Om de urgentie aan te tonen begint het overlegcomité morgen al om 8 uur. 's Ochtends, jawel! Via zoom, maar toch: 8 uur! Een kleine voorspelling over welke gevolgen dat zal hebben:
Alexander De Croo verschijnt stipt op tijd in pak en das. Wel lichtjes verfomfaaid want hij is zo gaan slapen om geen tijd te verliezen.
Wouter Beke is 10 minuten te laat en zijn vrouw en kinderen draven voortdurend door het beeld. Leopoldsburg werd vannacht afgeschakeld en de wekker is niet afgegaan. Beke draagt een pyjama van de Troetelbeertjes.
Jan Jambon is de enige die er werkelijk onberispelijk uitziet. Dat komt omdat robots naast geen emoties ook geen slaap kennen. Hij staat gewoon een hele nacht naast de Roomba.
Frank Vandenbroucke zit al sinds half vier in de meeting en ergert zich omdat de rest niet te vroeg is. Hij heeft de tijd gebruikt om alle GEMS-rapporten te herlezen en kan ze nu uit het hoofd en achterstevoren opzeggen.
Paul Magnette komt niet. Crisis of niet, acht uur in de ochtend bestaat niet.
Ben Weyts is, net als Beke, aan de late kant want zijn mama is hem vergeten oproepen. Is de enige die zijn brooddoos bij heeft voor als het lang zou duren.
Jean-Marie Dedecker belt in van op een terras in Middelkerke om een statement te maken. Hij is niet uitgenodigd maar heeft de link gekregen van Jambon. Het is -3 dus Dedecker draagt een hemd met korte mouwen en een short.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Open Taakbeheer

Open Taakbeheer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(