De mythe van ‘één miljoen woningen’: hoe de bouwcijfers worden opgerekt

Het tekort aan betaalbare woningen doet veel Nederlanders pijn. ‘We moeten 1 miljoen woningen bouwen’, werd een populair evangelie dat in de verkiezingsstrijd door alle partijen werd beleden.

#draadje
Maar zijn er echt zoveel woningen nodig? Het werkelijke #woningtekort blijkt lang niet zo gigantisch als de bouwwereld doet voorkomen. En intussen poetst de minister van Binnenlandse Zaken de bouwcijfers in haar voordeel op.
@Cobouw en @FTM_nl zijn gaan spitten in de #woningmarkt.
Wat blijkt? Het woningtekort is veel minder dan gesuggereerd: als er nu 120.000 woningen worden toegevoegd, heeft Nederland genoeg woningen.
Demissionair minister Kajsa Ollongren (D66; Binnenlandse Zaken) trekt een rookgordijn op over hoeveel woningen er jaarlijks bijkomen.
Regio’s en gemeenten met de ambitie om veel woningen te bouwen, spannen het standaard rekenmodel voor bevolkingsprognoses voor hun karretje om zo de groei van het aantal huishoudens – en daarmee de vraag naar woningen – cosmetisch op te rekken.
Nederland had jaren geleden kunnen anticiperen op het tekort dat op de woningmarkt heerst. Daardoor hadden de krappe markt en de exploderende huizenprijzen er nu heel anders uitgezien.
Lees hier het hele verhaal: cobouw.nl/marktontwikkel… @CobouwNL @nieuwska

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marc Doodeman

Marc Doodeman Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(