1/Ik zie heel veel ruzie hier over aantallen gevaccineerden versus ongevaccineerden. Mensen die elkaar beschuldigen van rekenfouten en verkeerde conclusies. Hoe zit het nou? Is het 50/50? of worden gevaccineerden veel minder vaak ernstig ziek?
Een🧵.
#tldr: beiden hebben gelijk.
2/Hoe kan dat? Nou, het hangt er maar van af welke vraag je stelt.

Allereerst deze vraag: heeft het zin om je te laten vaccineren als de helft van de ziekenhuispatiënten toch gevaccineerd blijkt?
3/Antwoord: ja. Want er zijn veel meer gevaccineerden dan ongevaccineerden (7 a 8 keer zo veel), dus als het vaccin zinloos was om te voorkomen dat je ernstig ziek wordt, zou je ook 7 a 8 keer zoveel gevaccineerden met covid in het ziekenhuis verwachten.
4/Het vaccin maakt je dus 7 a 8x zo veilig. Ik weet dat het RIVM zelfs op een grotere factor uitkomt maar die lijkt me wat optimistisch. Maar ook een 7 a 8 keer zo kleine kans om in het ziekenhuis te komen is echt al de moeite waard. Laat je prikken!
Hier in beeld gebracht:
5/Maar stel je nu bijvoorbeeld deze vraag:

Is dit een pandemie van ongevaccineerden, hadden we geen probleem als iedereen geprikt was?

Dan is het antwoord: nee, want de helft van de mensen in het ziekenhuis is gevaccineerd.
6/En dat is een momentopname die wellicht nog wat verschuift. We hebben te maken met tanende immuniteit en trage boostering. Plus een langzaam stijgende vaccinatiegraad. We krijgen meer geprikt dan ongeprikt in het ziekenhuis.
Maar in het kader van dit draadje zijn dat details.
7/Stel eens dat 100% van NL zich had laten vaccineren. De nu gevaccineerde helft in het ZH had er voor het overgrote deel dan nog steeds gelegen. Van die andere helft had je ook nog 1/8 deel overgehouden.
8/We hadden dus ruim de helft van de huidige ziekenhuisbezetting gehad, zeg 55%. Maar wat betekent dat in exponentiele groei? Als in dit filmpje, dat je de Arena 80% hoger maakt. Nog geen verdubbeling later (enkele weken) is die alsnog vol.
9/Vertaald naar deze situatie betekent dit dat we enkele weken later alsnog de aantallen in het ziekenhuis zouden hebben gezien die we nu zien, maar dan van uitsluitend gevaccineerden.
10/Je kunt #codezwart dus niet voorkomen door iedereen (al dan niet verplicht) te prikken; je kunt het zo slechts uitstellen. En als je stuurt op ziekenhuiscijfers (en dat doen we) laat je dus 2 x zoveel gevaccineerden ernstig ziek worden.
11/Tot zover de feiten.
Is die paar weken uitstel het waard, dat ongevaccineerden-bashen? (semi-)verplichte vaccinatie? 'Had iedereen zich nou maar laten vaccineren, dan hadden we geen probleem?'

(Let op: vanaf hier volgt een mening)

Nee.
12/Je kunt het paradoxaal genoeg zelfs zo zien: dankzij de 12% (of zo) ongevaccineerden kunnen Rutte en de Jonge maar half zo veel van de gevaccineerden in het ziekenhuis 'leggen' alvorens te remmen. Dankzij hen maak ik (ja ik ben ook gevaccineerd) juist minder kans, yes!
13/Sidestep: waar je #codezwart wel mee kunt voorkomen is preventie: zorg dat de viruscirculatie omlaag gaat. Dat is goed voor beide 'soorten' mensen: gevaccineerd *en* ongevaccineerd.
14/Vaccineren is dus een individuele keuze die per persoon gerekend best goed uitvalt. Maar voor de pandemiebestrijding op het niveau van de gehele bevolking is het onvoldoende.
15/Daarmee ontvalt naar mijn mening de basis voor het opleggen van een vaccinatie aan ongevaccineerden door gevaccineerden.
16/Dus, hebben de mensen gelijk die vinden dat je geen tweedeling in de maatschappij moet creëren omdat er ook veel gevaccineerden ernstig ziek worden, en lang niet alleen maar ongevaccineerden? Dat vaccineren een persoonlijke vrijwillige keuze moet zijn? Ja.
17/En hebben de mensen gelijk die vinden dat zoveel mogelijk mensen zich zouden moeten laten vaccineren, die boos worden omdat anderen vaccins bagatelliseren 'omdat er evenveel geprikten in het ziekenhuis liggen'? Ook.
18/Zonde in feite dat je allemaal reddingsvesten meeneemt op je boot, terwijl in de vliegende storm 12% van je opvarenden besluit ze niet aan te trekken: 'we vertrouwen op onze zwemkunst'. Probeer ze om te praten. Lukt het niet, pech dan. Een deel van hen overleeft die keus niet.
19/Maar ook een deel van de mensen *met* zwemvest zal het niet overleven. En alhoewel dat een kleiner deel is, is de groep veel groter ... dus worden het er alsnog te veel.
Beter dus om de boot z.s.m. uit de storm weg te varen.
(Let op: einde mening)
20/Je kunt natuurlijk vinden dat gevaccineerden zich moeten laten prikken. Bedenk wel dat ook zij te maken krijgen met tanende immuniteit ... wil je hun booster ook verplichten? Elk half jaar? En stel ze liggen dan ineens toch naast je in het ziekenhuis vanwege covid?
21/Food for thought.
<einde>
Ik bedoelde hier natuurlijk *ongevaccineerden*. Stop de tijd.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Roel Griffioen ⬛️ #CodeZwart ⬛️ #LockdownNu ⬛️

