De banken lopen aan tegen het verschil tussen ongebruikelijke en verdachte transacties.

We spelen elkaar in NL helemaal zoek door een overmatige implementatie van EU-regels rond witwassen.

--

Banken: witwasaanpak moet zinvoller worden . fd.nl/politiek/14207… #FD #Banken
Het subtiele verschil zit hem in het verschil tussen verdachte transacties, waar je een redelijk vermoeden van een serious crime hebt en ongebruikelijke transacties.

De EU richtlijn spreekt van een meldingsplicht voor verdachte transacties !

eur-lex.europa.eu/legal-content/… Image
In Nederland hebben we er een tandje bijgedaan en melden we niet alleen verdachte transacties: waar je dus echt bijna de boef te pakken hebt, maar ongebruikelijke transacties. Zie artikel 16 in de Wwft.

Maar ongebruikelijk is veel breder dan verdacht !! Image
De lijst ongebruikelijke transacties wordt gevoed door gewoon overschrijding van bedragsgrenzen. Meer dan 15000 euro crypto kopen, meer dan 10K wisselen in vreemde valuta, geldtransfer van meer dan 2K, storting op credit card van 10K, creditcard betaling >15K leidt tot meldingen.
Geen wonder dat de meldingen bij de FIU de spuigaten uitlopen. Zie het jaarverslag 2020 alhier.

fiu-nederland.nl/nl/publicatie-…

Maar let goed op de conversie ongebruikelijk - verdacht. Dat is interessant. Image
De Nederlandse banken en opspoorders klagen dat de FIU veel te weinig mensen heeft om al die meldingen te verwerken en er te weinig mee doet. Tja, als de EU regelgeving zegt, meld alleen spelden en in Nederland besluit je er hooi bij te doen, dan krijg je dat.

En dan de privacy
De Europese richtlijn verplicht het melden van verdachte transacties waar een serious crime speelt. Een ongebruikelijke transactie voldoet niet aan die norm maar vereist wel dat hebben en houden van de klant naar een FIU-register wordt gestuurd.

Dat is staatsgeheim, maar....
Alhoewel er met de Wwft wel een wettelijke regel lijkt te zijn om meer dan de EU verplicht op te sturen naar de Financial Intelligence Unit (FIU) schendt dit wel de grondrechten van de mens. Die betreffende regel is disproportionele schending van de privacy én onschuldpresumptie.
In Nederland zetten we duizenden mensen aan het werk om onnodig teveel gegevens naar de FIU/politie (veel hooi, weinig spelden) te sturen en dan klagen we dat ze het niet aankunnen. We overtreden daarbij privacy en onschuldpresumptie want gegevens van onschuldige burgers gaan mee
Internationale wetenschappers weten dat de dataprotectie opgeofferd wordt voor opsporing. Zie de diverse onderzoeken en informatie rond project Follow.

Er staat heel droog: data protection is sidelined for the sake of operational convenience.

Image
Hoe werkt dat nu in de praktijk, die verwerking van gemelde ongebruikelijke transacties?

Allereerst gaat de transactie naar een datapool bij de FIU. Dan is het dus allemaal ongebruikelijk en niet verdacht.

Onder die gegevensverstrekking zit alleen een Nederlands wetsartikel.
De @toezicht_AP merkt echter op dat ten principale de dataverstrekkingen en eisen onder de Nederlandse witwaswetgeving in strijd zijn met de EU grondrechten, net als de wetenschappers ook al zien.

Kijk o.a. naar dit advies uit maart 2019 over de AMLD5
rijksoverheid.nl/binaries/rijks… Image
@toezicht_AP Er is nog veel meer te vertellen over die meldingen FIU en hoe ze eigenlijk onrechtmatig zijn. Wat we in Nederland doen gaat veel verder dan in andere landen. Zie verder deze draad over details.

Uit de WOB-stukken over de FIU is ook prima te zien hoe de FIU dat zelf beschrijft. Image
Nu kunnen we 2 dingen doen in Nederland:

1. We gaan door op de privacy en onschuldpresumptie schendende weg van het massa-surveillance systeem ongebruikelijke transacties en optimaliseren het dweilen met de kraan open.

