Het valt me op dat heel wat mensen die hun rationaliteit hoog in het vaan dragen, het hart op de verkeerde plaats hebben, ongevoelig zijn en nauwelijks emotie hebben.
Dat alleen al is voldoende reden om geen toestemming te verlenen aan noch in te stemmen met hun gedachtegoed. -1-
Daar staat ook tegenover dat wie het compleet ontbreekt aan rationaliteit en één en al emotie en gevoeligheid zijn, ook vaak het hart op de verkeerde plaats hebben liggen. -2-
De veinzers zijn de ergste soort, want zij verkloten het voor iedereen.

Daarom, wik en weeg zorgvuldig waardoor, waarvoor en waarmee jij instemt en je toestemming en medewerking aan verleent. Want ongeacht, de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij jezelf. -3-
Het gaat nu niet enkel meer over je eigen persoonlijk leven of levenssfeer.
Het gaat over ieders persoonlijk leven en levenssfeer waar binnengedrongen wordt en verstoort geraakt.
Het gaat over ontmenselijken door bijnamen om valse rechten en plichten te claimen. -4-
Wik en weeg waarmee, waarvoor en vooral ook waardoor je instemt. Want je verwerft er geen enkel extra recht of vrijheid mee. Je stemt ergens mee in en blijft met je eigen gevolgen achter.
Jouw instemming = jouw verantwoordelijkheid = jouw kosten. -5-
Laat je niet in de luren leggen door strakke rationele argumenten en ga zelf niet met emotionele of zinloze tegenargumenten schermen.
Heb en hou je geest open, maar vooral je hart op de juiste plaats. Bied aan maar dring jouw wil niet op aan anderen en het komt allemaal goed. -6-

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with dennis: deridder Ⓢ

dennis: deridder Ⓢ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(