Deep value driller – Det råeste asset playet jeg har sett på lang tid. Kan regnes hjem på en serviett. Topp moderne 7 generasjons boreskip bygget i 2014, nybyggsverdi 750 musd kjøpt av FOE.
Kjøpspris i februar: 65 musd, gjeldsfritt. – idag verdsatt til 180-200musd av riggmegler. salg i dagens marked kan gi 100 - 200%.
DVD gutta kjøpte denne i en tid alle andre riggselskap lå nede for telling i chapter 11 og restrukturering.
Alle andre aktører hadde kjøpenekt av sine kreditorer.
Dette resulterte til at ringrevene Moræus hansen, Einar greve, Espen western, Gunnar hvammen og Anton Meyer fikk kjøpt riggen på brannsalg av kreditorene til Konkursrammede Dolphin drilling.
Det skal ikke bygges opp noe driftsselskap, riggen skal bareboates/chartres ut til en eksisterende aktør. Kontrakten skal være en 50/50% profit split mellom DVD og Chartrer.
Det betyr at med dagens ratenivå på ca 270k usd per dag, og en opex på 140k + 20 k BB hire – får DVD en netto yield på 30% per år.
Riggen ligger i opplag nå, men har nettop blitt flyttet til tysnes – som ligger nært Ølen/westcon yards. Et verft spesialisert på å klargjøre rigger. Opplagskostnaden er på 18 000 k per dag, men selskapet har 8,5 musd i cash. Det vil si at den kan ligge i opplag 472 dager til.
En høy oljepris, underinvestering i olje de siste 7 årene, og behov for nye brønner (som befinner seg på dype farvann) vil føre til økt behov for dyptvannsrigger.
Markedet begynner å bli støvsugd for boreskip, og med økte investeringer kan kontrakt stå for tur.
Riggens stålverdi er 20 musd, 2 x BOPer + riser verdt 23 musd + inventory verdt 18 musd.
Dette gir en skrapverdi på 62 mill. Ganske lav nedside if all goes to shit.
Disclaimer: Jeg representerer noen som kjenner et selskap som har aksjer i DVD og dette er ikke ment som et investeringstips. Men en generell belysning om en ganske kul riggdeal :)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Spekulanten

Spekulanten Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(