Binnenkort komen ouders met kinderen tussen 5 en 12 jaar waarschijnlijk voor de keus te staan: wel of niet mijn kind vaccineren? Een gedachte-experiment kan misschien behulpzaam zijn.
Stel. U wilt uw kind zelfverdediging leren, voor het geval h/zij ooit eens aangevallen wordt. In uw woonplaats is de kans dat dat gebeurt namelijk best groot: u woont in een gevaarlijke stad.
In uw woonplaats zijn twee centra waar uw kind zelfverdediging kan leren. 'The Natural Centre for Self Defense' en 'The Vaccine Centre for Self Defense'.
Omdat uw woonplaats zo gevaarlijk is, heeft de gemeente deelname aan de cursus verplicht gesteld voor uw kind.
Als u als ouder geen keuze maakt, wordt uw kind automatisch ingeschreven bij 'The Natural Centre'.
U MOET als ouder dus kiezen. Niet kiezen is ook een keuze.
In beide centra leren uw kinderen zichzelf verdedigen met wapens zoals zwaarden en messen. In beide centra kan uw kind aan het eind van de cursus hetzelfde: zichzelf verdedigen.
Het enige verschil tussen de twee centra is dat in 'The Natural Centre' geoefend wordt met echte zwaarden en messen.
Want, zo is de filosofie van de trainer, 'zo zijn de kinderen beter voorbereid op de gevaren van het echte leven'. 'Het echte leven is immers ook gevaarlijk'. Deze werkwijze is ook 'natuurlijk'. Bovendien, zo meent de trainer, 'raken maar heel weinig kinderen gewond'.
Het gevolg is wel dat kinderen soms diepe wonden oplopen of een oog verliezen. Want dat is wat echte wapens doen. Heel soms sterft ook een kind. Dat laatste overkomt vooral kinderen die een beetje onhandig zijn en niet zo heel goed kunnen vechten.
In 'The Vaccine Centre' worden geen echte wapens gebruikt, maar zwaarden en messen van plastic en schuim. Want, zo meent de trainer 'echte wapens zijn te gevaarlijk'. En 'met plastic wapens leren ze het net zo goed'.
Ook hier raakt wel eens een kind gewond, maar veel minder vaak en veel minder ernstig. Meestal blijft het bij wat blauwe plekken.
Wat zou u kiezen?
En bedenk nogmaals: u MOET kiezen.
Mijn kinderen zijn inmiddels ouder dan 12, maar ik zou die keus niet heel moeilijk vinden.
Het gedachte-experiment komt trouwens uit dit - zeer aan te raden - boek.
En verder wens ik ouders veel sterkte en wijsheid toe bij hun afweging, en hoop ik dat @GGDGHORNL @minvws @jeugdartsen en @rivm ouders goed zullen voorlichten over de beide Centra voor Zelfverdediging.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ethiek is overal.

Ethiek is overal. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Gert_van_Dijk

5 Dec
Omdat ruimte helemaal niet het probleem is @EsthervanFenema. Personeel is het probleem. (En nee, dat haal je niet zomaar even 'uit het buitenland'. 😐😳
Oh, en @EsthervanFenema: cruiseschepen zijn helemaal niet geschikt om als ziekenhuis te dienen, want de gangen en deuren zijn te smal voor brancards.
Oh, en @EsthervanFenema een cruiseschip heeft geen gescheiden ventilatiesysteem, zodat je precies kunt uittekenen wat er zal gebeuren.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(