Een explainer over de nieuwe coronavariant Omicron.

De discussie lijkt te gaan over verhoogde besmettelijkheid + potentiële lagere virulentie: een variant die mensen minder ziek zou maken.

Blijkbaar willen we niet snappen dat dit een groot probleem is.🧵
2/

Allereerst: we weten nog ontzettend weinig over deze variant. De eerste signalen zijn foute boel: verhoogde besmettelijkheid of meer kans op ‘immune escape’, of een combinatie van beiden. Maar vooral: we weten het gewoon nog niet.

'Hold your horses' dus.
3/

De huidige discussie gaat over lagere virulentie: wat als deze variant minder ziekmakend is maar wel besmettelijker? Dan gaat deze variant snel domineren (verslaat Delta) en dan hebben we een variant die minder mensen ernstig ziek maakt.
4/

Wat we lijken te vergeten is dat verhoogde circulatie (via hogere besmettelijkheid of kans op ‘immune escape’) vrijwel per definitie problematischer is dan ‘meer ziekmakend’. Dit is aan te tonen met een simplistisch rekensommetje.
5/

Stel dat de R nu 1.2 is, de IFR is 0.5%, het generationeel interval is 4 dagen, en we ‘starten’ vandaag met 10.000 besmettingen. Dan verwachten we na 1 maand: 10.000 x 1.2^7.5 x 0.5% = 196 doden.

(7.5 = 30 / 4 [generatie interval]).
6/

Een voorbeeld:

De IFR van de nieuwe variant is 50% minder dodelijk dan de huidige variant (IFR = 0.5% x 0.5 = 0.25%).

De besmettelijkheid is 20% hoger dan de huidige variant (R = 1.2 * 1.2 = 1.44).
7/

In zo’n situatie krijg je dan: 10.000 * 1.44^7.5 * 0.25% = 385 doden.

Als de IFR dus halveert en de besmettelijkheid maar 20% hoger is, hebben we binnen een maand nog steeds 2x zoveel doden per dag.

Als IFR 50% lager is, maar besmettelijkheid 10% hoger: 201 doden.
8/

In de laatste situatie (IFR: -50%, besmettelijkheid: +10%) lijken we dus wel een evenwicht te bereiken.

Maar let op: dat is na 1 maand. Als je dit 2 maanden doortrekt:

Huidige variant: 770 doden.
Nieuwe variant: 1609 doden.
9/

Verlaagde sterfte is lineaire winst. Verhoogde besmettelijkheid is een exponentieel probleem. Als je betwijfelt of exponentiële groei twee maanden kan aanhouden (bij een R = 1.2): dat is letterlijk wat er de afgelopen twee maanden is gebeurd.
10/

De enige situatie waarin een verhoogde besmettelijkheid en een lagere virulentie wel winst zouden opleveren, is als we een rem hebben op exponentiële groei.

Als je de golven snel genoeg dempt, is het namelijk wel een wenselijke situatie.
11/

Dat kan in drie situaties:

1) Groepsimmuniteit is het eindpunt. Dan stoppen de golven namelijk vanzelf. Dit is een illusie vanwege afnemende immuniteit en besmettelijkheid die erg hoog is (Delta is al ‘teveel van het goede’: een nieuwe variant maakt het alleen maar erger).
11.2/

2) Constant maximaliseren van de immuniteit: dan komen er wel golven, maar die remmen dus snel genoeg af vanwege de hoge immuniteit. Dat kan, maar dat vereist heel veel boosteren. Misschien wel twee keer per jaar.
11.3/

3) We zetten zelf een rem op de exponentiële groei: dat betekent (basis)maatregelen en heel vroeg ingrijpen.

Vroeg ingrijpen is in Nederland nog nooit gebeurd. Dus of we gaan een andere strategie gebruiken of we hebben vanzelf weer (stevige) maatregelen nodig.
12/

En dus is de conclusie voor de honderdste keer: exponentiële groei is het probleem.

Hoe sneller de groei gaat, hoe meer actie we moeten ondernemen: Virulentie verlagen met medicijnen of golven dempen door middel van boosters of maatregelen.
13/

En zelfs medicijnen zijn niet de heilige graal: als coronapillen de virulentie met 50% verlagen, levert dat 1 extra verdubbeling tijdswinst op.

Als je lang genoeg wacht met groei remmen, krijg je vanzelf weer een probleem.
14/ Scenario's

1) Immuniteit (vaccins), medicijnen, en normale hygiënemaatregelen zijn precies genoeg om de golven door te komen (wat we bij influenza dus doen).

