுதியது.

சுருளியின் சில கூறுகள் இதனோடும் ஒத்துப்போவதை அறியலாம். @Kuralmozhi1330
Perceptions.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Blitz

Blitz Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(