Toch maar weer even een draadje over de Omicron variant. Waarom adviseert het OMT zulke strenge maatregelen, terwijl we nog zo weinig weten?

En waarom ik toch hoopvol en optimistisch blijf 🧵
2/

De reden dat de meeste experts bezorgd zijn is vanwege onze uitgangspositie (hoge druk op de zorg) in combinatie met de duidelijke data dat Omicron zich razendsnel verspreidt.

Als onze uitgangspositie fantastisch was geweest, hadden we meer ruimte gehad.
3/

Ik volg hier drie lijnen, die de WHO ook gebruikt om varianten op te schalen tot ‘Variant of Concern’ (wat Omicron is):

1) Verspreidt de variant zich sneller?

2) Is de variant beter in staat onze bescherming te omzeilen?

3) Is de variant ziekmakender?
4/

Voor de koppeling tussen beleid en de huidige data verwijs ik graag naar het draadje van @yorickb.

Ik focus even op de groeisnelheid en de bescherming die we hebben tegen Omicron en waarom dat problematisch kan zijn.

5/

Omicron openbaart zich als een ontzettend efficiënte verspreider. Data uit het VK (t/m 16 december 2021) laat zien dat het aantal besmettingen met Omicron ongeveer verdubbelt per 2 dagen.
6/

Dit beeld wordt ook bevestigd door data uit Denemarken waar de prevalentie van Omicron razendsnel toeneemt en nu waarschijnlijk rond de 50% hangt.

Data uit Amsterdam suggereert hetzelfde: groei is extreem snel en Omicron nu dominant in AMS.

(grafiek via @MadsAlbertsen85)
7/

In vivo onderzoeken geven eerste aanwijzingen waar die snelle groei vandaan komt: de replicatie van het virus in de luchtwegvertakkingen lijkt vele malen sneller dan bij andere varianten maar minder snel in de longen zelf.
8/

Dat kan een indicatie zijn voor de snelle verspreiding: meer virus aan het begin van de luchtwegen kan ervoor zorgen dat je meer virus verspreidt dan wanneer het zich dieper in de luchtwegen nestelt. En mogelijk een eerste signaal over de ziekmakendheid.
9/

Samenvattend: De epidemiologische data wijst uit dat Omicron zich razendsnel verspreidt en de eerste in vivo experimenten (onderzoek in levende organismen, zoals longweefsel) wijzen ook die kant op. Hier hebben we dus best wel wat zekerheid over.
10/

Dan: in welke mate zijn we beschermd tegen de Omicron variant? Hier moeten we onderscheid maken tussen bescherming tegen infectie en bescherming tegen ernstige uitkomsten.
11/

De bescherming tegen infectie, zonder een booster, is stomweg belabberd te noemen. Als je nog geen booster hebt gehad, is het nu verstandig om jezelf als ongevaccineerd te beschouwen qua de bescherming tegen infectie (!)
12/

De data uit de studie hierboven is gebaseerd op een model, gebaseerd op hoeveel neutraliserende antistoffen je hebt. Analyses op basis van daadwerkelijke data laten echter exact hetzelfde zien: zonder booster is er weinig bescherming tegen een symptomatische infectie.
13/

Bescherming tegen herinfectie (een infectie met Omicron nadat je al eerder een infectie heb gehad) lijkt ook stukken lager dan bij andere varianten. Eerste schattingen uit Zuid-Afrika lieten een 3x hogere kans zien, de UK vindt nu een 5x hogere kans. Ook niet best dus.
14/

De data over bescherming tegen ernstige uitkomsten is wat complexer (ook omdat we nog weinig data over ziekenhuisopnames hebben) maar ook hier lijkt er een reductie te zijn, alhoewel die stukken kleiner is (wat dus positief is).
15/

Echter, er zijn nog weinig opnames geweest (Omicron is er pas een paar weken en besmettingen lopen van jong naar oud, dus dit kost tijd) dus dit kost stomweg tijd om te analyseren. Het aantal opnames in Zuid-Afrika is wel vrij sterk gestegen afgelopen weken.
16/

Data uit het Verenigd Koninkrijk laat ook zien dat waar Omicron het hardste groeit, de opnames ook al sterk beginnen te stijgen. Omicron is namelijk dominant in Londen, de besmettingen vliegen de pan uit, en opnames beginnen nu ook te stijgen.
17/

De afweer tegen ernstige ziekte is altijd beter geweest dan tegen infectie en daarom verwachten we daar minder problemen. Cellulaire afweer laat een betere reactie zien en met booster lijkt effectiviteit tegen opname terug te schieten naar 80-90%.
18/