2. We draaien de kraan van ongebruikelijk naar verdacht.
Wat mij opvalt is dat de NVB voorstelt om route 1 te volgen. Daar zit vast achter dat ze wegens alle boetes voor de leden bang is om te zeggen dat het een tandje minder moet en route 2 de weg vooruit is.

Het toont de klem waarin banken zitten.
Want staar er op de weg vooruit?
De toekomstige EU verordening met direkte werking in Nederland schrijft straks alleen suspicious transactions reporting voor. En dat gaan we in de EU harmoniseren.

eur-lex.europa.eu/legal-content/… Image
De EU verordening schrijft op dat verdachte transacties gemeld moeten gaan worden.

maar er is meer....

... want er moet niet alleen gemeld worden.....

..... drum roll..... Image
De FIU moet straks de transacties ook eerst gaan akkorderen.... en bedrijven moeten het geld 10 dagen maximaal vasthouden... Image
Het lijkt me dat we onze aandacht in Nederland niet moeten richten op het optimaliseren van een inefficiente en onrechtmatige huidige werkwijze, maar de blik vooruit richten op de toekomst.

We melden dan alleen echt verdachte transacties, want dat is straks de direkte plicht.
En misschien is het een idee om na te denken of het wel een goed idee is om 1 overheidsinstelling in Nederland/Europa de macht te geven alle transacties aan haar goedkeuring te onderwerpen wegens witwasgevaar.

Zo nee, dan kunnen we nog even in Europa aan de bel trekken.
En als we dan toch bezig zijn is het wel handig om ook het advies van de European Data Protection Board te lezen. Zij leggen uit dat de melding van transacties strikt gereguleerd moet worden om binnen de Europese grondrechten te blijven,

edpb.europa.eu/system/files/2… Image
Zoals gezegd, de Nederlandse banken zijn met miljarden aan boete's op de knieën gedrukt en voeren nu, in strijd met de AVG en EU grondrechten, massasurveillance uit met meldingen van vele duizenden transacties en privegegevens van onschuldige klanten.

Tegelijk voldoen ze ESG?
ESG als in Environmental, Social and Governance aspecten in de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld zorgen dat je aan mensenrechten voldoet, zowel direkt als indirekt.

De VN heeft daarvoor een mooi raamwerk ontwikkeld.
media.business-humanrights.org/media/document… Image
Het lijkt mij persoonlijk dat, als banken het lef zouden hebben, het juridisch snel opgeklaard kan worden dat de Nederlandse meldingssystematiek FIU van dit moment, in verband met de grondrechten privacy en onschuldpresumptie, terug moet naar verdachte transacties.
Die aanpassing zit er, gezien de Europese regels, toch al aan te komen, dus waarom zouden we nog doorgaan met de systematiek van toevoegen van hooi aan de meldingen die bedoeld zijn om spelden te verzamelen?

Zomaar een tip aan @WBHoekstra @medyvanderlaan en @ferdgrapperhaus
Het zou de financiële sector veel frustratie en heel veel kosten besparen in Nederland als we niet onszelf zoekspelen met zelfopgelegde onnodige ruis veroorzakende extra regels, maar ons, buiten de incidentwaan van de regelgevingsdag, beperken tot het strikt noodzakelijke.
En de @bankensector gaat u dit niet uitleggen, net zo min als de opspoorders, de toezichthouders en alle anderen, want die zitten gevangen in wat het WODC rechttoe rechtaan als groupthink labelt.

Dat doet echter niet af aan de relevantie van deze draad.

rijksoverheid.nl/documenten/kam… Image
@bankensector Deze week bepleitte ik overigens ook dat, als we nieuwe Defi en tokenisation een kans willen geven, een reset nodig hebben op de té vergaande witwascontrole's en stadswacht rol die we aan banken hebben toegedicht.

