Jos Profile picture
25 Nov, 3 tweets, 2 min read
Laat deze draad tot u doordringen.

Dit is 100% te danken aan het weifelende faalbeleid van de @minpres en @hugodejonge.

Lamme, laffe takken die voor politieke puntjes het zover hebben laten komen dat zelfs *acute* zorg niet of nauwelijks meer beschikbaar is.
Afgelopen zomer stond ik met de Mw Vrbk op de SEH en er was tamelijk veel haast bij door absurd veel bloedverlies. Ik wil er werkelijk niet aan denken hoe dat nu zou gaan.
Serieus, @hugodejonge, hou de eer aan jezelf, doe afstand van je positie en laat je opvolgen door mensen die wél verstand hebben van crisismanagement.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jos

Jos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(