@DONEK_CHudy_rUJ Energia odnawialna: do 2030 r. Niemcy powinny pozyskiwać 80 procent energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Do tej pory celem było osiągnięcie 65 procent udziału do 2030 roku.
Brakuje odpowiedzi na temat nielegalnej imigracji.
Jest mowa o federalizacji UE. Cisza o NS2
@DONEK_CHudy_rUJ 2. Relacje niemiecko-rosyjskie są głębokie i wieloaspektowe. Rosja jest również ważnym graczem międzynarodowym. Dostrzegamy znaczenie solidnych i stabilnych relacji i nadal do nich będziemy dążyć.
Jesteśmy ciągle gotowi na konstruktywny dialog.
@DONEK_CHudy_rUJ 3.Droga do pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy i zniesienia sankcji w tym zakresie zależy od pełnej realizacji porozumień #MińskAgreements. Opowiadamy się za rozwiązaniem zamrożonych konfliktów w regionie.
@DONEK_CHudy_rUJ 4.Traktat Koalicyjny
zaprzecza wojnie Rosji z Ukrainą i wzywa Ukrainę do wypełnienia porozumień mińskich, to jest próba wymuszenia na Kijowie uznania wpływu Moskwy na politykę Ukrainy , czyli częściowe pozbawienie tego kraju podmiotowości w polityce wewnętrznej i zagranicznej.
@DONEK_CHudy_rUJ W traktacie jest też mowa o federalizacji UE, to element , który mam nadzieję jest bardziej skierowany na rynek wewnętrzny ( choć z Niemcami nigdy nie wiadomo) , przypomnę że Francuzi odrzucili tego typu pomysły w referendum.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with - OFdD ( 2 )

- OFdD ( 2 ) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @literatt2

23 Nov
Siemion Skrepetsky
(Скрепоносный Бузотёр) to rosyjski bloger wideo, muzyk, artysta i pisarz. Namalował sporo satyrycznych obrazów dotyczących Putina, jego obrazy poświęcone są
także najnowszym bieżącym wydarzeniom politycznym.
Ale,
@screpancy
sięga też do historii
Thread
1/3 Image
Na zdjęciu obraz
namalowany w listopadzie
ubiegłego roku w Polsce
pod znamiennym tytułem
"Sojusznicy "
Tak, tak namalowany w
Polsce gdyż twórca
@screpancy
znajduje się obecnie w naszym kraju, a obraz w moim domu, co naprawdę mnie wzruszyło(chwilowo odpoczywa po podróży)
🔽
Siemion jest także
autorem proroczej książki „Rosja 2028” , która opisuje teraźniejszość i niedaleką przyszłość Federacji Rosyjskiej

Семён
Картина обязательно займет почетное место в моем доме.
Read 4 tweets
21 Nov
@AleksanderPyrz @Gornik1956 Zgadzam się z
Panem ,ale z drugiej strony
istnieje coś takiego jak
sankcje społeczne to reakcje społeczne, które pozwalają na osądzanie zachowań innych.
Nieformalne sankcje są nakładane np. przez jednostki na inne osoby lub grupy bez użycia środków prawnych czy formalnych
🔽
@AleksanderPyrz @Gornik1956 2.Istnieje bardzo szeroka gama różnych rodzajów nieformalnych sankcji, które są koniem roboczym tworzenia i utrzymywania norm społecznych.
Sankcje negatywne mogą obejmować zawstydzenie,wyśmiewanie, sarkazm, krytykę, dezaprobatę, dyskryminację społeczną i wykluczenie
🔽
@AleksanderPyrz @Gornik1956 3.W obliczu obecnych
szkodliwych dla
społeczeństwa wpisów i zachowań tej Pani , czuję się w obowiązku nawoływania do wprowadzenia sankcji społecznych przeciwko tej
postaci.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(