Verder hebben ook kleine stichtingen erg veel last van de categorale uitsluitingen die op grond van de regels plaatsvinden. Zie bijvoorbeeld hier.

partin.nl/banken-over-ww…
De witwas richtlijnen komen vanuit een door Amerikanen sterk beinvloede 'organisatie' FATF geheten. Dit is al 30 jaar een bewust als project opgetuigde activiteit die beoogt landen tot implementatie van witwasregels te brengen met naming en shaming.

threadreaderapp.com/thread/1381291…
Waar die club in een periode van 2018 tot 2021 een hele crypto-industrie platreguleert met zwaardere normen dan die op de banksector zelf van toepassing zijn (inclusief databroadcasting van prive gegevens) heeft het onderwerp de-risking, categorisch uitsluiten minder prioriteit. Image
In een periode van zes jaar slaagt de FATF erin om slechts een laf en dun stuk van 6 pagina's te maken waarin allerlei 'bij-effecten' die zo niet bedoeld hadden (mensenrechtschending en derisking) met die regels, worden benoemd en onderzocht. Ziehier.

fatf-gafi.org/media/fatf/doc… Image
We zien hier precies de impact van de FATF-regels:
1 - Derisking door categorisch weigeren klanten opdrachten
2 - Uitsluiting van financieel verkeer
3- Brandmerken van non profit organsaties
4- Inperking van mensenrechten.

Beter gezegd: dat is natuurlijk ook de bedoeling.
De FATF zegt zelf dat de-risking niet de bedoeling en consequentie mag zijn van hun regels. Maar wie dertig jaar lang met massasurveillance en strafsystemen een klimaat maakt waarin risico's moeten worden uitgeband praat dan wel een beetje met twee monden. Image
De realiteit is nu dat banken bij gewone klanten zo ver gaan met het snuffelen in opdrachten dat ze dus categorisch bepaalde overboekingen gaan weigeren. Omdat er woorden als watertank instaan of omdat het naar cryptobedrijven gaat.

Meer daarover hier -> threadreaderapp.com/thread/1463783…
En die realiteit is ook de reden dat de cryptobedrijven aan de Autoriteit Consument en Markt hebben gevraagd om bij de banken te handhaven op de onterechte uitoefening van marktmacht en uitsluiting van soorten begunstigden in betalingsverkeer.

fd.nl/financiele-mar… Image
De urgentie daarvan is hoog want de banken werken in een transactiemonitoringsorganisatie samen om op dezelfde manier controle's uit te oefenen in betalingsverkeer en dan ook op dezelfde manier door te gaan met uitsluitingen en dienstweigering

tmnl.nl
Het initiatief van de banken is logisch, want alleen zo kun je de druk van miljarden aan boete's verlichten en je beste beentje voorzetten richting de toezichthouder. Maar dat maakt het juridisch of ethisch nog niet gerechtvaardigd wegens belemmeren marktwerking en grondrechten. Image
Over die overmatige regels en lastige klem, waarin niet alleen banken, maar ook wwft-geregistreerde cryptobedrijven onder druk van sancties en hoge boetes worden gedwongen dingen te doen die echt een brug te ver gaan, sprak ik eerder in BNR cryptocast.

bnr.nl/podcast/crypto…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Simon Lelieveldt

Simon Lelieveldt Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @finhstamsterdam

26 Nov
Groundhog day.

Kabinet, media en coalitiepartijen hebben grote moeite met klokkijken, nadenken en vooruit plannen. Maar het is echt geen hogere wiskunde mensen.

#niemandhadditzienaankomen

De inzet is al vanaf begin september duidelijk. De uitkomst evenzo en daar tussenin mogen we als marmotten in de kooi van Fred Oster proberen als eerste de uitgang te vinden.

De sturingsfouten die dit kabinet maakt zijn evident. Ze realiseren zich niet de botheid van de stuurinstrumenten en laten zich sussen dat met detail informatie ook detailsturing mogelijk is.

Elementary. Dr. Watson.

Read 11 tweets
25 Nov
Ik wil even een ding aanstippen rond de recente trend waarin banken niet langer klanten toestaan bepaalde betalingen uit te voeren naar bepaalde andere klanten.

Dat gebeurt onder de noemer van witwasbestrijding enzo, maar ik heb daar vraagtekens bij.

