CBS heeft het aantal overlijdensgevallen bijgewerkt t/m week 49 van 2021. In week 49 overleden er 4114 mensen. Dat is 34.2% meer dan verwacht.

Een draad over de sterfte per week en sterfte door corona.
2/

Ik kijk naar:

1) Oversterfte adhv historische gemiddeldes (tweet 3/4)
2) Sterfte door corona met een dynamisch linear model (DLM) (tweet 5)
3) Sterfte door corona met model gebaseerd op plaats van overlijden (tweet 6)

De uitleg kun je hier vinden: github.com/mzelst/covid-1…
3/ De oversterfte in week 49 (06 december - 12 december):

1) Methode CBS: 1048
2) Methode RIVM (02 december - 08 december): 1230.5

(grafieken CBS / RIVM)
4/ Oversterfte Wlz en overige bevolking (CBS)

De sterfte bij Wlz-gebruikers (mensen in zorginstellingen) is 47.9% meer dan verwacht.

Aflevering 46 van 'De stille ramp'.

De sterfte in de overige bevolking is 26% meer dan verwacht.
5/ Het officiële aantal sterfgevallen voor week 49 is op dit moment 330.

De DLM methode schat het aantal corona-overledenen voor week 49 op 1006 (95% betrouwbaarheidsinterval: 883-1154).

De sterfte door corona tot nu toe is 38631 (95% betrouwbaarheidsinterval: 37517-39877).
6/ Een andere methode om de sterfte door corona te schatten beschreef ik in dit draadje:

Het aantal sterfgevallen in week 49 aan de hand van deze methode is 761.

De sterfte door corona tot nu toe is dan 37029.
De relatieve oversterfte was afgelopen week het hoogste in Zeeland: 84%.

Dit is de hoogste oversterfte in Zeeland sinds het begin van de crisis en die komt in de buurt van de oversterfte in Noord-Brabant en Limburg tijdens de eerste golf.
Conclusie: De oversterfte is nog steeds op een zeer hoog niveau maar lijkt iets gedaald ten opzichte van vorige week.

De hoge sterfte onder WLZ-gebruikers (voornamelijk onder verpleeghuisbewoners) stabiliseert terwijl die daalt in de overige bevolking.
Het is lastig om te bepalen waar het nu heen gaat maar voorlopig is de verwachting dat de oversterfte wat zal dalen, in lijn met de dalende Deltagolf.

In welke mate de boosters en/of de Omicron-variant hier op korte termijn veranderingen in zullen brengen is nog even afwachten.
Dit moet ik er blijkbaar elke keer weer bij zetten: ja, de vaccins werken goed tegen sterfte. Nee, ze zijn niet perfect en dus voorkomen ze niet alle sterfgevallen.

Maar met tienduizenden besmettingen per dag sterven er alsnog vele mensen, zelfs met een uitermate goed vaccin.
Eindnoot

In onze repo houden we wekelijks deze analyses allemaal bij, zie hier: github.com/mzelst/covid-1…
Eindnoot 2

De verschillen tussen de oversterfte cijfers van het CBS en RIVM leg ik hieronder uit. We spraken hier ook over met @rubenivangaalen die dat in detail uitlegt: signaalwaarde.nl/aflevering-6/

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst

Marino van Zelst Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

18 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 14.742
Totaal: 2.966.744 (+14.616 ivm -126 corr.)

Perc. positief 10 dec - 16 dec: 24%

Opgenomen: 204
Huidig: 1.736 (-98)

Opgenomen op IC: 29
Huidig IC Nederland: 618 (-4)
Huidig IC Duitsland: 19 (+3)

Overleden: 50
Totaal: 20.420 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 6 / 352 gemeentes

⚡ 345 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[18 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[18 Dec] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets
18 Dec
Toch maar weer even een draadje over de Omicron variant. Waarom adviseert het OMT zulke strenge maatregelen, terwijl we nog zo weinig weten?

En waarom ik toch hoopvol en optimistisch blijf 🧵
2/

De reden dat de meeste experts bezorgd zijn is vanwege onze uitgangspositie (hoge druk op de zorg) in combinatie met de duidelijke data dat Omicron zich razendsnel verspreidt.

Als onze uitgangspositie fantastisch was geweest, hadden we meer ruimte gehad. Image
3/

Ik volg hier drie lijnen, die de WHO ook gebruikt om varianten op te schalen tot ‘Variant of Concern’ (wat Omicron is):

1) Verspreidt de variant zich sneller?

2) Is de variant beter in staat onze bescherming te omzeilen?

3) Is de variant ziekmakender?
Read 35 tweets
17 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 15.433
Totaal: 2.952.128 (+15.367 ivm -66 corr.)

Perc. positief 09 dec - 15 dec: 23,9%

Opgenomen: 186
Huidig: 1.834 (-89)

Opgenomen op IC: 38
Huidig IC Nederland: 622 (-1)
Huidig IC Duitsland: 16 (-6)

Overleden: 61
Totaal: 20.370
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 5 / 352 gemeentes

⚡ 346 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[17 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[17 Dec] #COVID19NL
Read 7 tweets
17 Dec
Interview met @MarcBonten, @AlmaTostmann en mij over intimidatie en bedreiging richting wetenschappers (waar wij alle drie mee te maken hebben).

Dit artikel is naar aanleiding van de berichten die @MarionKoopmans afgelopen week deelde 🧵

nd.nl/nieuws/nederla…
Artikel achter betaalmuur, maar korte samenvatting: als je je in het debat mengt, is het bijna een gegeven dat je te maken krijgt met een lading aan drek.

Die drek varieert van volksverraad/tribunalen tot online intimidatie tot serieuze bedreigingen.
In welke mate dit impact heeft op ons werk, is lastig om te beoordelen (het zal in ieder geval geen positieve invloed hebben).

Het grootste probleem zit, wat mij betreft, in potentiële zelfcensuur: je denkt vaak toch extra na over wat je zegt en of je zelfs iets zegt.
Read 7 tweets
16 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 16.439
Totaal: 2.936.761 (+16.323 ivm -116 corr.)

Perc. positief 08 dec - 14 dec: 23,7%

Opgenomen: 205
Huidig: 1.923 (-73)

Opgenomen op IC: 34
Huidig IC Nederland: 623 (-3)
Huidig IC Duitsland: 22 (+2)

Overleden: 55
Totaal: 20.310 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 7 / 352 gemeentes

⚡ 345 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[16 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[16 Dec] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets
15 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 13.557
Totaal: 2.920.438 (+13.469 ivm -88 corr.)

Perc. positief 07 dec - 13 dec: 23,6%

Opgenomen: 222
Huidig: 1.996 (-114)

Opgenomen op IC: 34
Huidig IC Nederland: 626 (-8)
Huidig IC Duitsland: 20 (+0)

Overleden: 41
Totaal: 20.255 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 2 / 352 gemeentes

⚡ 349 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[15 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[15 Dec] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(