"Het RIVM spreekt van een stabilisatie, die vermoedelijk het gevolg is van het maatregelenpakket van half november, dus nog voor dat van afgelopen weekeinde."

Dit weten we dus niet. En die conclusie kun je ook gewoon niet trekken @NOS.

nos.nl/artikel/240766…
2/

Afgelopen weken zijn we zodanig door de testcapaciteit heengebrand dat het aantal besmettingen waarschijnlijk veel hoger was dan 20.000 per dag. Ergo, dat kan prima doorgestegen zijn tot 40000-80000 per dag.
3/

Als de besmettingen stabiliseren op 20.000 per dag, betekent dat dus niet dat dit per se door de maatregelen komt. Misschien is het wel omhoog gegaan tot 60000, zakte de R naar 1, en zien we dus nog tijdenlang 20.000 per dag.
4/

Misschien is de R zelfs wel gedaald onder 1, en dan zien we nog steeds een tijdlang 20.000 per dag ("stabilisatie"). Of de R is boven de 1 gebleven na 13 november.

We weten dit gewoon niet.
5/

@HJWesteneng modelleerde al mooi: als R = 1 na 13 november en nieuwe maatregelen op 28 november, dan zien we waarschijnlijk nog steeds 20.000 gemelde besmettingen per dag t/m de tweede week van december.

6/

Maar 20.000 besmettingen per dag komende week betekent dus niet per se stabilisatie: het kan stijging betekenen of ook een daling.

We varen ontzettend in de mist. Maar de duiding moet dan dus echt beter, van o.a. de @NOS.
7/

En de ziekenhuisopnames? Daar zouden we wel een effect moeten kunnen zien, maar ook die zijn vertroebeld: doorstroom naar andere instellingen, thuismonitoring, mensen langer thuishouden.

Dit schreef ik 10 dagen geleden overigens al.

8/

Ergo, het enige waar we echt zekerheid over hebben is het effect op de IC-capaciteit en de crematoriumcapaciteit. Maar daar zit heel veel vertraging in.

De enige accurate duiding is nu: we weten het niet goed, er is best wel wat onzekerheid.

9/

Let wel: gedragsonderzoek biedt wel uitkomst nu om te zien welke richting het gedrag op gaat. Dus we weten natuurlijk wel wat, maar de medische indicatoren zijn complex en er is veel onzekerheid (ook bij gedrag.

Conclusies zijn gewoon lastig te staven nu.
10/

Nabrander: Biedt het rioolwater dan uitkomst?

Helaas niet op dit moment.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst🌱

Marino van Zelst🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

30 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 22.199
Totaal: 2.643.176 (+22.154 ivm -45 corr.)

Perc. positief 22 nov - 28 nov: 21,4%

Opgenomen: 339
Huidig: 2.250 (+41)

Opgenomen op IC: 47
Huidig: 595 (+32)

Overleden: 65
Totaal: 19.414
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[30 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[30 Nov] #COVID19NL
Read 7 tweets
29 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 21.552
Totaal: 2.621.022 (+21.443 ivm -109 corr.)

Perc. positief 21 nov - 27 nov: 21,7%

Opgenomen: 249
Huidig: 2.209 (+118)

Opgenomen op IC: 48
Huidig: 563 (+12)

Overleden: 33
Totaal: 19.349
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[29 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[29 Nov] #COVID19NL
Read 7 tweets
28 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 22.193
Totaal: 2.599.579 (+22.133 ivm -60 corr.)

Perc. positief 20 nov - 26 nov: 21,7%

Opgenomen: 230
Huidig: 2.091 (+22)

Opgenomen op IC: 46
Huidig: 551 (-4)

Overleden: 45
Totaal: 19.317
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[28 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[28 Nov] #COVID19NL
Read 7 tweets
28 Nov
Een explainer over de nieuwe coronavariant Omicron.

De discussie lijkt te gaan over verhoogde besmettelijkheid + potentiële lagere virulentie: een variant die mensen minder ziek zou maken.

Blijkbaar willen we niet snappen dat dit een groot probleem is.🧵
2/

Allereerst: we weten nog ontzettend weinig over deze variant. De eerste signalen zijn foute boel: verhoogde besmettelijkheid of meer kans op ‘immune escape’, of een combinatie van beiden. Maar vooral: we weten het gewoon nog niet.

'Hold your horses' dus.
3/

De huidige discussie gaat over lagere virulentie: wat als deze variant minder ziekmakend is maar wel besmettelijker? Dan gaat deze variant snel domineren (verslaat Delta) en dan hebben we een variant die minder mensen ernstig ziek maakt.
Read 21 tweets
27 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 22.089
Totaal: 2.577.446 (+22.031 ivm -58 corr.)

Perc. positief 19 nov - 25 nov: 21,8%

Opgenomen: 354
Huidig: 2.069 (-1)

Opgenomen op IC: 51
Huidig: 555 (+27)

Overleden: 55
Totaal: 19.272
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[27 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[27 Nov] #COVID19NL
Read 7 tweets
26 Nov
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 21.350
Totaal: 2.555.415 (+21.278 ivm -72 corr.)

Perc. positief 18 nov - 24 nov: 22,1%

Opgenomen: 338
Huidig: 2.070 (+55)

Opgenomen op IC: 46
Huidig: 528 (-2)

Overleden: 59
Totaal: 19.217 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[26 Nov] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[26 Nov] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(