Vergelijk telefoneren.
Als ik een telefoon heb kan ik bellen naar wie ik wil en zit de telefoonmaatschappij niet mee te luisteren, het gesprek te onderbreken als ze denken dat het de verkeerde kant uitgaat of vermoeden dat ik witwas.
Als ik wil bellen naar een ander nummer dan gaat niet de telefoonmaatschappij vooraf zeggen dat ik bepaalde abonnees - die een telefoonnummer bij een andere telefoonmaatschappij hebben - niet mag bellen.

Er is verplichte interoperabiliteit zodat iedereen bereikbaar is.
Read 36 tweets
23 Nov
Goed nieuws met veel bombarie en tamboer brengen in een persconferentie, maar o wee, als die hubris-maatregel wordt ingetrokken dan kan er geen persconferentie vanaf.

Dat moet stilletjes want anders gezichtsverlies natuurlijk en daar is @MinPres heeeeel gevoelig voor.

Action! Image
Ah, ik word op mijn wenken bediend. Er is dus toch een webex-meeting geweest. Soort Zoom dat de overheid gebruikt.

Niet echt een persconferentie maar ja. Alles beter dan niets.

Of..... ? Image
Nu de @MinPres te bang is om een publiek statement af te geven om zijn grove fout van kiezen voor scenario 3 en volledig afschaffen 1,5 meter te erkennen, heb ik zelf maar even een tekstje voor hem gemaakt.

Als hij mag kliederen in de tekst van het OMT mag ik dat in zijn tekst. Image
Read 5 tweets
22 Nov
Ok, ik zou stoppen met twitteren, maar DE ENIGE WIJZE van het OMT zit me dwars. Het OMT stelt dat de ENIGE WIJZE is om de huidige maatregelen te volgen.

Dat begreep ik niet goed. Om diverse redenen.
Een beetje wetenschapper zal nooit zeggen dat er maar één manier is om iets te doen. Er zijn altijd meer manieren en opties. En CAPS LOCKS maakt de boodschap niet sterker.

KNAW-van-Dissel en OMT kunnen dit niet geschreven hebben. Onder geen beding.

Afgelopen vrijdag kreeg het OMT een machtsbod van het kabinet voor de keizen. Jullie moeten zeggen dat er geen lockdown nodig is en de huidige maatregelen genoeg zijn. Gommers pikte dat niet en ging vol op het orgel in de media. Het OMT-wordt misbruikt

geenstijl.nl/5162162/opmerk…
Read 43 tweets
22 Nov
Grootkapitaal vliegt met miljarden via banken en beleggingsinstelling al belastingvermijdend/ontduikend de wereld over. Maar laten we ons vooral richten op de drie druppels euro die via crypto over de wereld zwerven.
Er zijn ruim honderd trustkantoren die gemiddeld 33000 euro aftikken voor toezicht DNB dat met 14 fte wordt uitgevoerd. Voor crypto wordt een groep van 25 bedrijven met 7 fte onderzocht met een toezichtrekening van 175000 euro per jaar.

Institutionele vooringenomenheid?
Dit klinkt mooi als succes maar is het niet. Een voorschotnota van 18k die 0 moet zijn wordt teruggebracht naar 4k. En dan hangt een door DNB zelf overmatig ingevulde toetsingsinspanning tijdens 'registratie' alsnog boven de markt zodat het 175K zal zijn.

fd.nl/economie/14204…
Read 5 tweets
21 Nov
U denkt dat de banken niet als een stasi meekijken in de betalingen?

Zie en lees deze draad.

Afluisteren van de telefoon is heftig gereguleerd en vergt juridische toestemming. Maar hoewel wetenschappers al lang weten dat dit ook niet mag in betalingsverkeer gaat NL toch door.
Een bank die stelt maatschappelijk verantwoord te ondernemen maakt feitelijk de keuze om de staat te ondersteunen in haar onrechtmatige keuze om opsporing witwassers op massale schaal te laten ondersteunen met door hen uitgevoerde massa surveillance. Is in strijd met VNafspraak.
En elke boete die DNB uitdeelt voor overtreden wet op witwassen aan banken is in de kern van de zaak een opdracht van DNB aan banken om verder te gaan met schenden van mensenrechten door massa surveillance op het betalingsverkeer toe te passen.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(