Roel Griffioen ⬛️ #CodeZwart ⬛️ #LockdownNu ⬛️ Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @roelgrif

27 Nov
LCPS cijfers van vandaag.
Alle vier de rondwandelgrafieken gaan vandaag naar rechtsboven: meer opnames, hogere bezetting.
Hier de 3-daagse IC-grafiek. Met 51 nieuwe opnames vandaag en een stijging van de bezetting naar 555.
Hier de 7-daagse IC-grafiek. Vorige week zaterdag 32 nieuwe opnames, vandaag 51, dat hakt erin. Een stijging op dagbasis van 27 extra bezette bedden ook.
De 3-daagse ZH-grafiek gaat scherp omhoog: veel meer opnames, iets hogere bezetting.
De 354 opnames van vandaag vormen een record voor 2021: nog niet eerder werden er dit jaar zoveel covid patiënten op 1 dag in het ziekenhuis opgenomen.
Read 11 tweets
26 Nov
LCPS cijfers van vandaag.
De 3-daagse ZH-grafiek komt nauwelijks van zijn plek vandaag. Vrijwel dezelfde aantallen vandaag als drie dagen geleden dus. Ietsje minder opnames, ietsje hogere bezetting, dus naar rechtsonder.
Dat dit vooral een weekpatroon effect is, toont de 7-daagse ZH-rondwandelgrafiek aan. Naar rechtsboven, dus meer opnames, hogere bezetting. Er is weinig rond aan al dat wandelen, trouwens.
De 3-daagse IC-rondwandelgrafiek loopt naar rechtsonder: minder opnames, hogere bezetting. Dit laatste ondanks een lichte daling van de dagbezetting: van 530 naar 528.
Read 11 tweets
25 Nov
LCPS cijfers van vandaag.
25 november 2021, de dag dat er meer covid-patiënten op de IC liggen (530) dan op 25 november 2020 (529). Image
De 3-daagse IC-rondwandelgrafiek gaat dan ook fors naar rechtsboven: meer opnames, hogere bezetting. Het driedaags gemiddelde is nu 49. Op 3 mei was dat voor het laatst het geval.
De 7-daagse IC-rondwandelgrafiek gaat naar rechtsonder: iets minder opnames (vorige week donderdag 52, nu 49), hogere bezetting.
Read 13 tweets
24 Nov
1/
'Die cijfers zijn ongelofelijk tegengevallen'
'Hadden ze dit eerder kunnen zien? Misschien'
'Ze moeten ineens heel erg handelen'
'2 weken geleden verwachtte niemand in Den Haag dat we terug moesten naar een lockdown'
'ze worden er nu door overvallen'
?
Kort🧵@nieuwsuur onzin:
2/
Je kon deze ontwikkeling *volledig* zien aankomen, al 5 a 6 weken geleden. 👇
Het kabinet wachtte *welbewust* met de benodigde maatregelen. Vertragingstactiek.
Als ze dan uiteindelijk niet meer aan de lockdown ontkomen vandaag, speelt het kabinet de 'we zijn overvallen' kaart.
3/
Waarom trappen jullie daar elke golf opnieuw in, @Nieuwsuur ? Het kabinet doet elke golf precies hetzelfde, maar dan hoeven jullie toch niet elke keer in hetzelfde smoesje te trappen?
Nu de m.i. echte duiding. Waarom wachtte het kabinet zo lang?
Read 8 tweets
24 Nov
Nu de laatste NL regio ook zwart is (Groningen, nu ook boven 512 per 100k/week), stop ik met mijn dagelijkse update met de duiding van de coronakaartjes van @innouveau.
Kort draadje met de redenen.
1/n
Een van de redenen is dat zelfs dit pikzwart nog geflatteerd is: er is 2x zwart, 3x zwart, 4x zwart enzovoorts.
Er is een grijsschema met meer onderscheid 👇 maar dat miskent dat *elk* van die tinten grijs eigenlijk al een veel te hoog aantal besmettingen weergeeft.
2/n
Maar een nog belangrijkere reden: alle cijfers zijn sowieso een (veel) grotere onderschatting dan normaal, omdat de maximum testcapaciteit is bereikt.
Ik wil niet de valse indruk wekken dat er (landelijk of op regionaal of gemeentelijk niveau) een afvlakking plaatsvindt.
3/n
Read 6 tweets
24 Nov
LCPS cijfers van vandaag.
Alle vier de rondwandelgrafieken gaan vandaag naar rechtsboven: meer opnames, hogere bezetting.
Hier de 3-daagse IC-grafiek. De dagbezetting steeg vandaag tot boven de 500, precies 1 week nadat hij tot boven de 400 steeg.
Hier de 7-daagse IC-grafiek. Ik zie nog geen serieus afremmen.
Hier de 3-daagse ZH-grafiek.
Geen records vandaag maar wel veel #TeHoog.
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(