2) We moeten ingrijpen met (basis)maatregelen en/of zorgcapaciteit verhogen (waarbij je dus meer ziekte accepteert).
15/

Het verhogen van de zorgcapaciteit is vrijwel onmogelijk tijdens pandemische golven. Dit moet vanuit een situatie waarin er rust is.

Ik kom hier op een later moment nog op terug, maar even kort: dit gaat ons niet lukken als we exponentiële groei blijven toestaan.
16/

Conclusie: Verhoogde besmettelijkheid in combinatie met een lagere virulentie is niet wenselijk.

De enige situatie waarin dit winst oplevert, is als je exponentiële groei remt. En daar zijn we in Nederland heel erg slecht in geweest.
17/

Nabrander: de empirie en theorie over virusevolutie wijzen niet per se op evolutie naar ‘meer besmettelijk + minder virulent’.

Als het gebeurt, is het geluk: het is geen gegeven in de virusevolutie.

Epidemioloog @ct_bergstrom legt het even uit.

18/

We moeten daarom ophouden met alleen het gebruiken van ‘hopium’ zonder goede strategie.

‘Hope for the best, prepare for the worst’ is nog steeds de meest valide strategie. Na 21 maanden pandemie moeten we die les echt gaan leren.
19/

Nabrander 2: als de virulentie niet lager is (kans op opname/sterfte blijft dus constant) maar besmettelijkheid/immune escape gaat wel omhoog, hebben we een draak van een probleem bij de huidige Nederlandse viruscirculatie.

Dan wordt het een extreem problematisch scenario.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst🌱

Marino van Zelst🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

30 Nov
"Het RIVM spreekt van een stabilisatie, die vermoedelijk het gevolg is van het maatregelenpakket van half november, dus nog voor dat van afgelopen weekeinde."

Dit weten we dus niet. En die conclusie kun je ook gewoon niet trekken @NOS.

nos.nl/artikel/240766…
2/

Afgelopen weken zijn we zodanig door de testcapaciteit heengebrand dat het aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger was dan 20.000 per dag. Ergo, dat kan prima doorgestegen zijn tot 40000-80000 per dag.
3/

Als de besmettingen stabiliseren op 20.000 per dag, betekent dat dus niet dat dit per se door de maatregelen komt. Misschien is het wel omhoog gegaan tot 60000, zakte de R naar 1, en zien we dus nog tijdenlang 20.000 per dag.
Read 10 tweets
30 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 22.199
Totaal: 2.643.176 (+22.154 ivm -45 corr.)

Perc. positief 22 nov - 28 nov: 21,4%

Opgenomen: 339
Huidig: 2.250 (+41)

Opgenomen op IC: 47
Huidig: 595 (+32)

Overleden: 65
Totaal: 19.414 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[30 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[30 Nov] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets
29 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 21.552
Totaal: 2.621.022 (+21.443 ivm -109 corr.)

Perc. positief 21 nov - 27 nov: 21,7%

Opgenomen: 249
Huidig: 2.209 (+118)

Opgenomen op IC: 48
Huidig: 563 (+12)

Overleden: 33
Totaal: 19.349 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[29 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[29 Nov] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets
28 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 22.193
Totaal: 2.599.579 (+22.133 ivm -60 corr.)

Perc. positief 20 nov - 26 nov: 21,7%

Opgenomen: 230
Huidig: 2.091 (+22)

Opgenomen op IC: 46
Huidig: 551 (-4)

Overleden: 45
Totaal: 19.317
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[28 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[28 Nov] #COVID19NL
Read 7 tweets
27 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 22.089
Totaal: 2.577.446 (+22.031 ivm -58 corr.)

Perc. positief 19 nov - 25 nov: 21,8%

Opgenomen: 354
Huidig: 2.069 (-1)

Opgenomen op IC: 51
Huidig: 555 (+27)

Overleden: 55
Totaal: 19.272
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[27 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[27 Nov] #COVID19NL
Read 7 tweets
26 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 21.350
Totaal: 2.555.415 (+21.278 ivm -72 corr.)

Perc. positief 18 nov - 24 nov: 22,1%

Opgenomen: 338
Huidig: 2.070 (+55)

Opgenomen op IC: 46
Huidig: 528 (-2)

Overleden: 59
Totaal: 19.217 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[26 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[26 Nov] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(