Licht Electrische Voertuigen (LEV): wat zijn dat en welke eisen worden er gesteld? Een draadje:🧵
Vandaag wordt in de TK gesproken over de toelating van dergelijke voertuigen op de weg.
#verkeersveiligheid #esteps #LEV
Welke licht gemotoriseerde voertuigen zijn er in het verkeer en welke plek heeft deze?
Een overzicht van de LEV's en categorisering:
Toelating van LEV's op de weg:
Technische eisen aan de LEV's:
Eisen voor gebruik van LEV's op de weg:
Zijn LEV's wenselijk? Ja en nee. Innovatie is altijd goed, maar er zit een grens. Aan de drukte op het al drukke fietspad en op de verkeersveiligheid van nieuwe voertuigen.
Uit onderzoek uit het buitenland blijkt dat er veel ongevallen zijn met de Esteps. Deze steps zijn namelijk wendbaar en daardoor veel valpartijen door balans en stuurfouten. Een richting aangeven met je hand én de bocht door = omvallen.
Ook qua gezondheid heeft de estep een negatief effect, want de meeste gebruikers zien dit als vervanging van wandelen en niet als vervanging voor de auto. Minder bewegen dus.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hélène de Bruine

Hélène de Bruine Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @helenedebruine

14 Nov
Hier is vast een term voor, maar ik weet niet welke.
Doordat je maatregelen neemt wordt een probleem de kop ingedrukt.
De burger of bestuurder ziet het probleem niet (meer) en draagvlak voor maatregelen valt weg.
Stop je hiermee dan komt probleem weer terug.
Voorbeelden 👇🏽
1) Door coronamaatregelen is (de heftigheid van) Corona al behoorlijk ingeperkt of verdwenen.
Reactie: maatregelen zijn niet nodig, want Corona is er niet meer of het valt wel mee.
2) Door investeringen, maatregelen en regelgeving gaat het relatief goed met de verkeersveiligheid in Nederland.
Reactie: zijn investeringen in verkeersveiligheid zijn niet meer zo nodig, want de kans op ongeval is klein.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(