Deze week nog steeds veel discussie over hoge aantallen Omicron besmettingen, maar weinig ziekenhuisopnames: 'Omicron is milder'.

Exponentiële groei met vertraging tussen besmetting en opname zorgt ervoor dat je dit niet zomaar kunt concluderen.🧵
We hebben een fictief land met op de eerste dag:

100 Delta besmettingen (met R = 1.1)
10 Omicron besmettingen (met R = 1.8)

Kans op ziekenhuisopname is bij allebei hetzelfde (!)

Na 35 dagen: veel meer Omicron besmettingen, maar bij opnames zien we nog geen verschil. Huh?
We wachten nog even 15 dagen. En nu is het cumulatieve aantal opnames bij Omicron al veel groter.

Let wel: het totale aantal opnames op dag 50 is nog steeds het resultaat van de besmettingen t/m dag 36.

Dus het stijgt nu wel harder, maar het lijkt nog steeds beperkt. Toch?
Als we de besmettingen op dag 50 laten vertalen naar ziekenhuisopnames op dag 64 (want 2 weken vertraging), dan zien we ineens het probleem.

In totaal zijn er dan al duizenden ziekenhuisopnames geweest.
Het vertekende beeld door de vertraging tussen opname en besmetting wordt dus extremer naarmate de groei van Omicron sneller gaat. En Omicron is heel snel.

Misschien valt Omicron mee, misschien niet (ik denk van niet). Tot die tijd: voorzichtigheid geboden.
Nabrander: Misschien is Omicron wel 50% milder dan Delta (geen idee, maar stel). Het maakt allemaal weinig uit de komende tijd.

Want met zo'n groeisnelheid veroorzaakt dat vanzelf toch meer ziekenhuisopnames.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst🌱

Marino van Zelst🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

13 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 13.844
Totaal: 2.894.209 (+13.783 ivm -61 corr.)

Perc. positief 05 dec - 11 dec: 23,7%

Opgenomen: 183
Huidig: 2.118 (-2)

Opgenomen op IC: 29
Huidig IC Nederland: 630 (-12)
Huidig IC Duitsland: 20 (+0)

Overleden: 28
Totaal: 20.140
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 1 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[13 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[13 Dec] #COVID19NL
Read 7 tweets
12 Dec
De Omicron variant wint heel snel terrein in Nederland en landen om ons heen. De internationale discussie gaat over besmettelijkheid, verminderde immuniteit, en boosters. Wat is de samenhang tussen die factoren en Omicron? 🧵
2/

Een extreem belangrijke disclaimer: dit draadje is 100% bedoeld als uitleg. Op geen enkele manier zijn de cijfers en analyses te interpreteren als voorspelling, prognose, of verwachting. De getallen zijn puur ter illustratie en doen geen recht aan de realiteit.
3/

Voor dit draadje heb ik een SEIRS model in elkaar gezet. Dat is een transmissiemodel wat door modelleurs wordt gebruikt om potentiële uitkomsten bij uitbraken te modelleren, zoals bijv. het RIVM ook doet.

Uitgebreide uitleg RIVM hier: rivm.nl/documenten/bes…
Read 27 tweets
12 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 16.671
Totaal: 2.880.426 (+16.588 ivm -83 corr.)

Perc. positief 04 dec - 10 dec: 24%

Opgenomen: 218
Huidig: 2.120 (+11)

Opgenomen op IC: 33
Huidig IC Nederland: 642 (+8)
Huidig IC Duitsland: 20 (-1)

Overleden: 39
Totaal: 20.112
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 1 / 352 gemeentes

🟣 1 / 352 gemeentes

⚡ 350 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[12 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[12 Dec] #COVID19NL
Read 7 tweets
11 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 17.828
Totaal: 2.863.838 (+17.712 ivm -116 corr.)

Perc. positief 03 dec - 09 dec: 24%

Opgenomen: 301
Huidig: 2.109 (-39)

Opgenomen op IC: 41
Huidig IC Nederland: 634 (-1)
Huidig IC Duitsland: 21 (+1)

Overleden: 70
Totaal: 20.074
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 1 / 352 gemeentes

⚡ 351 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[11 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[11 Dec] #COVID19NL
Read 7 tweets
10 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 17.562
Totaal: 2.846.126 (+17.471 ivm -91 corr.)

Perc. positief 02 dec - 08 dec: 23,5%

Opgenomen: 273
Huidig: 2.148 (-56)

Opgenomen op IC: 52
Huidig IC Nederland: 635 (+9)
Huidig IC Duitsland: 20 (+2)

Overleden: 85
Totaal: 20.004 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 1 / 352 gemeentes

⚡ 351 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[10 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[10 Dec] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets
10 Dec
CBS heeft het aantal overlijdensgevallen bijgewerkt t/m week 48 van 2021. In week 48 overleden er 4306 mensen. Dat is 41.6% meer dan verwacht.

Een draad over de sterfte per week en sterfte door corona + sterfte door het zorginfarct.
2/

Ik kijk naar:

1) Oversterfte adhv historische gemiddeldes (tweet 3/4)
2) Sterfte door corona met een dynamisch linear model (DLM) (tweet 5)
3) Sterfte door corona met model gebaseerd op plaats van overlijden (tweet 6)

De uitleg kun je hier vinden: github.com/mzelst/covid-1…
3/ De oversterfte in week 48 (29 november - 05 december):

1) Methode CBS: 1264
2) Methode RIVM (25 november - 01 december): 1301.5

(grafieken CBS / RIVM)
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(