Maar let op (!) Met de booster komen we weer richting 80-90% wat nog steeds een reductie is t.o.v. Delta. Op individueel niveau is een paar % niet zoveel, maar in populatie van miljoenen is 10% verschil dus ook het verschil tussen duizenden opnames meer of minder.
19/

Dan het vermogen om ziek te maken: hier is nog veel onduidelijkheid over. Het cruciale probleem is ontrafelen of Omicron van zichzelf minder/meer ziekmakend is vs. wat de bestaande immuniteit doet en dat kost tijd om te ontrafelen.
20/

Misschien zijn mensen met bestaande immuniteit redelijk tot goed beschermd maar hebben mensen zonder bescherming wel een serieus probleem. We hebben tijd nodig om dat te onderzoeken, want we weten het nog niet goed.

nature.com/articles/d4158…
21/

De eerste signalen over ziekmakend zijn niet slecht: tot nu toe wijzen die erop dat de variant in ieder geval niet ziekmakender is en mogelijk is de variant zelfs milder (maar opnieuw: nog geen zekerheid hierover).
22/

Samenvattend: De druk op de zorg is groot, Omicron verspreidt zich als een bosbrand, de bescherming tegen (her)infectie zonder een booster is ronduit belabberd, en over de bescherming tegen ernstige uitkomsten is nog veel onduidelijkheid. En die combinatie is het probleem.
23/

Implicaties: we moeten tijd kopen om meer te weten te komen over de grootte van het probleem wat we hebben. En we hebben geen tijd meer om af te wachten gegeven de huidige situatie in de zorg. Dat is waarom we nu op de rem moeten trappen.
24/

De gekochte tijd door de grote rem moeten we gebruiken om uit te vogelen wat Omicron behelst EN we moeten een plan hebben om hieruit te komen. Een lockdown is een rem, maar als we daarna weer gas gaan geven zonder plan, is het instrument veel minder effectief.
25/

Persoonlijke noten: we zitten in een situatie die ronduit shit is. Nieuwe maatregelen rondom de feestdagen zijn shit. De uitzichtloosheid voor de zorg, ondernemers, en onze individuele vermogen om hiermee om te gaan is shit.

En daardoor is de situatie kwetsbaar. En shit.
26/

En tegelijkertijd hebben we vertrouwen nodig en solidariteit, wat wij samen kunnen. Wij zijn veerkrachtig als samenleving, maar dat betekent dat we elkaar niet uit het oog moeten verliezen. Juist in deze donkere dagen met zoveel onzekerheid.
27/

En daar kun jij aan bijdragen. Zorg goed voor jezelf, ondersteun je familie, je buren, en je lokale ondernemer. Houd je aan de maatregelen door afstand te houden, te testen als dat kan, haal een booster als het kan, draag een mondneusmasker, en ventileer.

We can do this.
En als je in de put zit, denk dan aan Winston en Mumble. Ze snappen er helemaal niets van, maar ze doen precies wat we moeten doen.

Zorgen dat we af en toe pauze nemen en ze herinneren ons aan wat belangrijk is: beetje liefde voor elkaar is soms het enige wat we nodig hebben.
Nabrander over vaccinatie + infectie/booster. Want ik krijg veel vragen over bescherming door combi van vaxx + infectie en/of booster.
Vaccinatie + infectie/booster lijkt voorlopig de meest brede bescherming te bieden, maar ook daar zien we reductie t.o.v. de Deltavariant. Waarom een booster nu meer bescherming biedt is complex, maar here we go.
Bij de primaire vaccinatie is het interval erg kort geweest: dat was begrijpelijk (snel bescherming kweken), maar normaal doen we dat met langere tussenperiode. Daar ontstaan namelijk betere lange termijn effecten door. En dat lijken we bij de booster nu al te zien.
Door de booster ontstaat er namelijk bredere bescherming. Mixen (heteroloog accineren) met AZ + Pfizer bijv. lijkt ook echt goed te werken, waarschijnlijk omdat het mechanisme iets anders is. Vandaar dat vaxx + infectie ook zo goed lijkt te werken.
Maar infectie wil je liever vermijden vanwege de risico's en met een booster lijk je hetzelfde effect te bereiken. In welke mate booster nodig is na vaxx + infectie is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik zit zelf ook in die situatie (maand geleden besmetting doormaakt).
Ik ben daarom half februari aan de beurt voor een booster en tot nu toe ben ik wel van plan die gaan te halen: baat het niet, dan schaadt het niet. Mochten de Omicron-vaccins dan in de buurt zijn, wacht ik misschien even af. Maar keuze dus afhankelijk van de data.
Dat is voorlopig mijn afweging. Als blijkt dat Omicron vaccins te lang op zich laten wachten en mijn bescherming sneller dan gehoopt afneemt, haal ik in februari dus zeker de booster (wat nu dus al de planning is!). Stay tuned for the data :)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst

Marino van Zelst Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

19 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 13.331
Totaal: 2.980.003 (+13.259 ivm -72 corr.)

Perc. positief 11 dec - 17 dec: 24,1%

Opgenomen: 146
Huidig: 1.714 (-22)

Opgenomen op IC: 26
Huidig IC Nederland: 609 (-9)
Huidig IC Duitsland: 19 (+0)

Overleden: 48
Totaal: 20.468 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 5 / 352 gemeentes

⚡ 346 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[19 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[19 Dec] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets
18 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 14.742
Totaal: 2.966.744 (+14.616 ivm -126 corr.)

Perc. positief 10 dec - 16 dec: 24%

Opgenomen: 204
Huidig: 1.736 (-98)

Opgenomen op IC: 29
Huidig IC Nederland: 618 (-4)
Huidig IC Duitsland: 19 (+3)

Overleden: 50
Totaal: 20.420
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 6 / 352 gemeentes

⚡ 345 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[18 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[18 Dec] #COVID19NL
Read 7 tweets
17 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 15.433
Totaal: 2.952.128 (+15.367 ivm -66 corr.)

Perc. positief 09 dec - 15 dec: 23,9%

Opgenomen: 186
Huidig: 1.834 (-89)

Opgenomen op IC: 38
Huidig IC Nederland: 622 (-1)
Huidig IC Duitsland: 16 (-6)

Overleden: 61
Totaal: 20.370
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 5 / 352 gemeentes

⚡ 346 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[17 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1…
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[17 Dec] #COVID19NL
Read 7 tweets
17 Dec
Interview met @MarcBonten, @AlmaTostmann en mij over intimidatie en bedreiging richting wetenschappers (waar wij alle drie mee te maken hebben).

Dit artikel is naar aanleiding van de berichten die @MarionKoopmans afgelopen week deelde 🧵

nd.nl/nieuws/nederla…
Artikel achter betaalmuur, maar korte samenvatting: als je je in het debat mengt, is het bijna een gegeven dat je te maken krijgt met een lading aan drek.

Die drek varieert van volksverraad/tribunalen tot online intimidatie tot serieuze bedreigingen.
In welke mate dit impact heeft op ons werk, is lastig om te beoordelen (het zal in ieder geval geen positieve invloed hebben).

Het grootste probleem zit, wat mij betreft, in potentiële zelfcensuur: je denkt vaak toch extra na over wat je zegt en of je zelfs iets zegt.
Read 7 tweets
17 Dec
CBS heeft het aantal overlijdensgevallen bijgewerkt t/m week 49 van 2021. In week 49 overleden er 4114 mensen. Dat is 34.2% meer dan verwacht.

Een draad over de sterfte per week en sterfte door corona.
2/

Ik kijk naar:

1) Oversterfte adhv historische gemiddeldes (tweet 3/4)
2) Sterfte door corona met een dynamisch linear model (DLM) (tweet 5)
3) Sterfte door corona met model gebaseerd op plaats van overlijden (tweet 6)

De uitleg kun je hier vinden: github.com/mzelst/covid-1…
3/ De oversterfte in week 49 (06 december - 12 december):

1) Methode CBS: 1048
2) Methode RIVM (02 december - 08 december): 1230.5

(grafieken CBS / RIVM)
Read 12 tweets
16 Dec
#COVID19NL #Zorginfarct

Positief getest: 16.439
Totaal: 2.936.761 (+16.323 ivm -116 corr.)

Perc. positief 08 dec - 14 dec: 23,7%

Opgenomen: 205
Huidig: 1.923 (-73)

Opgenomen op IC: 34
Huidig IC Nederland: 623 (-3)
Huidig IC Duitsland: 22 (+2)

Overleden: 55
Totaal: 20.310 Image
Geconstateerde besmettingen per gemeente 👇

🟧 0 / 352 gemeentes

🛑 0 / 352 gemeentes

🟣 7 / 352 gemeentes

⚡ 345 / 352 gemeentes

Zie de eerste afbeelding voor een uitgebreide legenda

[16 Dec] #COVID19NL

raw.githack.com/mzelst/covid-1… ImageImageImageImage
Opgenomen patiënten met positieve test per (woon) gemeente

(bron: Stichting NICE / RIVM)

[16 Dec] #COVID19NL ImageImageImageImage
Read 7 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(